Pregled Pregled Pretraga Pretraga Početak Početak
Kategorija: Završeno - Javne nabavke i oglasi
Strana 1 od 2
Broj podkategorija: 210
Podkategorije:
folder_documents.png 2019 OTV-Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za informatičku i komunikacijsku opremu Dokumenti: 7

2019 OTV-Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za informatičku i komunikacijsku opremu

folder_documents.png Završeno - OTV - II Ponovni postupak - Sukcesivna nabavka elektricne energije 201 Dokumenti: 4

OTV - II Ponovni postupak - Sukcesivna nabavka elektricne energije 2018

folder_documents.png "2019 OTV-Nabavka odijela i dr." Podkategorije: 1 Dokumenti: 0

"2019 OTV-Nabavka odijela i dr."

folder_documents.png 2019 OTV-Nabavka-odijela-i-drugo Dokumenti: 0
folder_documents.png 2019 KON Aparat i licenca za vještačenje mobitela, te nadogradnja softvera Dokumenti: 7

2019 KON Aparat i licenca za vještačenje mobitela, te nadogradnja softvera

folder_documents.png 2019 KON - Nabavak klima uredjaja Dokumenti: 3

2019 KON - Nabavak klima uredjaja

folder_documents.png 2019 KON Aparat za vjestacenje mob. i dr. Dokumenti: 3

2019 KON Aparat za vjestacenje mob. i dr.

folder_documents.png KON-Nabavka tatami judo puzzle (2) Dokumenti: 0

KON-Nabavka tatami judo puzzle

folder_documents.png I ponovljeni Nabavka auto dijelova Dokumenti: 10

I ponovljeni Nabavka auto dijelova

tools.png Završeno - 2019 OTV-Rekonstrukcije Dokumenti: 39

  2019 OTV-Rekonstrukcije

folder_home.png 2019 OTV Rekonstrukcije mokrih cvorova Dokumenti: 13

 

2019 OTV Rekonstrukcije mokrih cvorova

folder_documents.png 2019 OTV- Ponovno- Zamjena stolarije u PS Crkvice, PS Nemila, auto- garaž i MUP- a u sjedi štu Dokumenti: 0

Zavšeno-2019 OTV- Ponovno- Zamjena stolarije u PS Crkvice, PS Nemila, auto- garaž i MUP- a u sjedi štu

folder_documents.png 2019.g.Aneks II Dio B - Vulkanizerske usluge za vozila policijskih stanica Dokumenti: 0

-Zavšeno-2019.g.Aneks II Dio B - Vulkanizerske usluge za vozila policijskih stanica

folder_documents.png Završeno 2019 Tehnicki pregled Dokumenti: 14

2019 Tehnicki pregled

AF33-22-300x300.png Završeno-Nabavka alkometara Dokumenti: 11

 

Nabavka alkometara

tools.png Rekonstrukcijia sistema ventilacije u Specijalnoj LOT 2 Rekonstrukcija nadstrešnice LOT 3: Zamjena vanjske stolarije u PS Nemila Dokumenti: 5
folder_documents.png "Završeno 2019 OTV OKVIRNI Potrosni materijal za FUJI..." Dokumenti: 7
pelet-31.jpg U toku - "2019 OTV Nabavka peleta i drva" Dokumenti: 14

"2019 OTV Nabavka peleta i drva"

folder_documents.png "LOT 1: Nabavka kompleta uniformi za Specijalnu policijsku jedinicu LOT 2. Nabavka taktičkih prsluka", Dokumenti: 0
folder_documents.png -Završeno 2019 otv rekonstrukcije mokrih cvorova Dokumenti: 0
office.png Završeno-KON-Nabavka tatami judo puzzle Dokumenti: 8

Konkursi

folder_documents.png KON-Nabavka tatami judo puzzle Dokumenti: 0

KON-Nabavka tatami judo puzzle

suzuki-logo-5311518DD9-seeklogo.com.png Završen - Sukcesivna nabavka usluga održavanja voziva u garantnom roku iz programa Suzuki - I ponovljeni Dokumenti: 4

Sukcesivna nabavka usluga održavanja voziva u garantnom roku iz programa Suzuki - I ponovljeni

coal_icon.png Završeno "I ponovljeni - Sukcesivna nabavka uglja" Dokumenti: 5

I ponovljeni - Sukcesivna nabavka uglja

gorivo.png Završeno - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Žepče" - II ponovljeni Dokumenti: 5
fuel.png Završen - III ponovljeni "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Žepče". Dokumenti: 7

III ponovljeni "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Žepče".

fuel.png Završen - "OTV-II Ponovljeni-Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš i PS Maglaj" Dokumenti: 9

"OTV-II Ponovljeni-Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš i PS Maglaj"

pistolj.png Završeno "Nabavka naoružanja" Dokumenti: 9

"Nabavka naoružanja"

radar.png Završeno - "Nabavka mobilnog radara i kućišta stacioniranih radara" Dokumenti: 7

"Nabavka mobilnog radara i kućišta stacioniranih radara".

vn.png Završeno Sukcesivna nabavka usluga održavanja sistema video nadzora na području svih općina MUP-a Ze-Do kantona Dokumenti: 3
folder_documents.png Završeno - "Nabavka forenzičkog materijala" Dokumenti: 5

"Nabavka forenzičkog materijala"

RM-050_Food_sign.png Završeno - "Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda" Dokumenti: 7

"Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda"

car.png Završeno "Nabavka vozila i motocikla" Dokumenti: 11

"Nabavka vozila i motocikla"

folder_documents.png Završeno-Nabavka kancelarijskog namještaja Dokumenti: 8

Nabavka kancelarijskog namještaja

toner.png Završen - 2019 OTV Sukcesivna nabavka tonera Dokumenti: 6

2019 OTV Sukcesivna nabavka tonera

car.png Završeno-2019 OTV Nabavka vozila Dokumenti: 8
fuel.png Završeno - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Visoko, Tešanj, Usora i Doboj-Jug" Dokumenti: 13

"Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Visoko, Tešanj, Usora i Doboj-Jug"

folder_documents.png Završeno - OTV - Ponovno - Nabavka elektricne energije, 2018.g Dokumenti: 9

OTV - Ponovno - Nabavka elektricne energije, 2018.g

cigla.png Završenp - "KON - Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija MUP-a u sjedištu" Dokumenti: 5

"KON - Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija MUP-a u sjedištu"

cell_phone_mobile_telephone-512.png Završeno - "OTVORENI POSTUPAK-Nabavka ručnih digitalnih radio stanica" Dokumenti: 7

"OTVORENI POSTUPAK-Nabavka ručnih digitalnih radio stanica"

icon-camera.png Završen - "Sukcesivna nabavka fotografskih usluga" - konkurentski zahtjev Dokumenti: 6

"Sukcesivna nabavka fotografskih usluga" - konkurentski zahtjev

AF33-22-300x300.png Završen - "Nabavka alkometara" - otvoreni postupak Dokumenti: 8

"Nabavka alkometara" - otvoreni postupak

ammo-512.png Završen - "Nabavka municije" - ograničeni postupak Dokumenti: 7

"Nabavka municije" - ograničeni postupak

folder_documents.png Završeno "Sukcesivna nabavka lož ulja" - otvoreni postupak nabavke Dokumenti: 8
video.png Završeno - rezervni dijelovi za video nadzor...-otvoreni postupak Dokumenti: 10

rezervni dijelovi za video nadzor...-otvoreni postupak

My-Computer-icon.png Završeno - "Nabavka računara i druge računarske opreme" - otvoreni postupak nabavke Dokumenti: 8

"Nabavka računara i druge računarske opreme" - otvoreni postupak nabavke

cipela.png Završeno - Nabavka obuće Dokumenti: 8

Nabavka obuće

furniture.png "Završeno - Nabavka kancelarijskog namještaja" Dokumenti: 9
coal_cart_silhouette.png Završeno-Sukcesivna nabavka uglja Dokumenti: 2
folder_net.png "Završeno - Nabavka komunikacijskog rješenja" Dokumenti: 5
My-Computer-icon.png Završen - LOT 1: Nabavka računara i druge računarske opreme,LOT 2: Nabavka laserskih štampača i LOT 3: Nabavka matričnih štampača Dokumenti: 14

LOT  1: Nabavka računara i druge računarske opreme,LOT 2: Nabavka laserskih štampača i  LOT 3: Nabavka matričnih štampača

air.png Završeno "Nabavka klima uređaja" Dokumenti: 4
folder_documents.png Završeno - LOT 1: Nabavka svečanih policijskih uniformi LOT 2: Nabavka kratkih policijskih jakni LOT 3: Nabavka uniformi za Specijalnu policijsku jedinicu LOT 4: Nabavka košulja Dokumenti: 7

LOT 1: Nabavka svečanih policijskih uniformi

 LOT 2: Nabavka kratkih policijskih jakni

LOT 3: Nabavka uniformi za Specijalnu policijsku jedinicu

 LOT 4: Nabavka košulja

folder_documents.png Završeno - "Nabavka komunikacijskog rješenja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-Do kantona" Dokumenti: 3

"Nabavka komunikacijskog rješenja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-Do kantona"

radar.png Završeno - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije stacioniranih radara, ručnih laserskih radara, servisiranja i verifikacije alkometara Dokumenti: 11

Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije stacioniranih radara, ručnih laserskih radara, servisiranja i verifikacije alkometara

folder_documents.png 2019 KON-Servisiranje kopir aparata i printera Dokumenti: 9

2019 KON-Servisiranje kopir aparata i printera

toner.png Završeno Sukcesivna nabavka tonera Dokumenti: 5
folder_documents.png Završeno - "Nabavka tehničkog pregleda" Dokumenti: 36

"Nabavka tehničkog pregleda"

suzuki-logo-5311518DD9-seeklogo.com.png Završeno - "Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa SUZUKI" Dokumenti: 3

"Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa SUZUKI"

folder_documents.png Završen -"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće" Dokumenti: 7

"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće".

car.png Završeno Pregovarački postupak bez objave obavještenja: Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa DACIA Dokumenti: 4
tools.png Završeno Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija PU I Dokumenti: 4
folder_documents.png Završeno - "Nabavka uniformi" Dokumenti: 7

"Nabavka uniformi"

folder_documents.png Završeno - "Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće i prehrambenih proizvoda" Dokumenti: 12

"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće i prehrambenih proizvoda"

car.png Završeno - Nabavka vozila - ponovljeni Dokumenti: 3
folder_documents.png Završeno - "Plan nabavki 2017" Dokumenti: 9

"Plan nabavki"

tools.png Završeno Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Dokumenti: 4
car.png Završeno Nabavka vulkanizerskih usluga i usluga pranja vozila-Aneks II dio B Dokumenti: 18
car.png Završeno - "OTV-OKVIRNI-Održavanje vozila, 2018.g.", Dokumenti: 10

"OTV-OKVIRNI-Održavanje vozila, 2018.g.",

folder_documents.png Završeno-OTV - Okvirni - Sukcesivna nabavka usluga odrzavanja zgrada 2018 Dokumenti: 7

OTV - Okvirni - Sukcesivna nabavka usluga odrzavanja zgrada 2018

icon-camera.png Završeno-2019 KON Digitalni fotoaparati i aparat za izradu fotografija Dokumenti: 7

2019 KON Digitalni fotoaparati i aparat za izradu fotografija

My-Computer-icon.png Završen - otvoreni postupak - nabavka računara i dr. računarske opreme, kopir aparata i laserskih štampača Dokumenti: 10

Otvoreni postupak - nabavka računara i dr. računarske opreme, kopir aparata i laserskih štampača

My-Computer-icon.png Završen - "Nabavka računara, štampača i fotoaparata" Dokumenti: 16

"Nabavka računara, štampača i fotoaparata"

Printer-icon1.png Završeno - "KON-Održavanje kopir aparata i printera" Dokumenti: 10

"KON-Održavanje kopir aparata i printera"

folder_documents.png Završeno - "KON-Ponovno-Nabavka aparata za pranje auta" Dokumenti: 6

"KON-Ponovno-Nabavka aparata za pranje auta"

folder_documents.png Završen - "KON - LOT 1: Nabavka električnih aparata, LOT 2: Nabavka aparata za pranje auta" Dokumenti: 8

"KON - LOT 1: Nabavka električnih aparata, LOT 2: Nabavka aparata za pranje auta"

icon-camera.png Završeno - "Nabavka digitalnih fotoaparata" Dokumenti: 5

"Nabavka digitalnih fotoaparata"

Printer-icon1.png Završeno - "Sukcesivna nabavka usluga održavanja printera i kopir aparata" Dokumenti: 5

"Sukcesivna nabavka usluga održavanja printera i kopir aparata".

folder_documents.png Završeno- OTV - Usluge osiguranja, 2019.-2021.g. Dokumenti: 10
folder_documents.png Završeno-"OTV -PONOVNI-Nabavka policijskih džempera, 2018.g." Dokumenti: 7

"OTV -PONOVNI-Nabavka policijskih džempera, 2018.g."

folder_documents.png Završeno-OTV-Okvirni- Nabavka autodijelova..2018-2020 Dokumenti: 11

OTV-Okvirni- Nabavka autodijelova..2018-2020

fuel.png Završeno - "OTV - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Žepče, Kakanj i Zavidovići, 2018.g." Dokumenti: 12

"OTV - sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Žepče,Kakanj i Zavidovići,2018.g."

folder_documents.png Završeno - "Usluge iz Aneksa II dio B" Dokumenti: 121

"Usluge iz Aneksa II dio B"

folder_documents.png Završeno-OTV - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka i akumulatora, 2018.g Dokumenti: 11

OTV - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka i akumulatora, 2018.g

furniture.png Završeno - OTV - Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala Dokumenti: 12

Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala

folder_documents.png Završeno - "OTV-OKVIRNI-Sukcesivna nabavka papira" Dokumenti: 10

"OTV-OKVIRNI-Sukcesivna nabavka papira

folder_documents.png Završeno- Nabavka sportskih rekvizita 2018.g Dokumenti: 7

OTV - Nabavka sportskih rekvizita 2018.g

folder_documents.png Završeno-OTV - Nabavka mobilnog radara 2018 Dokumenti: 8

OTV - Nabavka mobilnog radara 2018

folder_documents.png Završeno-Ponovni Okvirni - Odrzavanje vozila iz programa SKODA 2018 Dokumenti: 7

Ponovni Okvirni - Odrzavanje vozila iz programa SKODA 2018

folder_documents.png Završeno - "PLAN NABAVKI" Dokumenti: 13

"PLAN NABAVKI"

folder_documents.png Završeno-Informacija o pregovarackom postupku Dokumenti: 1

Informacija o pregovarackom postupku

folder_documents.png Završeno-Odluke o licitaciji Dokumenti: 3

Odluke o licitaciji

folder_documents.png Završeno - "ANEKS II dio B - Usluge stručnog usavršavanja" Dokumenti: 2

"ANEKS II dio B - Usluge stručnog usavršavanja"

folder_documents.png Završeno-Sukcesivna nabavka akumulatora i dr Dokumenti: 7

Sukcesivna nabavka akumulatora i dr

folder_documents.png Završeno-KON - Sukcesivna nabavka hrane za sluzbene pse, 2019.g. Dokumenti: 5
folder_documents.png Završeno - OTV - Nabavka baterijskih lampi, 2018.g Dokumenti: 8

OTV - Nabavka baterijskih lampi, 2018.g

folder_documents.png Završeno - OTV-Sukcesivna nabavka lož ulja, 2018.g. Dokumenti: 8

OTV-Sukcesivna nabavka lož ulja, 2018.g.

folder_documents.png Završeno - KON - Nabavka rotacija i blinkera Dokumenti: 5

KON - Nabavka rotacija i blinkera

coal_cart_silhouette.png Završen - "KON - Sukcesivna nabavka uglja, 2018.g." Dokumenti: 4

"KON - Sukcesivna nabavka uglja, 2018.g."

ammo-512.png Završen - "Ograničeni - Nabavka municije, 2018.g." Dokumenti: 5

"Ograničeni - Nabavka municije, 2018.g."

folder_documents.png Završeno - "KON - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja radara i alkometara, 2018. Dokumenti: 5

"KON - Sukcesivna nabavka usluda servisiranja radara i alkometara, 2018.g."

pelet-31.jpg Zavrseno - "Sukcesivna nabavka peleta" Dokumenti: 5

"Sukcesivna nabavka peleta"

Dog.png Završeno - "KON- Nabavka službenih pasa, 2018.GODINA" Dokumenti: 4

"KON- Nabavka službenih pasa, 2018.GODINA"

vn.png Završeno - Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za videonadzor Dokumenti: 7

Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za videonadzor

cigla.png Poništen - Rekonstrukcija fasade u PU Olovo Dokumenti: 2

Poništen - Rekonstrukcija fasade u PU Olovo

cipela.png Završen- "OTV - Nabavka obuće, 2018.g." Dokumenti: 4

"OTV - Nabavka obuće, 2018.g."

folder_documents.png Zavrseno OTV - Ponovni - Nabavka sportskih rekvizita, 2018.g Dokumenti: 6

Zavrseno OTV - Ponovni - Nabavka sportskih rekvizita, 2018.g

folder_documents.png Završeno "KON-Sukcesivna nabavka fotografskih usluga 2018.g" Dokumenti: 5
Završeno "KON-Sukcesivna nabavka fotografskih usluga 2018.g"
car.png Završeno - "OTV - Nabavka vozila, 2018.g." Dokumenti: 6

Završeno - "OTV - Nabavka vozila, 2018.g."

swimming-icon-md.png Završen - Nabavka usluga iz Aneksa II dio B - Sukcesivna nabavka usluga korištenja bazena za potrebe Jedinice policije za podršku. Dokumenti: 3

Nabavka usluga iz Aneksa II dio B - Sukcesivna nabavka usluga korištenja bazena za potrebe Jedinice policije za podršku.

shooting-icon.png Završen - Nabavka usluga iz Aneksa II dio B - Sukcesivna nabavka usluga korištenja strelišta i opreme za strelište. Dokumenti: 3

Nabavka usluga iz Aneksa II dio B - Sukcesivna nabavka usluga korištenja strelišta i opreme za strelište.

nogomet.png Završen - Nabavka usluga iz Aneksa II dio B - Sukcesivna nabavka usluga korištenja terena za održavanje termina u malom nogometu Dokumenti: 3

Sukcesivna nabavka usluga korištenja terena za održavanje termina u malom nogometu

fuel.png Završen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potebe PU Visoko, PU Tešanj, PS Usora i PS Doboj Jug. Dokumenti: 13

Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potebe PU Visoko, PU Tešanj, PS Usora i PS Doboj Jug.

gorivo.png Završen - Nabavka goriva za potrebe PS Kakanj i PU Zavidovići Dokumenti: 9

LOT 1: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Kakanj

LOT 2: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Zavidovići

oil.png Završen - Konkurentski zahtjev - Nabavka motornog ulja Dokumenti: 1

Konkurentski zahtjev - Nabavka motornog ulja

coal_icon.png Završen - Sukcesivna nabavka 125 tona uglja Dokumenti: 3

Sukcesivna nabavka 125 tona uglja

radar.png Završen - Konkurentski zahtjev - Nabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzora lokacija za izdavanje dokumenata i prijenos informacija (komunikacijska i informatička oprema) Dokumenti: 4

Konkurentski zahtjev - Nabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzora lokacija za izdavanje dokumenata i prijenos informacija (komunikacijska i informatička oprema)

icon-camera.png Završen - Konkurentski zahtjev - Sukcesivna nabavka fotografskih usluga Dokumenti: 4

Konkurentski zahtjev - Sukcesivna nabavka fotografskih usluga

cipela.png Završen - Otvoreni postupak - Nabavka zimskih cipela Dokumenti: 6

Otvoreni postupak - Nabavka zimskih cipela

coal_icon.png Poništeno - Sukcesivna nabavka 125 tona uglja Dokumenti: 2

Sukcesivna nabavka 125 tona uglja.

radar.png Završeno - Konkurentski zahtjev - Nabavka mobilnog radara Dokumenti: 4

Konkurentski zahtjev - Nabavka mobilnog radara

radar.png Završen - Konkurentski zahtjev - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja i verifikacije alkometara marke Dräger Dokumenti: 4

Konkurentski zahtjev - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja i verifikacije alkometara marke Dräger

cigla.png Završen - Konkurentski zahtjev - Rekonstrukcija krova u PS Tešanj Dokumenti: 4

Konkurentski zahtjev - Rekonstrukcija krova u PS Tešanj

Printer-icon1.png Završen - Sukcesivna nabavka tonera Dokumenti: 6

Sukcesivna nabavka tonera

car.png Završen - Vozila Dokumenti: 10

Vozila

radar.png Završen - Konkurentski zahtjev - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja radara i alkometara Dokumenti: 11
office_chair.png Završen - Otvoreni postupak - Nabavka kancelarijskog namještaja Dokumenti: 6

Otvoreni postupak - Nabavka kancelarijskog namještaja

Printer-icon1.png Poništen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka tonera Dokumenti: 9

Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka tonera

folder_doc.png Završen - otvoreni postupak - Dogradnja lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Dokumenti: 6

Otvoreni postupak - Dogradnja lokacije za izdavanje ličnih dokumenata

user.png Završen - Nabavka policijskih uniformi Dokumenti: 10

Nabavka policijskih uniformi

gorivo.png Završen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Maglaj, PS Vareš i PU Olovo Dokumenti: 14

Završen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Maglaj, PS Vareš i PU Olovo

My-Computer-icon.png Završen - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Nabavka informatičke opreme za forenziku Dokumenti: 8

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Nabavka informatičke opreme za forenziku

cigla.png Završen - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Dokumenti: 7

U toku - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada

gorivo.png Završen - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza i PS Maglaj Dokumenti: 10

Završen - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza i PS Maglaj

gorivo.png Završen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, PS Olovo i PU Žepče Dokumenti: 15

Završen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, PS Olovo i PU Žepče

air.png Završen - Nabavka klima uređaja- Dokumenti: 3
gorivo.png Završen - Ponovljeni - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Maglaj Dokumenti: 10

Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Maglaj

gorivo.png Završen - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, PU Olovo i PS Maglaj Dokumenti: 13

Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, PU Olovo i PS Maglaj

tools.png Završen - Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada (elektro, vodo, bravarski i materijal za krečenje i ostali materijal) Dokumenti: 5

Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada (elektro, vodo, bravarski i materijal za krečenje i ostali materijal)

user.png Završen - Nabavka uniformi za policiju Dokumenti: 11

LOT 1: Nabavka uniformi za pripadnike policije (policijska vjetrovka sa uloškom, kratka jakna, ljetne i zimske policijske hlače, fluorescentni prsluci, natkape i narukavlja)

LOT 2: Nabavka policijskih košulja – kratki rukav sa oznakama i dugi rukav bez oznaka

LOT 3: Nabavka prsluka sa natpisom krim. policija

LOT 4: Nabavka šapki za policiju

gorivo.png Završen - Ponovljeni - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza i PU Žepče Dokumenti: 10

Ponovljeni - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza i PU Žepče

video.png Završen - Sukcesivna nabavka usluga održavanja sistema videonadzora na području svih poćina MUP-a Ze-Do kantona Dokumenti: 5

Sukcesivna nabavka usluga održavanja sistema videonadzora na području svih poćina MUP-a Ze-Do kantona

cipela.png Završen - Nabavka ljetnih i zimskih cipela Dokumenti: 5

Nabavka ljetnih i zimskih cipela

radar.png Završen - Nabavka mobilnih radara Dokumenti: 8

Nabavka mobilnih radara

tools.png Završen - Tehnički pregled 2016 Aneks II dio B Dokumenti: 39

Tehnički pregled 2016 Aneks II dio B

car.png Završen - Nabavka putničkih vozila Dokumenti: 5

Nabavka putničkih vozila

radar.png Završen - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije stacioniranih i ručnih radara i alkometra Dokumenti: 12
tools.png Završen - Nabavka usluga tehničkog pregleda PU I i MUP-sjedište-PONOVLJENI Dokumenti: 3
gorivo.png Završen - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza, PU Žepče, PU Zenica i MUP Sjedište. Dokumenti: 14

Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza, PU Žepče, PU Zenica i MUP Sjedište.

cigla.png Završen - "Rekonstrukcija krova PS Olovo" Dokumenti: 4

"Rekonstrukcija krova PS Olovo"

furniture.png Završeno - Nabavka kancelarijskog namještaja Dokumenti: 4

Nabavka kancelarijskog namještaja

cigla.png Završeno - Rekonstrukcija arhive šalter sale PU Zenica Dokumenti: 2

Rekonstrukcija arhive šalter sale PU Zenica

cigla.png Završeno - Izgradnja građevine - poslovnog objekta Centra za edukaciju policijskih službenika i smještaj i rad SPJ i Centralne arhive za potrebe lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Dokumenti: 4

Izgradnja građevine  - poslovnog objekta Centra za edukaciju policijskih službenika i smještaj i rad SPJ i Centralne arhive za potrebe lokacije za izdavanje ličnih dokumenata

folder_documents.png Završeno - Nabavka usluga apartmanskog smještaja SPJ usluge iz ANEX II dio B Dokumenti: 4

Nabavka usluga apartmanskog smještaja SPJ usluge iz ANEX II dio B

tools.png Završeno - Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji građevine – Poslovnog objekta Centra za edukaciju policijskih službenika i smještaj i rad SPJ i Centralne arhive za potrebe lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Dokumenti: 3

Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji građevine – Poslovnog objekta Centra za edukaciju policijskih službenika i smještaj i rad SPJ i Centralne arhive za potrebe lokacije za izdavanje ličnih dokumenata

car.png Završeno - Sukcesivna nabavka usluga popravaka vozila Dokumenti: 8

Sukcesivna nabavka usluga popravaka vozila

cell_phone_mobile_telephone-512.png Završeno - Nabavka ručnih radio stanica i drugih sredstava veze Dokumenti: 5

U toku - Nabavka ručnih radio stanica i drugih sredstava veze

ammo-512.png Završeno - NABAVKA MUNICIJE Dokumenti: 5

NABAVKA MUNICIJE

cigla.png Završeno - Rekonstrukcija arhive šalter sale PU Zenica- ponovljeni Dokumenti: 2
icon-camera.png Završeno - Nabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzora lokacija za izdavanje dokumenata i prijenos informacija (komunikacijska i informatička oprema) Dokumenti: 5
24-512.png Završeno - "Nabavka lož ulja" Dokumenti: 5

U toku - "Nabavka lož ulja"

coal_cart_silhouette.png Završeno - "Sukcesivna nabavka uglja" Dokumenti: 4

"Sukcesivna nabavka uglja"

icon-camera.png Završeno - "Sukcesivna nabavka fotografskih usluga" Dokumenti: 4

"Sukcesivna nabavka fotografskih usluga"

car.png Završen - Obavezno osiguranje motornih vozila – auto odgovornost, kasko osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine Dokumenti: 5

Obavezno osiguranje motornih vozila – auto odgovornost, kasko osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine

audio.png Završen - Nabavka audio i video opreme Dokumenti: 3

Nabavka audio i video opreme

buckle_black.PNG Završen - "Nabavka opasača" Dokumenti: 4

"Nabavka opasača"

cigla.png Završen - Rekonstrukcija unutrašnji prostorija PU I Dokumenti: 4
oil.png Završen - Nabavka motornog ulja Dokumenti: 3

Nabavka motornog ulja

Volkswagen_Logo.png Završen - Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW Dokumenti: 6

Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW

01.png Završen - Sukcesivna nabavka usluga održavanja zgrada Dokumenti: 5

Sukcesivna nabavka usluga održavanja zgrada

fuel.png Završen - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Kakanj i PS Zavidovići Dokumenti: 8

Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Kakanj i PS Zavidovići

Okna-PCV-300x255.png Završen - "Izmjena vanjske stolarije u organizacionim jedinicama Ministarstva" Dokumenti: 4

"Izmjena vanjske stolarije u organizacionim jedinicama Ministarstva"

AF33-22-300x300.png Završen - "Nabavka alkometara" Dokumenti: 5
Printer-icon1.png Završen - Nabavka matričnih štampača-ponovljeni Dokumenti: 4
folder_documents.png Završen - "Sukcesivna nabavka papira, kancelarijskog i štampanog materijala" Dokumenti: 10

"Sukcesivna nabavka papira, kancelarijskog i štampanog materijala"

79131-200.png Završen - Sukcesivna nabavka orginalnih auto dijelova iz programa VW, ŠKODA i auto guma Dokumenti: 9

U toku - Sukcesivna nabavka orginalnih auto dijelova iz programa VW, ŠKODA i auto guma

car_battery_256.png Završen - LOT 1: Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka; LOT 2: Sukcesivna nabavka akumulatora Dokumenti: 4

U toku - LOT 1: Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka;  LOT 2: Sukcesivna nabavka akumulatora

folder_documents.png Završen - Tabela realizacije ugovora / okvirnog sporazuma Dokumenti: 1

Tabela realizacije ugovora / okvirnog sporazuma

folder_documents.png Završen - "Tabela realizacija ugovora / okvirnih sporazuma zaključenih u 2016.godini". Dokumenti: 1

"Tabela realizacija ugovora / okvirnih sporazuma zaključenih u 2016.godini".

folder_documents.png Završen - "Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala" - okvirni sporazum Dokumenti: 5

"Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala" - okvirni sporazum

folder_documents.png Završen - "KON - Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada" Dokumenti: 5

"KON - Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada"

folder_documents.png Završeno - "OTV - Nabavka sportske opreme.., 2018.godina" Dokumenti: 14

"OTV - Nabavka sportske opreme.., 2018.godina"

fuel.png Završeno - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Zenica i MUP-a u sjedištu, i PS Breza" Dokumenti: 16

"Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Zenica i MUP-a u sjedištu, i PS Breza"

folder_documents.png Završen - U toku - "OTV-Ponovno-Nabavka profesionalne kuhinje" Dokumenti: 9

"OTV-Ponovno-Nabavka profesionalne kuhinje"

folder_documents.png Završen - "Sukcesivna nabavka električne energije, 2018.g." Dokumenti: 8

Završen - "Sukcesivna nabavka električne energije, 2018.g."

oil.png Završen - "KON - Nabavka motornog ulja, 2018" Dokumenti: 5

Završen - "KON - Nabavka motornog ulja, 2018"

car.png Završeno - "Ponovni otvoreni postupak - Nabavka vozila, 2018.g." Dokumenti: 7

"Ponovni otvoreni postupak - Nabavka vozila, 2018.g."

cipela.png Zavrseno - "Drugi ponovni otvoreni postupak - Nabavka obuće", 2018.g." Dokumenti: 7

"Drugi ponovni otvoreni postupak - Nabavka obuće", 2018.g."

folder_documents.png Zavrseno- "Nabavka baterijskih lampi" Dokumenti: 5

Zavrseno- "Nabavka baterijskih lampi"

folder_documents.png Poništeno - "Ponovno - OTV - Nabavka sportskih rekvizita" Dokumenti: 8

"Ponovno - OTV - Nabavka sportskih rekvizita"

folder_documents.png Završeno- "OTV - Nabavka uniformi, 2018.g." Dokumenti: 17

"OTV - Nabavka uniformi,  2018.g."

folder_documents.png Završen - "III ponovno - KON - Nabavka drva,2018.g." Dokumenti: 5

"III ponovno - KON - Nabavka drva,2018.g.",

folder_documents.png Poništeno - "KON - Ponovno - Nabavka drva,2018.g." Dokumenti: 3

"KON - Ponovno - Nabavka drva,2018.g."

folder_documents.png Poništeno - "Sukcesivna nabavka peleta i drva" Dokumenti: 8

"Sukcesivna nabavka peleta i drva"

cigla.png Završeno - LOT 1: Rekonstrukcija podrumskih prostorija PU I; LOT 2: Rekonstrukcija nadstrešnice Dokumenti: 9

LOT 1: Rekonstrukcija podrumskih prostorija PU I; LOT 2: Rekonstrukcija nadstrešnice

folder_documents.png Završen - "KON - Nabavka i ugradnja opreme za bazen" Dokumenti: 6

"KON - Nabavka i ugradnja opreme za bazen"

folder_documents.png Završen - "OKV - Sukcesivna nabavka originalnih autodijelova iz programa Dacia" Dokumenti: 8

"OKV - Sukcesivna nabavka originalnih autodijelova iz programa Dacia",

folder_documents.png Završen- "OTV - Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa DACIA" Dokumenti: 8

"OTV - Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa DACIA"

My-Computer-icon.png Završen - "Nabavka računara i dr." Dokumenti: 13

"Nabavka računara i dr."

gorivo.png Završeno - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, Olovo i Maglaj" Dokumenti: 12

"Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, Olovo i Maglaj"

folder_documents.png Završeno - "Nabavka kancelarijskog namještaja i profesionalne kuhinje" Dokumenti: 14

"Nabavka kancelarijskog namještaja i profesionalne kuhinje"

folder_documents.png Završeno - "OKVIRNI SPORAZUM - Sukcesivna nabavka štampanog materijala" Dokumenti: 6

"OKVIRNI SPORAZUM - Sukcesivna nabavka štampanog materijala"

cigla.png Završen - "Dodatni radovi na izgradnji građevine SPJ..." Dokumenti: 2

"Dodatni radovi na izgradnji građevine SPJ..."

car.png Poništeno- "PONOVNI POSTUPAK - Nabavka putničkih vozila" Dokumenti: 8

"PONOVNI POSTUPAK - Nabavka putničkih vozila"

folder_documents.png 2019 OTV-Ponovni-Nabavka kancelarijskog namjestaja Dokumenti: 0

-Zavšeno-2019 OTV-Ponovni-Nabavka kancelarijskog namjestaja

folder_documents.png 2019.g. Aneks II dio B - Usluge stručnog usavršavanja Dokumenti: 0

-Zavšeno-2019.g. Aneks II dio B - Usluge stručnog usavršavanja

folder_documents.png 2019 OTV Sukcesivna nabavka goriva za potrebe za potrebe PS Visoko, Tesanj, Usora i Do-Jug Dokumenti: 0

-Završeno-2019 OTV Sukcesivna nabavka goriva za potrebe za potrebe PS Visoko, Tesanj, Usora i Do-Jug

My-Computer-icon.png 2019 OTV Nabavka računara i dr Dokumenti: 14

2019 OTV Nabavka računara i dr

folder_documents.png 2019 OTV Sukcesivna nabavka lož ulja Dokumenti: 7

2019 OTV Sukcesivna nabavka lož ulja

folder_documents.png 2019 OTV-II Ponovljeni-Nabavka odijela Dokumenti: 8

2019 OTV-II Ponovljeni-Nabavka odijela

 
Odaberi sve fajlove:
Dokumenti:
doc.png Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o nabavci robe, usluga i radova POPULARNO

Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o nabavci robe, usluga i radovaKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
08.02.2015
47 KB
1,314
doc.png Pravilnik o postupku direktnog sporazuma POPULARNO

Pravilnik o postupku direktnog sporazumaKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
08.02.2015
77 KB
1,375
pdf.png PLAN NABAVKI za 2015.godinu POPULARNO

PLAN NABAVKI za 2015.godinuKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
06.05.2015
61.96 KB
1,195
pdf.png I Odluka o izmjeni Plana nabavki 2015 POPULARNO

I Odluka o izmjeni Plana nabavki 2015Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
29.06.2015
102.78 KB
1,176
pdf.png PLAN NABAVKI za 2016. godinu POPULARNO

PLAN NABAVKI  za 2016. godinuKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
19.04.2016
317.99 KB
1,051
pdf.png II Odluka o izmjeni Plana nabavki za 2016 POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
08.08.2016
177.33 KB
945
document.png Odluka o izmjeni Plana nabavki POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
23.08.2016
60 KB
978
doc.png Obavjestenje o dodj. LOT 1 16 POPULARNO

Obavjestenje o dodj. LOT 1  16Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
19.10.2016
61.5 KB
935
doc.png Odluka o dodj.LOT 1 16 POPULARNO

Odluka o dodj.LOT 1 16Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
19.10.2016
104 KB
960
doc.png Obavjestenje o dodj. LOT 2 16 POPULARNO

Obavjestenje o dodj. LOT 2  16Kreirano
Veličina
Broj preuzimanja
19.10.2016
62.5 KB
972