SAOPCENJAfin1

Dana 07.04.2023. godine, policijski komesar, generalni inspektor policije Rusmir Šišić, potpisao je Tehnički sporazum između Federalne uprave policije i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona o saradnji u vezi formiranja jedinstvene „Zbirke neriješenih slučajeva" za krivična djela po N.N. počiniteljima na području Federacije Bosne i Hercegovine, kroz sistem EVOFINDER i razmjene nespornih tragova za vršenje provjera kroz sistem EVOFINDER.

DSC 0828c

Navedeni sporazum će doprinijeti bržoj razmjeni podataka iz oblasti balistike a koji se očituje u efikasnoj komparaciji spornih i nespornih tragova vatrenog oružja te eventualnoj identifikaciji počinitelja krivičnih djela iz ranijeg perioda.

                                                                                                                      Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje