SAOPCENJAfin1

Na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je formiran Štab čiji je osnovni zadatak planiranje i realizacija mjera na obezbjeđenju nogometne utakmice finala Kupa BiH između ekipa FK „Velež i HŠK „Zrinjski, koja će se odigrati dana 17.05.2023. godine, sa početkom u 18:00 sati, na stadionu Bilino polje u Zenici.

Imajući u vidu da je utakmica između ekipa FK „Veleži K „Zrinjski“ procijenjena utakmicom visokog rizika, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je sačinila plan obezbjeđenja navedenog sportskog događaja, kojim su predviđene mjere i radnje koje će preduzimati policijski službenici ove Uprave policije. U poduzimanju naznačenih aktivnosti učestvovat će i pripadnici Federalne uprave policije te uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Tuzlanskog i Srednjobosanskog kantona sa posebnim akcentom na zaštitu lične i imovinske sigurnosti svih lica koja će prisustvovati naznačenoj utakmici. Pored fizičkog obezbjeđenja poduzimat će se i mjere saobraćajnog, operativnog i KDZ obezbjeđenja utakmice.

Policijski službenici će poduzeti sve potrebno iz svoje nadležnosti kako bi se navedena utakmica održala u bezbjednim uslovima i kako bi bilo spriječeno bilo kakvo remećenje javnog reda i mira kao i činjenje nezakonitih radnji i ugrožavanja sigurnosti svih prisutnih lica.

S tim u vezi, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poziva navijače da se pridržavaju zakonskih odredbi  i uputa koje se daju u skladu sa planiranim aktivnostima povodom osiguranja predstojeće utakmice.

Službenici policije će protiv svih onih koji ne budu postupali u skladu sa izdatim naredbama ovlaštenih službenih lica, kao i u skladu sa  Zakonom o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu, poduzimati zakonom predviđene mjere i radnje. Naznačenim zakonom je zabranjeno unošenje na stadion:

  • bilo kakvih oštrih i tvrdih predmeta pogodnih za bacanje,

  • pirotehničkih sredstava (petardi, baklji i sl),

  • alkoholnih pića i  drugih flaširanih napitaka.

Napominjemo da će prije, za vrijeme i nakon utakmice biti na snazi izmjena režima saobraćaja u gradu kojom će u potpunosti biti obustavljen saobraćaj u ulicama Bulevar Kulina Bana i Dr. Abdulaziza Aska Borića.

Pozivamo navijače da svojim ponašanjem daju doprinos da se ista održi u povoljnim bezbjedonosnim uslovima i jednom sportskom ambijentu, odnosno da postupaju u skladu sa naredbama izdatim od strane policijskih službenika kao i uputama predstavnika zaštitarskih agencija

                                                                                                       Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje