logofin3

Bosni i Hercegovini je 9. decembra 2016. godine uručen Upitnik Evropske komisije čime je zvanično započet proces pripreme mišljenja o Zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Tada je našoj zemlji dat rok od šest mjeseci za davanje odgovora na više od tri hiljade pitanja koji je istekao 31. maja 2017. godine. Obzirom da, zbog određenih teškoća, prvobitni rok nije mogao biti ispoštovan, Evropska komisija je Bosni i Hercegovini dala novi rok za dostavu odgovora koji ističe 31. avgusta 2017. godine.

Zeničko-dobojski kanton je bio dužan odgovoriti na 823 pitanja iz Upitnika, od čega se njih 118 odnosilo na rad i nadležnost kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova. Radna grupa ovog ministarstva zadužena za postupanje po Upitniku na najbolji mogući način i u rekordnom roku uradila je svoj dio posla što je umnogome doprinijelo da Zeničko-dobojski kanton svoje obaveze u vezi sa Upitnikom izvrši prije svih drugih kantona u Federaciji BiH. Članovi radne grupe Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon što su uspješno priveli kraju svoj posao na nivou Ministarstva, uključili su se u aktivnosti na državnom nivou usmjerene na usaglašavanje pristiglih odgovora.

Upitnik Evropske komisije predstavlja jedan od najvažnijih instrumenata politike proširenja Unije kojim se Evropska komisija služi kako bi ocijenila spremnost svake pojedine države koja je podnijela zahtjev za članstvo da se izbori za status kandidata i otvori proces pregovora o pristupanju sa Evropskom Unijom. Upitnik sadrži listu pitanja koja je po svojoj strukturi analogna strukturi kriterija propisanih za članstvo u Evropskoj uniji, a cilj je da se analizom dobijenih odgovora ostvari uvid u politički, pravni, ekonomski i administrativni sistem države te da se ocijeni stepen njegove usaglašenosti sa sistemom koji se primjenjuje u Evropskoj Uniji.