SAOPCENJAfin1

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Z E N I C A
UPRAVA POLICIJE
KOMISIJA ZA PROVOĐENJE PROCEDURE
JAVNOG OGLAŠAVANJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Broj: 08-02-30-2-2424-5/20

Datum: 03. 12. 2020. godine

Na osnovu odredbe člana 49. stav (3) tačka g) Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/14 i 2/18) i člana 20. stav (1) tačka g) Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 3/19), u postupku po Javnom oglasu za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac i mlađi inspektor u Upravi policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona objavljenom dana 13. 10. 2020. godine u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobođenje", Komisija za provođenje procedure javnog oglašavanja za zapošljavanje, obavještava kandidate o sljedećem:

OBAVJEŠTENJE
kandidatima koji će pristupiti testiranju
sa utvrđenim rasporedom za ocjenu morfološkog statusa

Kandidati koji su ispunili sve uslove tražene Javnim oglasom i koji su prihvaćeni za dalju proceduru odabira, a ne nalaze se na Listi kandidata koji su isključeni iz procesa odabira broj: 08-02-30-2-2424-4/20 od 01. 12. 2020. godine, obavezni su pristupiti dijelu testa fizičke sposobnosti - ocjena morfološkog statusa (mjerenje tjelesne težine i visine kandidata), kao prvom testu.

Kandidati koji ne ispune kriterij morfološkog statusa eliminisat će se iz daljeg procesa testiranja.

Ocjena morfološkog statusa će se obaviti u Zenici u prostorijama Specijalne policijske jedinice Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona na adresi: Goraždanska bb gdje se kandidati trebaju javiti prema rasporedu utvrđenom ovim obavještenjem.

Kandidati koji će pristupiti ocjeni morfološkog statusa dužni su sa sobom ponijeti identifikacioni dokument i doći u sportskoj opremi ili ponijeti sportsku opremu.

Ocjeni morfološkog statusa kandidati pristupaju bez obuće i u sportskoj opremi: trenerka,  majica, šorc ili sl.

Prije početka testiranja svakom kandidatu će se uručiti šifra pomoću koje će pratiti svoje rezultate u daljem procesu testiranja.

Svi kandidati su dužni da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera i uputa službenih lica prilikom ulaska i boravka u službenim prostorijama. 

RASPORED TESTIRANJA KANDIDATA ZA ČIN MLAĐI INSPEKTOR:

- dana 07. 12. 2020. godine (ponedjeljak) počev od 09:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: A i Ba,

- dana 07. 12. 2020. godine (ponedjeljak) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Be-Bu,

- dana 07. 12. 2020. godine (ponedjeljak) počev od 12:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: C, Č, Ć, E, F i G,

- dana 07. 12. 2020. godine (ponedjeljak) počev od 14:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: D, Đ i DŽ;

- dana 08. 12. 2020. godine (utorak) počev od 09:00 sati kandidati sa početnim slovom prezimena: H,

- dana 08. 12. 2020. godine (utorak) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: I i J,

- dana 08. 12. 2020. godine (utorak) počev od 12:30 sati kandidati sa početnim slovom prezimena: K,

- dana 08. 12. 2020. godine (utorak) počev od 14:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: L, LJ i Ma-Mr;

- dana 09. 12. 2020. godine (srijeda) počev od 09:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Mu, N i NJ,

- dana 09. 12. 2020. godine (srijeda) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: O, P i R,

- dana 09. 12. 2020. godine (srijeda) počev od 12:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Sa, Ša, Se, Še, Si i Ši,

- dana 09. 12. 2020. godine (srijeda) počev od 14:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Sk-Su i Šk-Šu;

- dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) počev od 09:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: T, U, V, Z i Ž.

RASPORED TESTIRANJA KANDIDATA ZA ČIN POLICAJAC:

- dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Ab-Ar,

- dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) počev od 12:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Aš-Av i Ba,

- dana 10. 12. 2020. godine (četvrtak) počev od 14:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Be;

- dana 11. 12. 2020. godine (petak) počev od 09:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Bi-Bu,

- dana 11. 12. 2020. godine (petak) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: C, Č i Ć,

- dana 11. 12. 2020. godine (petak) počev od 12:30 sati kandidati sa početnim slovom prezimena: D,

- dana 11. 12. 2020. godine (petak) počev od 14:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Đ i Dž;

- dana 14. 12. 2020. godine (ponedjeljak) počev od 09:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: E, F i G,

- dana 14. 12. 2020. godine (ponedjeljak) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Ha,

- dana 14. 12. 2020. godine (ponedjeljak) počev od 12:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: He-Ho,

- dana 14. 12. 2020. godine (ponedjeljak) počev od 14:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Hr-Hu;

- dana 15. 12. 2020. godine (utorak) počev od 09:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: I i J,

- dana 15. 12. 2020. godine (utorak) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Ka,

- dana 15. 12. 2020. godine (utorak) počev od 12:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Ke-Ku,

- dana 15. 12. 2020. godine (utorak) počev od 14:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: L i LJ;

- dana 16. 12. 2020. godine (srijeda) počev od 09:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Ma-Mli,

- dana 16. 12. 2020. godine (srijeda) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Mr-Mum,

- dana 16. 12. 2020. godine (srijeda) počev od 12:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Munj-Mus,

- dana 16. 12. 2020. godine (srijeda) počev od 14:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: N i O;

- dana 17. 12. 2020. godine (četvrtak) počev od 09:00 sati kandidati sa početnim slovom prezimena: P,

- dana 17. 12. 2020. godine (četvrtak) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovom prezimena: R,

- dana 17. 12. 2020. godine (četvrtak) počev od 12:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Sa i Ša,

- dana 17. 12. 2020. godine (četvrtak) počev od 14:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Se i Še;

- dana 18. 12. 2020. godine (petak) počev od 09:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Si i Ši,

- dana 18. 12. 2020. godine (petak) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Sk i Šk,

- dana 18. 12. 2020. godine (petak) počev od 12:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Sm-Su i Šu,

- dana 21. 12. 2020. godine (ponedjeljak) počev od 9:00 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: T, U i V,

- dana 21. 12. 2020. godine (ponedjeljak) počev od 10:30 sati kandidati sa početnim slovima prezimena: Z i Ž.

Kandidati koji neopravdano ne pristupe testu fizičke sposobnosti - ocjeni morfološkog statusa prema naprijed utvrđenom rasporedu bit će isključeni iz daljeg procesa odabira.

NAPOMENA: Ukoliko dođe do eventualnih promjena termina rasporeda testiranja, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni putem Oglasne ploče Uprave policije MUP-a ZDK i web stranice MUP-a ZDK.

   PREDSJEDNIK KOMISIJE

    Glavni inspektor

 MUP ZDK  Adis Imamović