MENU

 

NAJNOVIJE VIJESTI

 
 
 
Aktuelno

AKTUELNO

18.02.2015.  

Memorandum o saradnji sa FKKSS 

 

U sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, u srijedu, 18. februara 2015. godine, potpisan je Memorandum o stručnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između ovog Ministarstva i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

 Ovaj Memorandum predviđa saradnju koja će doprinijeti razmjeni iskustava i znanja u stručnoj, obrazovnoj i naučno-istraživačkoj oblasti. Saradnja će se ostvarivati, između ostalog, kroz izradu zajedničkih istraživačkih projekata, izradu programa usavršavanja akademskog i stručnog kadra, razmjenu akademskog i stručnog kadra u redovnim i posebnim edukativnim procesima, proučavanje problema od zajedničkog interesa, zajedničko organizovanje naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozijuma, seminara, radionica i sl. Saradnjom će posebno biti obuhvaćena razmjena praktičnih i teoretskih znanja i iskustava u primjeni zakonskih rješenja iz oblasti krivičnog zakonodavstva, kao i razmjena postignutih rezultata u provođenju radnji otkrivanja i dokazivanja krivičnih djela sa kriminalističkog i kriminološkog aspekta u konceptu tužilačko-policijske saradnje u fazi istrage, te iskustvima u procesuiranju predmeta pred sudom i analiziranju stanja kretanja kriminaliteta u BiH.  

Memorandum su u ime Ministarstva potpisali ministar Rifat Delić i policijski komesar Semir Šut, a u ime Fakulteta dekan Nedžad Korajlić. Dekan Korajlić je tom prilikom istakao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona prvo kantonalno ministarstvo sa kojim je uspostavljen ovakav vid saradnje koja će sigurno biti od obostranog interesa. Komesar Šut se zahvalio što su odabrali upravo ovo Ministarstvo koje je po organizaciji i unutrašnjem redu sigurno među prvima u Federaciji BiH, što su prepoznale i druge institucije na državnom nivou.   

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su još prodekan za nauku Instituta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Jasmin Ahić, koordinator za međunarodnu saradnju Almir Maljević i sekretar Instituta Ermina Bakić.

 

30.07.2014.

 

BESPLATNA ZAMJENA LIČNIH DOKUMENATA ZA GRAĐANE SA PODRUČJA POGOĐENIH POPLAVAMA 

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici održanoj 25.06.2014. godine, usvojilo Pravilnik o dopunama Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata kojim se građanima Bosne i Hercegovine sa područja pogođenih katastrofalnim poplavama koji su ostali bez ličnih dokumenata omogućava zamjena istih bez plaćanja naknade. Nevedeni Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 56/14 od 21.07.2014. godine, a stupio je na snagu 29.07.2014. godine.  

U općinama za koje su nadležni entitetski organi i organi Brčko Distrikta ustanovili da se radi o područjima ugroženim od poplava / klizišta, vlasnici ličnih dokumenata koji su prijavili i za koje su nadležni organi u provedenom postupku utvrdili  da je zbog poplava / klizišta došlo do oštećenja ili gubitka ličnih dokumenata oslobađaju se od plaćanja naknade za zamjenu istih, o čemu nadležni organ donosi rješenje a podatke o donesenom rješenju i činjenici da je lice oslobođeno od plaćanja naknade unosi u evidencije.

Privremeno oslobađanje od plaćanja naknade za lične dokumente traje 45 dana od dana stupanja na snagu navedenog Pravilnika.

 

29.07.2014. godine  

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

U prvom polugodištu 2014. godine, naročito tokom ljetnih mjeseci kada je broj podnesenih zahtjeva znatno veći nego u ostatku godine, došlo je do određenih problema u sistemu izdavanja ličnih dokumenata građanima Zeničko-dobojskog kantona, što je rezultiralo time da jedan broj građana nije bio u mogućnosti svoje lične dokumente preuzeti u okviru zakonom utvrđenih rokova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, maksimalno angažujući svoje ljudske i tehničke potencijale, poduzima sve potrebne mjere i radnje kako bi rokovi za izdavanje ličnih dokumenata propisani zakonom bili ispoštovani.

Do usporavanja procedura izdavanja ličnih dokumenata dolazi u fazi provjere tačnosti i usklađivanja podataka iz matičnih knjiga rođenih i matičnih knjiga državljanqa Bosne i Hercegovine sa evidencijama kojima raspolaže ovo Ministarstvo, a za čije vođenje su zaduženi matični uredi nadležnih općinskih službi. Za očekivati je da će poteškoće u radu matičnih ureda u najkraćem mogućem roku biti otklonjene i da će rokovi za izdavanja ličnih dokumenata građanima Zeničko-dobojskog kantona biti vraćeni u zakonom propisane okvire.

Na građane Zeničko-dobojskog kantona apelujemo da racionalno koriste svoje vrijeme te da zahtjeve za izdavanje ličnih dokumenata, ako su u mogućnosti, podnose prije početka sezone godišnjih odmora, čime će sebi olakšati ostvarivanje prava a uposlenicima Ministarstva unutrašnjih poslova olakšat će njihov rad.

 

 

10.07.2014.

 

VRIJEDNA DONACIJA AMBASADE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

 

Predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini posjetili su, u četvrtak, 10. jula 2014. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona gdje ih je primio policijski komesar Semir Šut.

Tokom ove posjete razgovaralo se o bezbjednosnoj situaciji na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i o potrebama pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na planu njihovog opremanja i obuke.

Predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država donirali su Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona značajnu količinu vrijedne forenzičke i informatičke opreme koja će policijskim službenicima u velikoj mjeri olakšati prikupljanje dokaza te identificiranje i pronalaženje počinilaca krivičnih djela.

 

Ova donacija predstavlja nastavak kontinuirane pomoći, u smislu opremanja i obuke, koju Sjedinjene Američke Države, posredstvom svoje Ambasade u Bosni i Hercegovini, pružaju policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

 

 

 

26.05.2014.

 

Uručene nagrade pripadnicima PU IV  

 

Prilikom radne posjete Policijskoj upravi IV, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rifat Delić i policijski komesar Semir Šut uručili su nagrade i priznanja nagrađenim službenicima iz PS Tešanj, PS Usora i PS Doboj Jug.  

Sa ovog područja nagrađeno je osam policijskih službenika. Srebrenu policijsku značku dobio je Almir Salkičević (PS Tešanj), pohvalu ministra Željko Savić (PS Usora), Hajrudin Adžić (PS Tešanj) i Ismar Ahmetagić (PS Tešanj), a vanredno plaćeno odsustvo u trajanju od 5 radnih dana Nijaz Klinčević (PU IV). Ručnim satom sa posvetom nagrađeni su Emir Ahmetović (PS Doboj Jug), Željko Boros (PS Usora) i Zlatko Muslija (PS Tešanj).    

Na osnovu Pravilnika o priznanjima, nagradama i pohvalama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a zbog dugogodišnje uspješne saradnje, ministar je dodjelio zahvalnicu preduzeću Hifa d.o.o. Tešanj.  

Nagrade su trebale biti uručena 15. maja u Tešnju, na svečanoj ceremoniji obilježavaja Dana policije Zeničko-dobojskog kantona, ali je usljed elementarnih nepogoda ova svečanost otkazana. Ministar i komesar će u narednom periodu posjetiti i ostale policijske uprave i uručiti nagrade svim ovogodišnjim dobitnicima.

 

26.05.2014. 

Ministar i komesar posjetili PU IV  

 

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rifat Delić i policijski komesar Semir Šut boravili su u radnoj posjeti PU IV, gdje su se informisali o aktuelnim dešavanjima i aktivnostima policije prilikom elementarnih nepogoda koje su zahvatile i ovaj dio kantona. Bila je ovo ujedno i prva službena posjeta novoizabranog komesara ovoj policijskoj upravi.  

Komesar je tom prilikom istakao da je policija služba koja je na usluzi građanima 24 sata dnevno 365 dana u godini. Ponašajući se u skladu s tim, policijski službenici su prvi stigli u pogođena područja i pokazalo se da je njihovo djelovanje na terenu bilo od presudne važnosti. „Generalno, može se reći da su policijski službenici odgovorili zadatku na odgovarajući način u svim područjima pogođenim poplavama i klizištima“, zaključio je komesar Šut i pozvao sve kolege policajce da i ubuduće kvalitetno i savjesno obavljaju svoje poslove. Zahvalio se takođe i domaćim preduzećima čije je društveno odgovorno ponašanje u datim okolnostima bilo od velike pomoći.  

Ministar Delić je rekao da se ponovo pokazalo da je policija i u najtežim okolnostima uvjek u službi građana, te da su ti događaji samo potvrdili snagu policije. Potvrđeno je da će veoma brzo svi objekti policijskih stanica na području kantona biti u funkciji. 

Ovu posjetu ministar i komesar su iskoristili i da uruče priznanja nagrađenim policajcima sa područja PU IV, koja su trebali primiti 15. maja, prilikom obilježavaja Dana policije Zeničko-dobojskog kantona, ali je usljed elementarnih nepogoda ova svečanost otkazana.

 

20.05.2014. 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST 

Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata

 

Usljed elementarnih nepogoda koje su zahvatile cijeli Zeničko-dobojski kanton, policijske stanice, a samim tim i lokacije za izdavanje ličnih dokumenata, rade u otežanim uslovima u većini gradova. Ipak, najteža situacija je na području PS Maglaj i PS Doboj Jug, gdje su lokacije za izdavanje ličnih dokumenata potpuno uništene i neizvjesno je kada će ponovo biti u funkciji.  

Uzimajući u obzir potrebe građana, Sektor za administraciju Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA), radi na uspostavi sistema za izdavanje ličnih dokumenata na isturenim lokacijama. O tačnim lokacijama i ostalim detaljnijim informacijama u vezi s tim, javnost će biti naknadno obavještena. 

Sve korisnike usluga molimo za strpljenje i zahvaljujemo na razumijevanju.

 

10.05.2014.

Delegacija iz Turske u posjeti MUP-u 

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rifat Delić i policijski komesar Semir Šut ugostili su u subotu, 10.05.2014. godine, delegaciju turkog grada Eskişehira, administartivnog centra istoimene provincije u Centralnoj Anadoliji. Ovu delegaciju činili su, između ostalih, potpredsjednik pokrajinske vlade Ali Çetin, generalni sekretar turskog tužilaštva Musa Kanici, glavni tužilac Eskişehira Orhan Çetingül, zamjenik glavnog tužioca Celalettin Karanfil, tužilac Metin Kurt, pomoćnik načelnika MUP-a Halil Kisalar, menadžer za sigurnost u sportu Imdat Gökmen i potpredsjednik kluba Eskişehirspor FC Ahmet Yalçın.  

Razlog posjete je uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava između provincije Eskişehir i MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, naročito kada je riječ o obezbjeđenju velikih sportskih manifestacija. Nakon što ih je komesar Šut ukratko upoznao sa organizacionom strukturom Ministarstva i nadležnostima policije, gosti iz Turske su posebno pohvalili jedinicu za podršku koja je, uprkos malom broju pripadnika, obezbjedila sigurno održavanje velikih sportskih događaja, poput utakmica reprezentacije BiH, a koji su prošli bez ijednog incidenta. Pomoćnik načelnika MUP-a Halil Kisalar ja naglasio da u njihovoj policiji postoji posebna jedinica koja se bavi samo sportom i koja je, uz pomoć tužilaštva, obezbjedila siguran ambijent za sport. Predložio je i saradnju na zajedničkim projektima, ali u pomoć u tehničkim kapacitetima. 

