logofin3

06.05.2014. 

Prihvaćena Informacija o stanju bezbjednosti  

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na sjednici održanoj u utorak, 06.05.2014. godine, jednoglasno prihvatila Informaciju o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.

 

"Određeni pokazatelji ukazuju da je MUP radio preventivno i došlo se do dobrih rezultata, odnosno poboljšanja bezbjednosne situacije na području Kantona", istakao je Ramo Pivić, predsjedavajući Komisije za nadzor rada policije, i dodao da je potrebno obezbjediti bolje uslove za efikasan rad policije, posebno kada je riječ o stanju materijalno-tehničkih sredstava i nedovoljnog broja policijskih službenika.   

Prema statističkim podacima, broj krivičnih djela u 2013. godini manji je za 2,2%, broj prekršaja javnog reda i mira je manji za 8,9%, dok je broj saobraćajnih nezgoda veći za 2,5% u odnosu na prethodnu godinu.