SAOPCENJAfin1

Policijski službenici Policijske stanice Doboj Jug su u proteklom periodu, operativnim radom na terenu, prikupljali saznanja koja se mogu dovesti u vezu sa nelegalnim uzgojem indijske konoplje, kao i lokalitetima na kojim bi sporna biljka mogla biti zasađena.

Na temelju prikupljenih saznanja kontinuirano su vršili detaljne preglede šireg lokaliteta mjesta Mravići, kojom prilikom su na skrivenom i nepristupačnom terenu, obraslom šibljem i niskim rastinjem, na tri zasebne lokacije, pronađeni zasadi biljaka koje svojim izgledom asociraju na indijsku konoplju.

Obzirom da lokacije na kojima su pronađene sporne stabljike, nisu pogodne za kriminalističko-operativnu opservaciju u cilju identifikacije lica koje je zasadilo iste, o svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, koji je ovlastio policijske službenike da izvrše uviđajne radnje na mjestu pronalaska.

Prilikom vršenja uviđajnih radnji pronađeno je ukupno 28 stabljika koje su fotografisane i izuzete sa lica mjesta, te će biti dostavljene Odsjeku za kriminalističku tehniku i KDZ radi vršenja potrebnih vještačenja. Također, sa lica mjesta su izuzeti i određeni tragovi koji se mogu dovesti u vezu sa licima koja je zasadili sporne biljke te će isti biti predmetom vještačenja.

 

Službenici Policijske stanice Doboj Jug nastavljaju sa prikupljanjem operativnih saznanja u cilju otkrivanja i procesuiranja lica koja su bila uključena u proces proizvodnje i uzgoja opojne droge i time počinila krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona FBiH.

Odsjek za odnose sa javnošću,analitiku i planiranje