SAOPCENJAfin1

U sklopu pojačanih aktivnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona koje se provode sa ciljem unapređenja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, policijski službenici su u periodu januar-juni 2024. godine na području Zeničko-dobojskog kantona oduzeli 64 putnička motorna vozila i dva motocikla od višestrukih povratnika u činjenju težih prekršaja u saobraćaju.

Prilikom provođenja pojačanih aktivnosti i kontrole vozača, policijski službenici su provjerama u raspoloživim evidencijama utvrdili da su vozači od kojih su oduzeta vozila evidentirani kao višestruki povratnici u činjenju težih prekršaja u saobraćaju, te da svojim ponašanjem i nesavjesnom vožnjom predstavljaju opasnost po javnu sigurnost i sigurnost građana, nakon čega su od istih u skladu sa članom 22. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona i članom 31. Zakona o prekršajima FBiH, sporna vozila privremeno oduzeli.

Nakon kompletiranja dokumentacije, od strane policijskih stanica čiji su službenici oduzeli sporna vozila su nadležnim općinskim sudovima dostavljeni zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka protiv vozača uz prijedlog za izricanje zaštitnih mjera oduzimanja predmetnih vozila, zbog počinjenih prekršaja i ugrožavanja javnog prometa, dok su sporna vozila deponovana na lokaciji oduzetih vozila do okončanja sudskih postupaka.

Naznačeni rezultati predstavljaju nastavak intenzivnih aktivnosti na unapređenju sigurnosti u oblasti saobraćaja i potvrda su odlučnosti Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, da se na ovaj način, odnosno poduzimanjem krajnje represivnih radnji obračuna sa bahatim vozačima koji svojom nesavjesnom i opasnom vožnjom ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju, kako bi se u konačnici doprinijelo smanjenju broja saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama, te povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju.

                                                                                                                         Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje