SAOPCENJAfin1

Dana 13.06.2023.godine, u bazi "Butmir" Sarajevo, obilježena je deseta godišnjica potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između EUFOR-a i agencija za provođenje zakona BiH. Ovom dogadaju, čiji je domaćin bio komandant EUFOR-a generalmajor Helmut Habermayer, kao predstavnici svih 19 agencija za provođenje zakona BiH prisustvovali su ministri, zamjenici ministara, direktori i komesari policije. Ovom prilikom, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona predstavljao je ministar Benjamin Sinanović te Upravu policije MUP-a ZDK, komesar Rusmir Šišić.

Na početku skupa obratio se komandant EUFOR-a i svim učesnicima poželio dobrodošlicu u bazu Butmir. Nakon toga, slijedile su prezentacije resornih stručnjaka. Prezentacije o počecima i značaju Memoranduma o razumijevanju izložili su EUFOR-ov oficir za vezu sa agencijama za provođenje zakona i pomoćnik pravnog savjetnika u Uredu pravnog savjetnika komandanta EUFOR-a. Naglašeno je da je ovo i dalje jedini memorandum o razumijevanju koji su potpisale sve agencije za provođenje zakona BiH i daje u periodu od deset godina od potpisivanja Memoranduma razmjena informacija između EUFOR-a i agencija postala mnogo tečnija, jednostavnija i efikasnija.

Specijalni savjetnik komandanta EUFOR-a za naoružanje, municiju i eksplozive (SAWAD) predstavio je EUFOR-ov Program registracije oružja uključujući faze Plana za municiju, naoružanje i eksplozive BiH, obilježavanje, registraciju i deaktivaciju malog i lakog naoružanja i koncept obuke koja je provedena u sklopu plana. Naglasio je da je ovaj program otvoren za sve agencije za provođenje zakona BiH i da je pilot projekat u saradnji sa Norveškom narodnom pomoći počeo u Distriktu Brčko.

Specijalni savjetnik EUFOR-a za agencije za provođenje zakona (SALEA) upoznao je prisutne o svojoj ulozi kao specijalnog savjetnika koja uključuje ostvarivanje veze sa predstavnicima međunarodnih institucija nadležnih za vladavinu prava, policijski rad i sigurnost u cijeloj BiH. Osim toga, specijalni savjetnik proaktivno radi na uspostavi i održavanju odgovorajućih odnosa sa predstavnicima agencija za provodenje zakona na nivou države, entiteta i kantona i u regiji.

U svom obraćanju savjetnica Delegacije Evropske unije za vladavinu prava gospođa Dijana Stevanović navela je da „EU kontinuirano pruža savjete i pomoć organima za provođenje zakona u BiH u ispunjavanju preporuka koje se odnose na poboljšanje operativne koordinacije i saradnje između policijskih agencija, kao i učinkovitiju i bolju saradnju sa tužilaštvima u borbi protiv korupcije, teškog i organizovanog kriminala i drugih teških krivičnih djela.“ Naglašeni su pokretanje terenskog programa "Ojačavanje policijske saradnje i koordinacije među agencijama u BiH" iz 2022. godine i uspostavljanje, uz podršku EU, Foruma šefova policije.

 

Na kraju, komandant EUFOR-a zaključio je rad zahvalivši se svim učesnicima na podršci i saradnji koju stalno pružaju EUFOR-u te je istakao da sve vrijeme od potpisivanja Memoranduma o razumijevanju EUFOR neprestano uviđa koliko je on koristan za njegovu misiju.

Učesnici su potom obišli tehničko-taktički zbor opreme i vozila EUFOR-a, a potom prisustvovali prijemu koji je priredio komandant EUFOR-a.

                                                                                                                            Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje