SAOPCENJAfin1

Dana 13.09.2023. godine, Policijska uprava I, Zenica je zaprimila prijavu Kazneno popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, da se osuđenik Aleks Mican (1979.) nije vratio sa korištenja odobrenih vanzavodskih aktivnosti.

Obzirom da se radilo o licu koji se u Kazneno popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica nalazio na izdržavanju kazne zatvora u trajanju od 25 godina, zbog izvršenog krivičnog djela "Ubistvo" iz člana 166. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH, angažovani su svi raspoloživi kapaciteti Uprave policije MUP-a ZDK te su o tome obaviještene sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini a sve u cilju njegovog lociranja i lišenja slobode.

Dana 15.09.2023.godine, u 09.30 sati, u ulici Londža, grad Zenica, nakon niza poduzetih zajedničkih aktivnosti Uprave policije MUP-a ZDK, Obavještajno sigurnosne agencije BiH i Federalne uprave policije, osuđenik je lociran a zatim lišen slobode. Nakon lišenja slobode osuđenik je u 10.50 sati, predat u nadležnost i daljnje postupanje službenicima Kazneno popravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica.

                                                                                                                    Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje