SAOPCENJAfin1

Dana 18.04.2023. godine, u prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona potpisan je Ugovor o donaciji između Misije OSCE-a u BiH i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

osce 2

Ugovor su potpisali projektni menadžer Misije OSCE-a u BiH Andrei Sarban i policijski komesar, generalni inspektor policije Rusmir Šišić.

Ovim ugovorom, koji se odnosi na jačanje kapaciteta K9 jedinica u Bosni i Hercegovini, predviđena je nabavka specijalizovanog vozila za prevoz službenih pasa, koje će biti uručeno Upravi policije MUP-a ZDK dana 27.04.2023.godine, na svečanoj primopredaji u Sarajevu.

Policijski komesar se, u svom obraćanju, zahvalio na donaciji specijalizovanog vozila, što će doprinijeti efikasnijem radu i djelovanju Specijalne policijske jedinice, prilikom angažovanja vodiča sa službenim psima.

                                                                                                                   Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje