SAOPCENJAfin1

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u sladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju policijskih službenika, u periodu od 01.06 do 30.06.2023.godine, organizuje izvođenje terenske vježbe-provjeru fizičke spremnosti policijskih službenika na sportskim terenima u svim policijskim stanicama. Cilj ovih aktivnosti je povećanje fizičke spremnosti policijskih službenika, što će doprinijeti efikasnijem vršenju poslova i zadataka na koje su policijski službenici raspoređeni.

Provjere fizičke spremnosti policijskih službenika su predviđene najmanje jednom godišnje.

 

Dana 05.06.2023.godine, fizičke provjere su izvršene na terenu stadiona Fudbalskog kluba Rudar Kakanj. Policijski službenici Policijske stanice Kakanj su prilikom vršenja provjera pokazali zadovoljavajuće rezultate. Zajedno sa policijskim službenicima na stadionu Fudalskog kluba Rudar je bio i komandir Policijske stanice Kakanj, samostalni inspektor Mirza Smajić koji je istakao da je zadovoljan sa fizičkom spremnošću policijskih službenika i da će se u budućnosti posvetiti veća pažnja fizičkoj pripremljenosti policijskih službenika.

                                                                                              Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje