logofin3

Policijski komesar  obavlja slijedeće zadatke :

  • na dnevnoj   osnovi  planira  i nadzire  sve policijske  aktivnosti  i rukovodi  njima
  •  neposredno  vodi policijske aktivnosti  i u vezi  stim  organizira, planira, nadzire, usmjerava i usklađuje rad policije
  • donosi odluke  o zapošljavanju i raskidanju  ugovora  o zapošljavanju  u skladu   sa Zakonom  i nakon  konsultacija  s ministrom
  • raspoređuje i premješta zaposlenike  na odgovarajuća radna mjesta  i s odgovarajućih radnih mjesta  u Upravi policije i donosi  odluke o raspoređivanju i premještanju.                                                                
  • Prije donošenja odluke o raspoređivanju  ili  premještanju rukovoditelja u Upravi policije, policijski komesar će konzultirati  ministra i s pozornošću razmotriti  njegovo  mišljenje.
  • priprema  prijedlog proračuna za potrebe policije i odgovoran  je za sva  financijska i materijalna sredstva dodijeljena policiji
  • priprema programe, informacije, analize i ostale  materijale iz djelokruga policiskog rada.
  • redovito  informira ministra o poduzetim policijskim aktivnostima
  • nadgleda rad Jedinice za profesionalne  standarde, koja se sastoji  od unutarnjeg  disciplinskog nadzora, unutarnjih  inspekcija i revizija, te razmatranja  i razvitka načela.

Mandat policijskog komesara traje četiri godine uz mogućnost produženja za još jedan dodatni  mandat. Načelnik  uniformirane policije  zamjenjuje  policijskog komesara  kada  nije u mogućnosti  obavljati  svoju dužnost i dok se ne odabere  i postavi na dužnost  novi policijski komesar u skladu sa Zakonom.