logofin3

Up

Zakoni i pravilnici

gavel

Uredba o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
Uredba o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
Uredba o obliku, sadržaju i načinu korištenja zaštitnog znaka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
Uredba o obliku, sadržaju i izgledu policijske iskaznice i značke policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona
Pravilnik o smještaju i čuvanju oružja, vođenju evidencije o nabavljenom oružju i municiji
Pravilnik o provođenju osposobljavanja i ocjeni osposobljenosti za pravilno rukovanje vatrenim oružjem
Pravilnik o programu, načinu i troškovima rada Komisije za ocjenu osposobljenosti za pravilno rukovanje, držanje i nošenje vatrenog oružja
Pravilnik o programu obuke, sastavu, načinu rada, osposobljavanja i ocjene osposobljenosti za rukovanje vatrenim oružjem
Pravilnik o programu i načinu pripremanja i polaganja stručnog ispita za profesionalnog i dobrovoljnog vatrogasca i rukovoditelja akcije gašenja požara-slzdk 11-06
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita
Pravilnik o posebnim uvjetima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za početno gašenje požara
Pravilnik o organizovanju i uređenju redarske službe
Pravilnik o načinu vođenja evidencija o popravljenom oružju i o obrascima i sadržaju obrazaca za vođenje ove evidencije
Pravilnik o načinu obavještavanja javnosti o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i Uprave policije
Pravila Službe u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama
Poslovnik o radu policijskog odbora za policijske službenike MUP-a ZE-DO kantona
Kolektivni ugovor za policijske službenike u Ministarstvu unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
Kolektivni ugovor Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona
Instrukcija o načinu i postupku evidentiranja i izvršenja zaštitne mjere zabrane nazočenja sportskim natjecanjima
 
 
Powered by Phoca Download