SAOPCENJAfin1

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Z E N I C A
UPRAVA POLICIJE
KOMISIJA ZA PROVOĐENJE PROCEDURE
JAVNOG OGLAŠAVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Broj: 08-02-30-2-2424-6/20

Datum: 04. 12. 2020. godine

U vezi sa obavještenjem broj: 08-02-30-2-2424-5/20 od 03. 12. 2020. godine koje se odnosi na provođenje ocjene morfološkog statusa kandidata za čin policajac i mlađi inspektor u postupku po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac i mlađi inspektor u Upravi policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona objavljenom dana 13. 10. 2020. godine u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobođenje", Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje

OBAVJEŠTAVA

Testiranju - ocjeni morfološkog statusa propisanom članom 13.  Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika (ocjena morfološkog statusa) iz razloga poštovanja naredbi kriznog štaba donesenih u vezi sa epidemijom COVID 19, koje se odnose na ograničenje broja osoba koje se nalaze na otvorenom ili zatvorenom prostoru će biti omogućeno prisustvo predstavnika medija i nevladinih organizacija uz poštovanje svih naloženih epidemioloških mjera.

Epidemiološka situacija će se pratiti i u daljem procesu testiranja postupanje prilagođavati u skladu sa naredbama kriznog štaba.

            PREDSJEDNIK KOMISIJE

            Glavni inspektor

            Adis Imamović