SAOPCENJAfin1

Dana 16.03.2023. godine, u Policijskoj stanici Tešanj održan je radni sastanak na kojem su prisustvovali policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rusmir Šišić, šef Ureda policijskog komesara, načelnik Sektora uniformisane policije, načelnik Sektora kriminalističke policije, te načelnik Policijske uprave IV i komandiri policijskih stanica Tešanj, Doboj Jug i Usora. Na održanom sastanku je razmatrana trenutna bezbjednosna problematika, te je u tom smislu analizirano stanje bezbednosti na području Policijske uprave IV u januaru i februaru 2023. godine. Takođe je razgovarano o kadrovskoj popunjenosti i materijalnoj opremljenosti navedene policijske uprave i drugim pitanjima bitnim za rad i efikasno funkcionisanje policije.

 

Odsjek za odnose s javnošću, analitiku i planiranje