SAOPCENJAfin1

Policijski službenici Policijske stanice Tešanj su u proteklom periodu, operativnim radom na terenu, prikupljali saznanja o licima koja se mogu dovesti u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnih droga na području općine Tešanj.

Na temelju prikupljenih saznanja, dana 07.03.2023. godine na osnovu Naredbe za pretresanje Općinskog suda u Tešnju, policijski službenici Policijske stanice Tešanj, izvršili su pretres porodične kuće, pomoćnih objekata i vozila u mjestu Kraševo, koje koristi lice B.Dž., rođen 1987. godine iz Tešnja.

Izvršenim pretresom pronađeno je oduzeta materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu i to:

  • Upakovani sadržaj biljne materije koja izgledom asocira na opojnu drogu "Marihuana", bruto težine 232,73 grama,

  • upakovani sadržaj praškaste materije koja izgledom asocira na opojnu drogu "Speed", bruto težine 555,08 grama,

  • praškasta materija koja asocira na opojnu drogu ,,Speed", koja se nalazila na omotu za DVD, neto težine 1,20 grama,

  • dvije ručno pravljene cigarete u kojima se nalazila biljna materija koja asocira na opojnu drogu "Marihuana", bruto težine 3,50 grama,

  • Upakovani sadržaj bijele boje koje asocira na opojnu drogu "Speed", bruto težine 2,95 grama

Pored navedenog, prilikom pretresa pronađeni su predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga kao i predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem drugih krivičnih djela i to:

 
  • jedna digitalna vaga za precizno mjerenje,

  • sedam komada pištoljske municije i

  • jedna mašina za vakumiranje.

Osumnjičeno lice je lišeno slobode te je zavedena kriminalistička obrada, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona FBiH, počinjeno u sticaju sa krivičnim djelom iz člana 52. Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona te će isti, uz Izvještaj o počinjenim krivičnim djelima, biti predat na daljnje postupanje Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje