Pregled Pregled Pretraga Pretraga Početak Početak
Kategorija: Završeno - Javne nabavke i oglasi
Strana 2 od 2
Broj podkategorija: 210
Podkategorije:
folder_documents.png 2019 OTV-Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za informatičku i komunikacijsku opremu Dokumenti: 7

2019 OTV-Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za informatičku i komunikacijsku opremu

folder_documents.png Završeno - OTV - II Ponovni postupak - Sukcesivna nabavka elektricne energije 201 Dokumenti: 4

OTV - II Ponovni postupak - Sukcesivna nabavka elektricne energije 2018

folder_documents.png "2019 OTV-Nabavka odijela i dr." Podkategorije: 1 Dokumenti: 0

"2019 OTV-Nabavka odijela i dr."

folder_documents.png 2019 OTV-Nabavka-odijela-i-drugo Dokumenti: 0
folder_documents.png 2019 KON Aparat i licenca za vještačenje mobitela, te nadogradnja softvera Dokumenti: 7

2019 KON Aparat i licenca za vještačenje mobitela, te nadogradnja softvera

folder_documents.png 2019 KON - Nabavak klima uredjaja Dokumenti: 3

2019 KON - Nabavak klima uredjaja

folder_documents.png 2019 KON Aparat za vjestacenje mob. i dr. Dokumenti: 3

2019 KON Aparat za vjestacenje mob. i dr.

folder_documents.png KON-Nabavka tatami judo puzzle (2) Dokumenti: 0

KON-Nabavka tatami judo puzzle

folder_documents.png I ponovljeni Nabavka auto dijelova Dokumenti: 10

I ponovljeni Nabavka auto dijelova

tools.png Završeno - 2019 OTV-Rekonstrukcije Dokumenti: 39

  2019 OTV-Rekonstrukcije

folder_home.png 2019 OTV Rekonstrukcije mokrih cvorova Dokumenti: 13

 

2019 OTV Rekonstrukcije mokrih cvorova

folder_documents.png 2019 OTV- Ponovno- Zamjena stolarije u PS Crkvice, PS Nemila, auto- garaž i MUP- a u sjedi štu Dokumenti: 0

Zavšeno-2019 OTV- Ponovno- Zamjena stolarije u PS Crkvice, PS Nemila, auto- garaž i MUP- a u sjedi štu

folder_documents.png 2019.g.Aneks II Dio B - Vulkanizerske usluge za vozila policijskih stanica Dokumenti: 0

-Zavšeno-2019.g.Aneks II Dio B - Vulkanizerske usluge za vozila policijskih stanica

folder_documents.png Završeno 2019 Tehnicki pregled Dokumenti: 14

2019 Tehnicki pregled

AF33-22-300x300.png Završeno-Nabavka alkometara Dokumenti: 11

 

Nabavka alkometara

tools.png Rekonstrukcijia sistema ventilacije u Specijalnoj LOT 2 Rekonstrukcija nadstrešnice LOT 3: Zamjena vanjske stolarije u PS Nemila Dokumenti: 5
folder_documents.png "Završeno 2019 OTV OKVIRNI Potrosni materijal za FUJI..." Dokumenti: 7
pelet-31.jpg U toku - "2019 OTV Nabavka peleta i drva" Dokumenti: 14

"2019 OTV Nabavka peleta i drva"

folder_documents.png "LOT 1: Nabavka kompleta uniformi za Specijalnu policijsku jedinicu LOT 2. Nabavka taktičkih prsluka", Dokumenti: 0
folder_documents.png -Završeno 2019 otv rekonstrukcije mokrih cvorova Dokumenti: 0
office.png Završeno-KON-Nabavka tatami judo puzzle Dokumenti: 8

Konkursi

folder_documents.png KON-Nabavka tatami judo puzzle Dokumenti: 0

KON-Nabavka tatami judo puzzle

suzuki-logo-5311518DD9-seeklogo.com.png Završen - Sukcesivna nabavka usluga održavanja voziva u garantnom roku iz programa Suzuki - I ponovljeni Dokumenti: 4

Sukcesivna nabavka usluga održavanja voziva u garantnom roku iz programa Suzuki - I ponovljeni

coal_icon.png Završeno "I ponovljeni - Sukcesivna nabavka uglja" Dokumenti: 5

I ponovljeni - Sukcesivna nabavka uglja

gorivo.png Završeno - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Žepče" - II ponovljeni Dokumenti: 5
fuel.png Završen - III ponovljeni "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Žepče". Dokumenti: 7

III ponovljeni "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Žepče".

fuel.png Završen - "OTV-II Ponovljeni-Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš i PS Maglaj" Dokumenti: 9

"OTV-II Ponovljeni-Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš i PS Maglaj"

pistolj.png Završeno "Nabavka naoružanja" Dokumenti: 9

"Nabavka naoružanja"

radar.png Završeno - "Nabavka mobilnog radara i kućišta stacioniranih radara" Dokumenti: 7

"Nabavka mobilnog radara i kućišta stacioniranih radara".

vn.png Završeno Sukcesivna nabavka usluga održavanja sistema video nadzora na području svih općina MUP-a Ze-Do kantona Dokumenti: 3
folder_documents.png Završeno - "Nabavka forenzičkog materijala" Dokumenti: 5

"Nabavka forenzičkog materijala"

RM-050_Food_sign.png Završeno - "Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda" Dokumenti: 7

"Sukcesivna nabavka prehrambenih proizvoda"

car.png Završeno "Nabavka vozila i motocikla" Dokumenti: 11

"Nabavka vozila i motocikla"

folder_documents.png Završeno-Nabavka kancelarijskog namještaja Dokumenti: 8

Nabavka kancelarijskog namještaja

toner.png Završen - 2019 OTV Sukcesivna nabavka tonera Dokumenti: 6

2019 OTV Sukcesivna nabavka tonera

car.png Završeno-2019 OTV Nabavka vozila Dokumenti: 8
fuel.png Završeno - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Visoko, Tešanj, Usora i Doboj-Jug" Dokumenti: 13

"Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Visoko, Tešanj, Usora i Doboj-Jug"

folder_documents.png Završeno - OTV - Ponovno - Nabavka elektricne energije, 2018.g Dokumenti: 9

OTV - Ponovno - Nabavka elektricne energije, 2018.g

cigla.png Završenp - "KON - Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija MUP-a u sjedištu" Dokumenti: 5

"KON - Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija MUP-a u sjedištu"

cell_phone_mobile_telephone-512.png Završeno - "OTVORENI POSTUPAK-Nabavka ručnih digitalnih radio stanica" Dokumenti: 7

"OTVORENI POSTUPAK-Nabavka ručnih digitalnih radio stanica"

icon-camera.png Završen - "Sukcesivna nabavka fotografskih usluga" - konkurentski zahtjev Dokumenti: 6

"Sukcesivna nabavka fotografskih usluga" - konkurentski zahtjev

AF33-22-300x300.png Završen - "Nabavka alkometara" - otvoreni postupak Dokumenti: 8

"Nabavka alkometara" - otvoreni postupak

ammo-512.png Završen - "Nabavka municije" - ograničeni postupak Dokumenti: 7

"Nabavka municije" - ograničeni postupak

folder_documents.png Završeno "Sukcesivna nabavka lož ulja" - otvoreni postupak nabavke Dokumenti: 8
video.png Završeno - rezervni dijelovi za video nadzor...-otvoreni postupak Dokumenti: 10

rezervni dijelovi za video nadzor...-otvoreni postupak

My-Computer-icon.png Završeno - "Nabavka računara i druge računarske opreme" - otvoreni postupak nabavke Dokumenti: 8

"Nabavka računara i druge računarske opreme" - otvoreni postupak nabavke

cipela.png Završeno - Nabavka obuće Dokumenti: 8

Nabavka obuće

furniture.png "Završeno - Nabavka kancelarijskog namještaja" Dokumenti: 9
coal_cart_silhouette.png Završeno-Sukcesivna nabavka uglja Dokumenti: 2
folder_net.png "Završeno - Nabavka komunikacijskog rješenja" Dokumenti: 5
My-Computer-icon.png Završen - LOT 1: Nabavka računara i druge računarske opreme,LOT 2: Nabavka laserskih štampača i LOT 3: Nabavka matričnih štampača Dokumenti: 14

LOT  1: Nabavka računara i druge računarske opreme,LOT 2: Nabavka laserskih štampača i  LOT 3: Nabavka matričnih štampača

air.png Završeno "Nabavka klima uređaja" Dokumenti: 4
folder_documents.png Završeno - LOT 1: Nabavka svečanih policijskih uniformi LOT 2: Nabavka kratkih policijskih jakni LOT 3: Nabavka uniformi za Specijalnu policijsku jedinicu LOT 4: Nabavka košulja Dokumenti: 7

LOT 1: Nabavka svečanih policijskih uniformi

 LOT 2: Nabavka kratkih policijskih jakni

LOT 3: Nabavka uniformi za Specijalnu policijsku jedinicu

 LOT 4: Nabavka košulja

folder_documents.png Završeno - "Nabavka komunikacijskog rješenja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-Do kantona" Dokumenti: 3

"Nabavka komunikacijskog rješenja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Ze-Do kantona"

radar.png Završeno - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije stacioniranih radara, ručnih laserskih radara, servisiranja i verifikacije alkometara Dokumenti: 11

Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije stacioniranih radara, ručnih laserskih radara, servisiranja i verifikacije alkometara

folder_documents.png 2019 KON-Servisiranje kopir aparata i printera Dokumenti: 9

2019 KON-Servisiranje kopir aparata i printera

toner.png Završeno Sukcesivna nabavka tonera Dokumenti: 5
folder_documents.png Završeno - "Nabavka tehničkog pregleda" Dokumenti: 36

"Nabavka tehničkog pregleda"

suzuki-logo-5311518DD9-seeklogo.com.png Završeno - "Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa SUZUKI" Dokumenti: 3

"Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa SUZUKI"

folder_documents.png Završen -"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće" Dokumenti: 7

"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće".

car.png Završeno Pregovarački postupak bez objave obavještenja: Sukcesivna nabavka usluga održavanja vozila u garantnom roku iz programa DACIA Dokumenti: 4
tools.png Završeno Rekonstrukcija unutrašnjih prostorija PU I Dokumenti: 4
folder_documents.png Završeno - "Nabavka uniformi" Dokumenti: 7

"Nabavka uniformi"

folder_documents.png Završeno - "Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće i prehrambenih proizvoda" Dokumenti: 12

"Sukcesivna nabavka materijala za održavanje čistoće i prehrambenih proizvoda"

car.png Završeno - Nabavka vozila - ponovljeni Dokumenti: 3
folder_documents.png Završeno - "Plan nabavki 2017" Dokumenti: 9

"Plan nabavki"

tools.png Završeno Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Dokumenti: 4
car.png Završeno Nabavka vulkanizerskih usluga i usluga pranja vozila-Aneks II dio B Dokumenti: 18
car.png Završeno - "OTV-OKVIRNI-Održavanje vozila, 2018.g.", Dokumenti: 10

"OTV-OKVIRNI-Održavanje vozila, 2018.g.",

folder_documents.png Završeno-OTV - Okvirni - Sukcesivna nabavka usluga odrzavanja zgrada 2018 Dokumenti: 7

OTV - Okvirni - Sukcesivna nabavka usluga odrzavanja zgrada 2018

icon-camera.png Završeno-2019 KON Digitalni fotoaparati i aparat za izradu fotografija Dokumenti: 7

2019 KON Digitalni fotoaparati i aparat za izradu fotografija

My-Computer-icon.png Završen - otvoreni postupak - nabavka računara i dr. računarske opreme, kopir aparata i laserskih štampača Dokumenti: 10

Otvoreni postupak - nabavka računara i dr. računarske opreme, kopir aparata i laserskih štampača

My-Computer-icon.png Završen - "Nabavka računara, štampača i fotoaparata" Dokumenti: 16

"Nabavka računara, štampača i fotoaparata"

Printer-icon1.png Završeno - "KON-Održavanje kopir aparata i printera" Dokumenti: 10

"KON-Održavanje kopir aparata i printera"

folder_documents.png Završeno - "KON-Ponovno-Nabavka aparata za pranje auta" Dokumenti: 6

"KON-Ponovno-Nabavka aparata za pranje auta"

folder_documents.png Završen - "KON - LOT 1: Nabavka električnih aparata, LOT 2: Nabavka aparata za pranje auta" Dokumenti: 8

"KON - LOT 1: Nabavka električnih aparata, LOT 2: Nabavka aparata za pranje auta"

icon-camera.png Završeno - "Nabavka digitalnih fotoaparata" Dokumenti: 5

"Nabavka digitalnih fotoaparata"

Printer-icon1.png Završeno - "Sukcesivna nabavka usluga održavanja printera i kopir aparata" Dokumenti: 5

"Sukcesivna nabavka usluga održavanja printera i kopir aparata".

folder_documents.png Završeno- OTV - Usluge osiguranja, 2019.-2021.g. Dokumenti: 10
folder_documents.png Završeno-"OTV -PONOVNI-Nabavka policijskih džempera, 2018.g." Dokumenti: 7

"OTV -PONOVNI-Nabavka policijskih džempera, 2018.g."

folder_documents.png Završeno-OTV-Okvirni- Nabavka autodijelova..2018-2020 Dokumenti: 11

OTV-Okvirni- Nabavka autodijelova..2018-2020

fuel.png Završeno - "OTV - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Žepče, Kakanj i Zavidovići, 2018.g." Dokumenti: 12

"OTV - sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Žepče,Kakanj i Zavidovići,2018.g."

folder_documents.png Završeno - "Usluge iz Aneksa II dio B" Dokumenti: 121

"Usluge iz Aneksa II dio B"

folder_documents.png Završeno-OTV - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka i akumulatora, 2018.g Dokumenti: 11

OTV - Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka i akumulatora, 2018.g

furniture.png Završeno - OTV - Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala Dokumenti: 12

Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala

folder_documents.png Završeno - "OTV-OKVIRNI-Sukcesivna nabavka papira" Dokumenti: 10

"OTV-OKVIRNI-Sukcesivna nabavka papira

folder_documents.png Završeno- Nabavka sportskih rekvizita 2018.g Dokumenti: 7

OTV - Nabavka sportskih rekvizita 2018.g

folder_documents.png Završeno-OTV - Nabavka mobilnog radara 2018 Dokumenti: 8

OTV - Nabavka mobilnog radara 2018

folder_documents.png Završeno-Ponovni Okvirni - Odrzavanje vozila iz programa SKODA 2018 Dokumenti: 7

Ponovni Okvirni - Odrzavanje vozila iz programa SKODA 2018

folder_documents.png Završeno - "PLAN NABAVKI" Dokumenti: 13

"PLAN NABAVKI"

folder_documents.png Završeno-Informacija o pregovarackom postupku Dokumenti: 1

Informacija o pregovarackom postupku

folder_documents.png Završeno-Odluke o licitaciji Dokumenti: 3

Odluke o licitaciji

folder_documents.png Završeno - "ANEKS II dio B - Usluge stručnog usavršavanja" Dokumenti: 2

"ANEKS II dio B - Usluge stručnog usavršavanja"

folder_documents.png Završeno-Sukcesivna nabavka akumulatora i dr Dokumenti: 7

Sukcesivna nabavka akumulatora i dr

folder_documents.png Završeno-KON - Sukcesivna nabavka hrane za sluzbene pse, 2019.g. Dokumenti: 5
folder_documents.png Završeno - OTV - Nabavka baterijskih lampi, 2018.g Dokumenti: 8

OTV - Nabavka baterijskih lampi, 2018.g

folder_documents.png Završeno - OTV-Sukcesivna nabavka lož ulja, 2018.g. Dokumenti: 8

OTV-Sukcesivna nabavka lož ulja, 2018.g.

folder_documents.png Završeno - KON - Nabavka rotacija i blinkera Dokumenti: 5

KON - Nabavka rotacija i blinkera

coal_cart_silhouette.png Završen - "KON - Sukcesivna nabavka uglja, 2018.g." Dokumenti: 4

"KON - Sukcesivna nabavka uglja, 2018.g."

ammo-512.png Završen - "Ograničeni - Nabavka municije, 2018.g." Dokumenti: 5

"Ograničeni - Nabavka municije, 2018.g."

folder_documents.png Završeno - "KON - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja radara i alkometara, 2018. Dokumenti: 5

"KON - Sukcesivna nabavka usluda servisiranja radara i alkometara, 2018.g."

pelet-31.jpg Zavrseno - "Sukcesivna nabavka peleta" Dokumenti: 5

"Sukcesivna nabavka peleta"

Dog.png Završeno - "KON- Nabavka službenih pasa, 2018.GODINA" Dokumenti: 4

"KON- Nabavka službenih pasa, 2018.GODINA"

vn.png Završeno - Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za videonadzor Dokumenti: 7

Sukcesivna nabavka rezervnih dijelova za videonadzor

cigla.png Poništen - Rekonstrukcija fasade u PU Olovo Dokumenti: 2

Poništen - Rekonstrukcija fasade u PU Olovo

cipela.png Završen- "OTV - Nabavka obuće, 2018.g." Dokumenti: 4

"OTV - Nabavka obuće, 2018.g."

folder_documents.png Zavrseno OTV - Ponovni - Nabavka sportskih rekvizita, 2018.g Dokumenti: 6

Zavrseno OTV - Ponovni - Nabavka sportskih rekvizita, 2018.g

folder_documents.png Završeno "KON-Sukcesivna nabavka fotografskih usluga 2018.g" Dokumenti: 5
Završeno "KON-Sukcesivna nabavka fotografskih usluga 2018.g"
car.png Završeno - "OTV - Nabavka vozila, 2018.g." Dokumenti: 6

Završeno - "OTV - Nabavka vozila, 2018.g."

swimming-icon-md.png Završen - Nabavka usluga iz Aneksa II dio B - Sukcesivna nabavka usluga korištenja bazena za potrebe Jedinice policije za podršku. Dokumenti: 3

Nabavka usluga iz Aneksa II dio B - Sukcesivna nabavka usluga korištenja bazena za potrebe Jedinice policije za podršku.

shooting-icon.png Završen - Nabavka usluga iz Aneksa II dio B - Sukcesivna nabavka usluga korištenja strelišta i opreme za strelište. Dokumenti: 3

Nabavka usluga iz Aneksa II dio B - Sukcesivna nabavka usluga korištenja strelišta i opreme za strelište.

nogomet.png Završen - Nabavka usluga iz Aneksa II dio B - Sukcesivna nabavka usluga korištenja terena za održavanje termina u malom nogometu Dokumenti: 3

Sukcesivna nabavka usluga korištenja terena za održavanje termina u malom nogometu

fuel.png Završen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potebe PU Visoko, PU Tešanj, PS Usora i PS Doboj Jug. Dokumenti: 13

Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potebe PU Visoko, PU Tešanj, PS Usora i PS Doboj Jug.

gorivo.png Završen - Nabavka goriva za potrebe PS Kakanj i PU Zavidovići Dokumenti: 9

LOT 1: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Kakanj

LOT 2: Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PU Zavidovići

oil.png Završen - Konkurentski zahtjev - Nabavka motornog ulja Dokumenti: 1

Konkurentski zahtjev - Nabavka motornog ulja

coal_icon.png Završen - Sukcesivna nabavka 125 tona uglja Dokumenti: 3

Sukcesivna nabavka 125 tona uglja

radar.png Završen - Konkurentski zahtjev - Nabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzora lokacija za izdavanje dokumenata i prijenos informacija (komunikacijska i informatička oprema) Dokumenti: 4

Konkurentski zahtjev - Nabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzora lokacija za izdavanje dokumenata i prijenos informacija (komunikacijska i informatička oprema)

icon-camera.png Završen - Konkurentski zahtjev - Sukcesivna nabavka fotografskih usluga Dokumenti: 4

Konkurentski zahtjev - Sukcesivna nabavka fotografskih usluga

cipela.png Završen - Otvoreni postupak - Nabavka zimskih cipela Dokumenti: 6

Otvoreni postupak - Nabavka zimskih cipela

coal_icon.png Poništeno - Sukcesivna nabavka 125 tona uglja Dokumenti: 2

Sukcesivna nabavka 125 tona uglja.

radar.png Završeno - Konkurentski zahtjev - Nabavka mobilnog radara Dokumenti: 4

Konkurentski zahtjev - Nabavka mobilnog radara

radar.png Završen - Konkurentski zahtjev - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja i verifikacije alkometara marke Dräger Dokumenti: 4

Konkurentski zahtjev - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja i verifikacije alkometara marke Dräger

cigla.png Završen - Konkurentski zahtjev - Rekonstrukcija krova u PS Tešanj Dokumenti: 4

Konkurentski zahtjev - Rekonstrukcija krova u PS Tešanj

Printer-icon1.png Završen - Sukcesivna nabavka tonera Dokumenti: 6

Sukcesivna nabavka tonera

car.png Završen - Vozila Dokumenti: 10

Vozila

radar.png Završen - Konkurentski zahtjev - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja radara i alkometara Dokumenti: 11
office_chair.png Završen - Otvoreni postupak - Nabavka kancelarijskog namještaja Dokumenti: 6

Otvoreni postupak - Nabavka kancelarijskog namještaja

Printer-icon1.png Poništen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka tonera Dokumenti: 9

Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka tonera

folder_doc.png Završen - otvoreni postupak - Dogradnja lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Dokumenti: 6

Otvoreni postupak - Dogradnja lokacije za izdavanje ličnih dokumenata

user.png Završen - Nabavka policijskih uniformi Dokumenti: 10

Nabavka policijskih uniformi

gorivo.png Završen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Maglaj, PS Vareš i PU Olovo Dokumenti: 14

Završen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Maglaj, PS Vareš i PU Olovo

My-Computer-icon.png Završen - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Nabavka informatičke opreme za forenziku Dokumenti: 8

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Nabavka informatičke opreme za forenziku

cigla.png Završen - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada Dokumenti: 7

U toku - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda - Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada

gorivo.png Završen - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza i PS Maglaj Dokumenti: 10

Završen - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza i PS Maglaj

gorivo.png Završen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, PS Olovo i PU Žepče Dokumenti: 15

Završen - Otvoreni postupak - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, PS Olovo i PU Žepče

air.png Završen - Nabavka klima uređaja- Dokumenti: 3
gorivo.png Završen - Ponovljeni - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Maglaj Dokumenti: 10

Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Maglaj

gorivo.png Završen - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, PU Olovo i PS Maglaj Dokumenti: 13

Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, PU Olovo i PS Maglaj

tools.png Završen - Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada (elektro, vodo, bravarski i materijal za krečenje i ostali materijal) Dokumenti: 5

Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada (elektro, vodo, bravarski i materijal za krečenje i ostali materijal)

user.png Završen - Nabavka uniformi za policiju Dokumenti: 11

LOT 1: Nabavka uniformi za pripadnike policije (policijska vjetrovka sa uloškom, kratka jakna, ljetne i zimske policijske hlače, fluorescentni prsluci, natkape i narukavlja)

LOT 2: Nabavka policijskih košulja – kratki rukav sa oznakama i dugi rukav bez oznaka

LOT 3: Nabavka prsluka sa natpisom krim. policija

LOT 4: Nabavka šapki za policiju

gorivo.png Završen - Ponovljeni - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza i PU Žepče Dokumenti: 10

Ponovljeni - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza i PU Žepče

video.png Završen - Sukcesivna nabavka usluga održavanja sistema videonadzora na području svih poćina MUP-a Ze-Do kantona Dokumenti: 5

Sukcesivna nabavka usluga održavanja sistema videonadzora na području svih poćina MUP-a Ze-Do kantona

cipela.png Završen - Nabavka ljetnih i zimskih cipela Dokumenti: 5

Nabavka ljetnih i zimskih cipela

radar.png Završen - Nabavka mobilnih radara Dokumenti: 8

Nabavka mobilnih radara

tools.png Završen - Tehnički pregled 2016 Aneks II dio B Dokumenti: 39

Tehnički pregled 2016 Aneks II dio B

car.png Završen - Nabavka putničkih vozila Dokumenti: 5

Nabavka putničkih vozila

radar.png Završen - Sukcesivna nabavka usluga servisiranja, kalibracije i verifikacije stacioniranih i ručnih radara i alkometra Dokumenti: 12
tools.png Završen - Nabavka usluga tehničkog pregleda PU I i MUP-sjedište-PONOVLJENI Dokumenti: 3
gorivo.png Završen - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza, PU Žepče, PU Zenica i MUP Sjedište. Dokumenti: 14

Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Breza, PU Žepče, PU Zenica i MUP Sjedište.

cigla.png Završen - "Rekonstrukcija krova PS Olovo" Dokumenti: 4

"Rekonstrukcija krova PS Olovo"

furniture.png Završeno - Nabavka kancelarijskog namještaja Dokumenti: 4

Nabavka kancelarijskog namještaja

cigla.png Završeno - Rekonstrukcija arhive šalter sale PU Zenica Dokumenti: 2

Rekonstrukcija arhive šalter sale PU Zenica

cigla.png Završeno - Izgradnja građevine - poslovnog objekta Centra za edukaciju policijskih službenika i smještaj i rad SPJ i Centralne arhive za potrebe lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Dokumenti: 4

Izgradnja građevine  - poslovnog objekta Centra za edukaciju policijskih službenika i smještaj i rad SPJ i Centralne arhive za potrebe lokacije za izdavanje ličnih dokumenata

folder_documents.png Završeno - Nabavka usluga apartmanskog smještaja SPJ usluge iz ANEX II dio B Dokumenti: 4

Nabavka usluga apartmanskog smještaja SPJ usluge iz ANEX II dio B

tools.png Završeno - Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji građevine – Poslovnog objekta Centra za edukaciju policijskih službenika i smještaj i rad SPJ i Centralne arhive za potrebe lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Dokumenti: 3

Nabavka usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji građevine – Poslovnog objekta Centra za edukaciju policijskih službenika i smještaj i rad SPJ i Centralne arhive za potrebe lokacije za izdavanje ličnih dokumenata

car.png Završeno - Sukcesivna nabavka usluga popravaka vozila Dokumenti: 8

Sukcesivna nabavka usluga popravaka vozila

cell_phone_mobile_telephone-512.png Završeno - Nabavka ručnih radio stanica i drugih sredstava veze Dokumenti: 5

U toku - Nabavka ručnih radio stanica i drugih sredstava veze

ammo-512.png Završeno - NABAVKA MUNICIJE Dokumenti: 5

NABAVKA MUNICIJE

cigla.png Završeno - Rekonstrukcija arhive šalter sale PU Zenica- ponovljeni Dokumenti: 2
icon-camera.png Završeno - Nabavka rezervnih dijelova i opreme za sisteme video nadzora lokacija za izdavanje dokumenata i prijenos informacija (komunikacijska i informatička oprema) Dokumenti: 5
24-512.png Završeno - "Nabavka lož ulja" Dokumenti: 5

U toku - "Nabavka lož ulja"

coal_cart_silhouette.png Završeno - "Sukcesivna nabavka uglja" Dokumenti: 4

"Sukcesivna nabavka uglja"

icon-camera.png Završeno - "Sukcesivna nabavka fotografskih usluga" Dokumenti: 4

"Sukcesivna nabavka fotografskih usluga"

car.png Završen - Obavezno osiguranje motornih vozila – auto odgovornost, kasko osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine Dokumenti: 5

Obavezno osiguranje motornih vozila – auto odgovornost, kasko osiguranje motornih vozila, osiguranje imovine

audio.png Završen - Nabavka audio i video opreme Dokumenti: 3

Nabavka audio i video opreme

buckle_black.PNG Završen - "Nabavka opasača" Dokumenti: 4

"Nabavka opasača"

cigla.png Završen - Rekonstrukcija unutrašnji prostorija PU I Dokumenti: 4
oil.png Završen - Nabavka motornog ulja Dokumenti: 3

Nabavka motornog ulja

Volkswagen_Logo.png Završen - Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW Dokumenti: 6

Sukcesivna nabavka originalnih auto dijelova iz programa VW

01.png Završen - Sukcesivna nabavka usluga održavanja zgrada Dokumenti: 5

Sukcesivna nabavka usluga održavanja zgrada

fuel.png Završen - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Kakanj i PS Zavidovići Dokumenti: 8

Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Kakanj i PS Zavidovići

Okna-PCV-300x255.png Završen - "Izmjena vanjske stolarije u organizacionim jedinicama Ministarstva" Dokumenti: 4

"Izmjena vanjske stolarije u organizacionim jedinicama Ministarstva"

AF33-22-300x300.png Završen - "Nabavka alkometara" Dokumenti: 5
Printer-icon1.png Završen - Nabavka matričnih štampača-ponovljeni Dokumenti: 4
folder_documents.png Završen - "Sukcesivna nabavka papira, kancelarijskog i štampanog materijala" Dokumenti: 10

"Sukcesivna nabavka papira, kancelarijskog i štampanog materijala"

79131-200.png Završen - Sukcesivna nabavka orginalnih auto dijelova iz programa VW, ŠKODA i auto guma Dokumenti: 9

U toku - Sukcesivna nabavka orginalnih auto dijelova iz programa VW, ŠKODA i auto guma

car_battery_256.png Završen - LOT 1: Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka; LOT 2: Sukcesivna nabavka akumulatora Dokumenti: 4

U toku - LOT 1: Sukcesivna nabavka baterijskih uložaka;  LOT 2: Sukcesivna nabavka akumulatora

folder_documents.png Završen - Tabela realizacije ugovora / okvirnog sporazuma Dokumenti: 1

Tabela realizacije ugovora / okvirnog sporazuma

folder_documents.png Završen - "Tabela realizacija ugovora / okvirnih sporazuma zaključenih u 2016.godini". Dokumenti: 1

"Tabela realizacija ugovora / okvirnih sporazuma zaključenih u 2016.godini".

folder_documents.png Završen - "Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala" - okvirni sporazum Dokumenti: 5

"Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala" - okvirni sporazum

folder_documents.png Završen - "KON - Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada" Dokumenti: 5

"KON - Sukcesivna nabavka materijala za opravku i održavanje zgrada"

folder_documents.png Završeno - "OTV - Nabavka sportske opreme.., 2018.godina" Dokumenti: 14

"OTV - Nabavka sportske opreme.., 2018.godina"

fuel.png Završeno - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Zenica i MUP-a u sjedištu, i PS Breza" Dokumenti: 16

"Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Zenica i MUP-a u sjedištu, i PS Breza"

folder_documents.png Završen - U toku - "OTV-Ponovno-Nabavka profesionalne kuhinje" Dokumenti: 9

"OTV-Ponovno-Nabavka profesionalne kuhinje"

folder_documents.png Završen - "Sukcesivna nabavka električne energije, 2018.g." Dokumenti: 8

Završen - "Sukcesivna nabavka električne energije, 2018.g."

oil.png Završen - "KON - Nabavka motornog ulja, 2018" Dokumenti: 5

Završen - "KON - Nabavka motornog ulja, 2018"

car.png Završeno - "Ponovni otvoreni postupak - Nabavka vozila, 2018.g." Dokumenti: 7

"Ponovni otvoreni postupak - Nabavka vozila, 2018.g."

cipela.png Zavrseno - "Drugi ponovni otvoreni postupak - Nabavka obuće", 2018.g." Dokumenti: 7

"Drugi ponovni otvoreni postupak - Nabavka obuće", 2018.g."

folder_documents.png Zavrseno- "Nabavka baterijskih lampi" Dokumenti: 5

Zavrseno- "Nabavka baterijskih lampi"

folder_documents.png Poništeno - "Ponovno - OTV - Nabavka sportskih rekvizita" Dokumenti: 8

"Ponovno - OTV - Nabavka sportskih rekvizita"

folder_documents.png Završeno- "OTV - Nabavka uniformi, 2018.g." Dokumenti: 17

"OTV - Nabavka uniformi,  2018.g."

folder_documents.png Završen - "III ponovno - KON - Nabavka drva,2018.g." Dokumenti: 5

"III ponovno - KON - Nabavka drva,2018.g.",

folder_documents.png Poništeno - "KON - Ponovno - Nabavka drva,2018.g." Dokumenti: 3

"KON - Ponovno - Nabavka drva,2018.g."

folder_documents.png Poništeno - "Sukcesivna nabavka peleta i drva" Dokumenti: 8

"Sukcesivna nabavka peleta i drva"

cigla.png Završeno - LOT 1: Rekonstrukcija podrumskih prostorija PU I; LOT 2: Rekonstrukcija nadstrešnice Dokumenti: 9

LOT 1: Rekonstrukcija podrumskih prostorija PU I; LOT 2: Rekonstrukcija nadstrešnice

folder_documents.png Završen - "KON - Nabavka i ugradnja opreme za bazen" Dokumenti: 6

"KON - Nabavka i ugradnja opreme za bazen"

folder_documents.png Završen - "OKV - Sukcesivna nabavka originalnih autodijelova iz programa Dacia" Dokumenti: 8

"OKV - Sukcesivna nabavka originalnih autodijelova iz programa Dacia",

folder_documents.png Završen- "OTV - Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa DACIA" Dokumenti: 8

"OTV - Sukcesivna nabavka usluga popravke vozila iz programa DACIA"

My-Computer-icon.png Završen - "Nabavka računara i dr." Dokumenti: 13

"Nabavka računara i dr."

gorivo.png Završeno - "Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, Olovo i Maglaj" Dokumenti: 12

"Sukcesivna nabavka goriva za potrebe PS Vareš, Olovo i Maglaj"

folder_documents.png Završeno - "Nabavka kancelarijskog namještaja i profesionalne kuhinje" Dokumenti: 14

"Nabavka kancelarijskog namještaja i profesionalne kuhinje"

folder_documents.png Završeno - "OKVIRNI SPORAZUM - Sukcesivna nabavka štampanog materijala" Dokumenti: 6

"OKVIRNI SPORAZUM - Sukcesivna nabavka štampanog materijala"

cigla.png Završen - "Dodatni radovi na izgradnji građevine SPJ..." Dokumenti: 2

"Dodatni radovi na izgradnji građevine SPJ..."

car.png Poništeno- "PONOVNI POSTUPAK - Nabavka putničkih vozila" Dokumenti: 8

"PONOVNI POSTUPAK - Nabavka putničkih vozila"

folder_documents.png 2019 OTV-Ponovni-Nabavka kancelarijskog namjestaja Dokumenti: 0

-Zavšeno-2019 OTV-Ponovni-Nabavka kancelarijskog namjestaja

folder_documents.png 2019.g. Aneks II dio B - Usluge stručnog usavršavanja Dokumenti: 0

-Zavšeno-2019.g. Aneks II dio B - Usluge stručnog usavršavanja

folder_documents.png 2019 OTV Sukcesivna nabavka goriva za potrebe za potrebe PS Visoko, Tesanj, Usora i Do-Jug Dokumenti: 0

-Završeno-2019 OTV Sukcesivna nabavka goriva za potrebe za potrebe PS Visoko, Tesanj, Usora i Do-Jug

My-Computer-icon.png 2019 OTV Nabavka računara i dr Dokumenti: 14

2019 OTV Nabavka računara i dr

folder_documents.png 2019 OTV Sukcesivna nabavka lož ulja Dokumenti: 7

2019 OTV Sukcesivna nabavka lož ulja

folder_documents.png 2019 OTV-II Ponovljeni-Nabavka odijela Dokumenti: 8

2019 OTV-II Ponovljeni-Nabavka odijela

 
Odaberi sve fajlove:
Dokumenti:
docx.png 2021 - 2023 OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA 1-Sukcesivna nabavka loz ulja POPULARNOKreirano
Veličina
Broj preuzimanja
02.02.2022
31.5 KB
116