logofin3

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) pokrenula je pilot projekat na svojoj zvaničnoj web stranici koji će omogućiti građanima Bosne i Hercegovine da posredstvom interneta prate status svojih zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata.

U okviru portala Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka - www.iddeea.gov.ba, u dijelu „Podaci iz centralnih evidencija - pregled statusa zahtjeva“, nalazi se modul za prikazivanje statusa zahtjeva.

Za prikaz trenutnog statusa zahtjeva potrebno je unijeti jedinstveni matični broj, broj zahtjeva za izdavanje ličnog dokumenta koji je stranka dobila na potvrdi prilikom podnošenja zahtjeva, a prilikom svake provjere upisuje se kod koji se nudi u aplikaciji.

Riječ je o pilot projektu kojim se, u svrhu osiguranja transparentnosti rada i ostvarivanja prava građana, omogućava uvid u status zahtjeva za izdavanje ličnog dokumenta.

Navedena usluga olakšat će građanima praćenje statusa u toku izrade ličnog dokumenta i mogućnost planiranja, odnosno njegovog preuzimanja kod nadležnog organa