logofin3

Policijski službenici imaju jedan od sljedećih činova:

  1. policajac
  2. stariji policajac
  3. narednik
  4. stariji narednik
  5. mlađi inspektor
  6. inspektor
  7. viši inspektor
  8. samostalni inspektor
  9. glavni inspektor
  10. generalni inspektor policije

 

cin