SAOPCENJAfin1

U prethodnom periodu Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je obavijestila javnost o intenziviranju aktivnosti koje se poduzimaju bez odlaganja sve sa ciljem sprečavanja narušavanja sigurnosne situacije na području našeg kantona, posebno u oblasti zaštite djece i nastavnog osoblja u školama.

Tom prilikom smo izvjestili da je u cilju unapređenja prevencije svih oblika devijantnog ponašanja i povećanja stepena bezbjednosti učeničkih populacija, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, obezbjedila prisustvo policijskih službenika u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola te da se kontinuirano obavljaju razgovori sa menadžmentom škola i uspostavljaju kontakti sa nastavnim i drugim osobljem, učeničkim populacijama i roditeljima s ciljem razmjene informacija, prepoznavanja i identifikacije i rješavanja bezbjedonosnih problema u školama.

Putem održanih sastanka rukovodilaca policijskih stanica sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa ciljem analize bezbjedonosne situacije, poduzimanja mjera i radnji na poboljšanju bezbjedonosnog ambijenta te organizovanja zajedničkih preventivnih aktivnosti, doneseni su zaključci da će se, pored ostalog, pojačati prisustvo policijskih službenika u blizini školskih objekata za vrijeme podjele đačkih knjižica, obilježavanja mature završnih razreda osnovnih i srednjih škola te polaganja popravnih ispita.

Ponovo naglašavamo da Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u kontinuitetu provodi aktivnosti na prikupljanju bezbjedonosno interesantnih informacija po pitanju vršanjačkog nasilja, prikuplja i analizira informacije o vršnjačkom nasilju na društevnim mrežama te formira predmete koje nakon kompletiranja dostavlja u nadležnost i dalje postupanje nadležnim sudovima ili tužilaštvima sve u cilju održavanja povoljnog ambijenta za život i rad svih građana kao i sigurnosti njihove imovine

                                                                                                                            Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje