SAOPCENJAfin1

Nakon izvršenih analiza i procjena koje su vršene na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, tokom proteklog vikenda na području svih policijskih stanica od strane policijskih timova provođene su pojačane aktivnosti u cilju unapređenja stanja sigurnosti u svim segmentima, sa posebnim akcentom na unapređenja stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja.

Naznačene aktivnosti su poduzimane sa ciljem preveniranja saobraćajnih nezgoda, kao i smanjenja posljedica istih, te dokumentovanja i sankcionisanja krivičnih djela i prekršaja u saobraćaju, sa posebnim akcentom na sankcionisanje višestrukih povratnika u činjenju saobraćajnih prekršaja koji svojom vožnjom ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. U tom kontekstu, uspostavljeni su kontrolni punktovi, sa ciljem pojačanih kontrola u saobraćaju, na kojim je vršeno legitimisanje i detaljan pregled vozača i svih lica u vozilu, uključujući i preglede vozila.

U okviru navedenih aktivnosti, u dane 31.05., 01. i 02.06.2024. godine, od strane policijskih timova Uprave policije na području svih policijskih stanica u Zeničko-dobojskom kantonu ostvareni su sljedeći rezultati:

- Kontrolisano je 1383 vozača i vozila,

- Izdato je 500 prekršajnih naloga po saobraćaju,

- 56 vozača je zatečeno da upravljaju vozilom pod uticajem alkohola,

- 3 vozača su zatečena da upravljaju vozilom bez položenog vozačkog ispita,

- 2 vozača su zatečena pod izrečenom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom,

- 9 vozača je zatečeno da upravlja neregistrovanim motornim vozilom,

- zatečeno je jedno maloljetno lice da upravlja motornim vozilom,

- Izvršen je pregled 610 lica i vozila po članu 25. Zakona o policijskim službenicima ZDK,

- Izdato je 46 prekršajnih nalog po javnom redu i miru,

- Izvršena je provjera identiteta za 74 osobe,

- Oduzeto je 9 predmeta koji su pogodni za nanošenje tjelesnih povreda,

- Izvršene su 3 "Racije" u ugostiteljskim objektima,

- Zadokumentovana su 3 krivična djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, odnosno iz člana

238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, "Posjedovanje i omogućavanje

uživanja opojnih droga".

Kako bi se nivo bezbjednosti podigao na najveći mogući nivo, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će i u narednom periodu nastaviti sa provođenjem ovakvih i sličnih aktivnosti na području cijelog kantona.

                                                                                      Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje