SAOPCENJAfin1

Zbog povećane potrebe građana za izdavanjem odnosno zamjenom ličnih dokumenata te zbog izbjegavanja gužvi u šalter-sali Odsjeka za administraciju Zenica, u ponedjeljak, 22.04.2024. godine, građanima će biti stavljena na raspolaganje dodatna lokacija za izdavanje ličnih dokumenata.

Dodatna lokacija za izdavanje ličnih dokumenata nalazi se u prizemnom dijelu sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, sa ulazom iz pravca Ulice Dr. Safvet-bega Bašagića, i tu će građani  Zenice moći preuzeti izrađene lične karte, potvrde o prebivalištu (prema ranijoj terminologiji CIPS potvrde) i uvjerenja o mjestu prebivališta. Putne isprave, vozačke dozvole i saobraćajne dozvole i dalje će se dobivati u šalter-sali Odsjeka za administraciju Zenica gdje će se vršiti i podnošenje zahtjeva za izdavanje svih ličnih dokumenata.

Stavljanjem u funkciju dodatne lokacije za izdavanje ličnih dokumenata koja će građanima  Zenice stajati na raspolaganju sve dok za tim bude postojala potreba, vrijeme čekanja na podnošenje zahtjeva i dobivanje ličnih dokumenata bit će u velikoj mjeri skraćeno, a rad službenika Ministarstva umnogome olakšan.

 

                                                                                                        Kabinet ministra – Odsjek za odnose s javnošću