SAOPCENJAfin1

Dana 07.09.2022. godine, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, održan je sastanak Štaba akcije “Opći izbori 2022”, čiji je osnovni zadatak planiranje, koordiniranje i usmjeravanje aktivnosti policijskih službenika, koje se poduzimaju u okviru usvojenog Plana obezbjeđenja predizbornih i izbornih aktivnosti na području Zeničko-dobojskog kantona.

U cilju stvaranja sigurnog ambijenta za sve građane, službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su proteklih dana poduzeli niz mjera i aktivnosti, koje su se prvenstveno ogledale u intenziviranju operativnog rada na terenu, preventivnog djelovanja i prikupljanja saznanja i informacija na području Kantona, te povećanju broja patrolnih službi i obilazaka pozorno-patrolnih sektora.

U tom kontekstu, na područjima gradova i naseljenih mjesta, kroz pojačano prisustvo policijskih službenika na terenu, te poduzimanjem planiranih mjera, obezbjeđuje se i održava povoljno stanje javnog reda i mira, omogućava neometano odvijanje saobraćaja, bezbjedno kretanje građana i održavanje predizbornih skupova i manifestacija. Takođe je pojačan policijski nadzor nad određenim kategorijama lica, prvenstveno lica sklonih vršenju krivičnih djela, prekršaja, narušavanju javnog reda i mira, asocijalnih lica, maloljetnih delinkvenata i dr.

Štab akcije “Opći izbori 2022”, u kontinuitetu pruža stručnu pomoć policijskim upravama, te svakodnevno vrši nadzor poduzetih aktivnosti i realiziranih mjera i zadataka, sa ciljem postizanja visokog stepena bezbjednosti na području našeg kantona za vrijeme održavanja predizbornih aktivnosti, a u vrijeme održavanja Općih izbora u Bosni i Hercegovini, dana 02.10.2022. godine, isti će u punom sastavu, neposredno na terenu, rukovoditi naznačenim aktivnostima i pratiti stanje bezbjednosti na području Kantona.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona poziva sve građane koji imaju namjeru da prisustvuju političkim promocijama i tribinama da to učine uz poštivanje pozitivnih zakonskih propisa te da se uzdrže od činjenja bilo kakvih nedozvoljenih radnji i ponašanja.

Također, pozivamo građane, ukoliko raspolažu bilo kakvim bezbjednosno interesantnim informacijama, kao i informacijama o uočenim krivičnim djelima, prekršajima i drugim nezakonitim pojavama, da o tome odmah informišu nadležnu policijsku stanicu pozivom na broj 122 ili direktnim obraćanjem policijskim službenicima na terenu.

                                                                                                            Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje