logofin3

VOZACKASPEC3
 

NOVI SPECIMEN UPLATNICE SA NAPOMENAMA! (3)

NAPOMENA:

U rubriku: “Uplatio je (ime, prezime, adresa i telefon)” upisati lice za koje se izdaje vozačka dozvola.

U rubriku: “Broj poreznog obveznika” upisati JMB (jedinstveni matični broj) lica za koje se izdaje vozačka dozvola.

U rubriku: “Općina” upisati broj općine prebivališta lica za koje se izdaje vozačka dozvola.

Statističke oznake-brojevi općina Zeničko-dobojskog kantona:

Breza 016, Doboj Jug 132, Kakanj 043, Maglaj 060, Olovo 067, Tešanj 090, Usora 025, Vareš 096, Visoko 098, Zavidovići 102, Zenica 103, Žepče 105.

Zahtjev za izdavanje, produženje važenja i zamjenu vozačke dozvole podnosi se organizacionim jedinicama koje djeluju u sastavu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u čijoj nadležnosti je izdavanje isprava, a prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva, odnosno po mjestu boravišta za raseljena lica.

Vozačka dozvola se izdaje na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit.

Dokumenta potrebna za izdavanje vozačke dozvole:

 1. zahtjev za izdavanje vozačke dozvole koji dobijete na lokaciji za izdavanje vozačke dozvole – bez naknade, podnosi se na obrascu VD-1 (adrese lokacija za registraciju na području Zeničko-dobojskog kantona i kontakt telefone možete preuzeti ovdje.

 2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži vozačka dozvola, koje ne može biti starije od dvanaest  mjeseci

 3. uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole

 4. dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu)

 5.  dokaz o odobrenom boravku stranog državljanina,

 6. dokaz o izvršenoj uplati propisane nakande u iznosu 60,00 KM

Dokumenta potrebna za produženje važenja vozačke dozvole

 1.  zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole koji dobijete na lokaciji za izdavanje vozačke dozvole – bez naknade, podnosi se na obrascu VD-1 (adrese lokacija za registraciju na području Zeničko-dobojskog kantona i kontakt telefone možete preuzeti ovdje.

 2. vozačka dozvola čiji je rok važnosti istekao

 3.  ljekarsko uvjerenje  (ne starije od šest mjeseci) ako je ranija vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja, i  ako je izdata za upravljanje motornim vozilom kategorije D i podkategorije D1,

 4.  dokaz o izvršenoj uplati propisane nakande u iznosu 60,00 KM

Dokumenta potrebna za zamjenu vozačke dozvole:

Zamjena vozačke dozvole vrši se u slučajevima upisa nove kategorije ili podkategorije, promjene bilo kojeg podatka sadržanog u vozačkoj dozvoli, te u slučaju njenog oštećenja, dotrajalosti ili nestanka.

 1.  zahtjev za zamjenu vozačke dozvole koji dobijete na lokaciji za izdavanje vozačke dozvole – bez naknade, podnosi se na obrascu VD-1 (adrese lokacija za registraciju na području Zeničko-dobojskog kantona i kontakt telefone možete preuzeti ovdje.

 2. vozačka dozvola čija se zamjena tražu u slučaju u slučaju oštećenja ili dotrajalosti

 3.  vozačka dozvola čija se zamjena tražu uz dokaz o promjeni bilo kojeg podatka upisanog u vozačkoj dozvoli slučaju zamjene radi promjene upisanih podataka

 4.  dokaz o izvršenoj uplati propisane nakande u iznosu 60,00 KM

Dokumenta potrebna za zamjenu inostrane vozačke dozvole:

 1. zahtjev za zamjenu vozačke dozvole koji dobijete na lokaciji za izdavanje vozačke dozvole – bez naknade, podnosi se na obrascu VD-1 (adrese lokacija za registraciju na području Zeničko-dobojskog kantona i kontakt telefone možete preuzeti ovdje.

 2. inostrana vozačka dozvola kojoj nije istekao rok važenja

 3. prijevod inostrane vozačke dozvole ovjeren od strane sudskog tumača

 4. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti osobe za upravljanje motornim vozilom one kategorije i podkategorije za koju se traži vozačka dozvola, a koje ne može biti starije od 6 mjeseci

 5. dokaz da ta osoba posjeduje ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine (uvidom u ličnu kartu), ličnu kartu za strance (uvidom u ličnu kartu za strance), izbjeglički karton (ovjerena fotokopija), karton o supsidijarnoj zaštiti (ovjerena fotokopija) ili dokaz o odobrenom privremenom boravku (ovjerena fotokopija rješenja)

 6. dokaz o uplati propisane naknade u iznosu 60,00 KM

 Zakonska regulativa:

- Pravilnik o vozačkoj dozvoli ("Službeni glasnik BiH", broj: 19/09 i 57/22)