SAOPCENJAfin1

U utorak, 17. marta 2015. godine, u Zenici je, za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, održano predavanje na temu "Djeca i mladi u kriminološkom fokusu saradnje između policije, škole, organa starateljstva i pravosuđa - hodogrami postupanja u primjeni Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i mladima u krivičnom postupku u FBiH".

Foto 1

Predavači su bili prof. dr. Elmedin Muratbegović, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, te Samir Suljagić, direktor Disciplinskog centra za maloljetnike i stručni saradnik ovog Fakulteta. Predavanju su prisustvovala 102 policijska službenika iz svih općina Zeničko-dobojskog kantona, koji se bave problematikom maloljetničke delinkvencije i krivično-pravne zaštite djece.

Foto 2

Ovo predavanje predstavlja prvi korak u primjeni nedavno potpisanog Memoranduma o stučnoj saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.