Ovom sastanku u Ministarstvu prisustvovali su i premijer Vlade ZDK Munib Husejnagić, glavna kantonalna tužiteljica Vesna Kaknjo, šef Sudske policije Nedžad Heco, komandir Jedinice za podršku MUP-a ZDK Senaid Hasić, načelnik PU I Admir Gazić, zastupnik u Skupštini ZDK i sportski radnik Senaid Begić, te direktor NK Čelik Alija Porča.  

Na kraju posjete, gosti su obišli stadion Bilino Polje i Trening centar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici.

 

07.05.2014.

 

 Uskoro ističe rok za zamjenu oružnih listova 

 

Podsjećamo građane na području Zeničko-dobojskog kantona, koji nisu izvršili zamjenu oružnih listova izdatih prije donošenja Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije na kantonalnom nivou, odnosno čiji su oružni listovi izdati prije aprila 2010. godine, da rok za zamjenu ističe 30. juna 2014. godine.  

Prema evidencijama Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, više od 2500 građana na području Zeničko-dobojskog kantona još nije izvršilo zamjenu oružnih listova. Razlog je uglavnom to što je ova zakonska odredba za građane bila novina u odnosu na zakone koji su se ranije primjenjivali, a jednim djelom to nisu učinili i iz objektivnih razloga, neinformisanosti ili nedostatka finansijskih sredstava. 

Uvažavajući sve navedeno, Skupština Zeničko-dobojskog kantona je, na inicijativu Vlade, usvojila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, kojim je zakonski rok za zamjenu oružnih listova produžen do 30. juna ove godine.  

U vezi s tim, Ministarstvo unutrašnjih poslova podsjeća sve građane Zeničko-dobojskog kantona, koji posjeduju vatreno oružje za koje imaju odobrenje, da su dužni u Zakonom propisanom roku, pristupiti zamjeni oružnih listova kako im oružje ne bi bilo oduzeto.

06.05.2014.

 

Prihvaćena Informacija o stanju bezbjednosti  

 

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je na sjednici održanoj u utorak, 06.05.2014. godine, jednoglasno prihvatila Informaciju o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu.  

"Određeni pokazatelji ukazuju da je MUP radio preventivno i došlo se do dobrih rezultata, odnosno poboljšanja bezbjednosne situacije na području Kantona", istakao je Ramo Pivić, predsjedavajući Komisije za nadzor rada policije, i dodao da je potrebno obezbjediti bolje uslove za efikasan rad policije, posebno kada je riječ o stanju materijalno-tehničkih sredstava i nedovoljnog broja policijskih službenika.   

Prema statističkim podacima, broj krivičnih djela u 2013. godini manji je za 2,2%, broj prekršaja javnog reda i mira je manji za 8,9%, dok je broj saobraćajnih nezgoda veći za 2,5% u odnosu na prethodnu godinu.   

Tokom 2013. godine četiri stacionirana radara na području Kantona evidentirala su ukupno 21.830 prekršaja koje su počinili vozači koji su upravljali vozilima sa bh. registarskim tablama i ukupna njihova naplativost je 818.090,00 KM, dok su vozači sa sa stranim registarskim tablama počinili 44.623 prekršaja i njihova moguća naplativost je 1.740.760,00 KM. S obzirom na tu činjenicu, skupštinske zastupnike je posebno interesovalo da li postoji način sankcionisanja stranih vozača. Ministar MUP-a Rifat Delić naglasio je da samo saobraćajne patrole mogu vršiti naplatu, a da se za stopostotnu naplativost u Parlamentu BiH trebaju pokrenuti izmjene Zakona o Graničnoj policiji. Dok se to ne desi, Ministarstvo je uspostavilo saradnju sa pojedinim ambasadama u našoj zemlji, posredstvom kojih dobija informacije o njihovim državljanima koji su počinili prekšaje registrovane stacioniranim radarima. Za sada je ta saradnja uspostavljena sa Ambasadama Hrvatske i Njemačke, odakle i dolazi najveći broj počinilaca saobraćajnih prekršaja.

 

05.05.2014.

Komesar Semir Šut preuzeo dužnost

U sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, premijer Vlade Kantona u ostavci Munib Husejnagić uručio je Rješenje novoizabranom komesaru Uprave policije MUP-a ZDK Semiru Šutu, kojim mu je dodjeljen čin u skladu sa pozicijom. Primopredaji dužnosti komesara prisustvovao je ministar MUP-a Rifat Delić, sekretar Ministarstva Aida Mujić i dosadašnji komesar Fahrudin Bečirović.

Premijer Husejnagić se tom prilikom zahvalio dasadašnjem komesaru na izvrsnoj saradnji, a Šutu zaželio da nastavi pozitivan trend u MUP-u, posebno kada su u pitanju radne obaveze i postupanja u skladu sa zakonom. "Mi kao Vlada ćemo i dalje davati podršku. Prije svega, moramo voditi računa da policija bude osposobljena da odgovori svim zahtjevima u datom trenutku. Dok sam premijer mogu obećati da se politika i Vlada neće miješati u rad policije", rekao je Husejnagić. 

Komesar Semir Šut se zahvalio na ukazanom povjerenju i dosljednoj proceduri izbora, a posebno svom prethodniku na dobro odrađenom poslu, naročito kada su u pitanju normativno-pravni akti, ali i već uhodan sistem rada policije na terenu. "Lakše je raditi policijski posao kada postoji trasiran put. Ja ću se posvetiti policijskim službenicima, policijskim stanicama i njihovom opremanju. Prvi veliki projekat koji predstoji jeste objekat Jedinice za podršku, čija gradnja treba uskoro početi", najavio je komesar Šut.

Ministar Delić je izrazio nadu da će nastaviti uspješnu saradnju i sa novim komesarom, te da će uz zajedničko zalaganje omogućiti policiji bolje uslove rada, a građanima veću sigurnost. "Ja sam imao podršku i od bivšeg i od sadašnjeg premijera i to se najbolje vidi na opremi. Policija redovno dobija zimsku i ljetnu opremu, kao i sve ostalo što im je potrebno. Iako iz godine u godinu imamo manji budžet, mi smo izgradili i renovirali dosta objekata, te povećali plate policiji. Nama nedostaje policajaca, to se još ne osjeti, ali za 4-5 godina će biti veliki problema kada još 500 ljudi ode u penziju", naglasio je ministar Delić. On se na kraju zahvalio dosadašnjem komesaru na dobroj saradnji i istakao da je veoma bitno da za vrijeme njegovog mandata nikada nije bilo nesuglasica na relaciji ministar-komesar.

 

 

 

 

17.04.2014.

 

Pripadnici EUFOR-a posjetili MUP

 

 

Pripadnici turske vojske, članovi EUFOR-ovog LOT-tima, posjetili su u četvrtak, 17. aprila, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona gdje ih je primio ministar Rifat Delić.

 

Razgovarano je o sigurnosti građana sa različitih aspekata, a goste je posebno interesovalo kako su se događaji od 7. ferbuara ove godine odrazili na bezbjednosnu situaciju u Kantonu, te da li je policija spremna i opremljena za slučaj novih protesta.

 

Osim toga, zanimalo ih je i kako funkcioniše Vlada u tehničkom mandatu. "Mi smo u ostavci i svakog dana može se pojaviti mandatar, odnosno kandidat za premijera. Po Ustavu i zakonima njega može predložiti samo stranka koja participira u Skupštini. To nijedna stranka još nije učinila, a do tada mi redovno obavljamo svoje poslove", pojasnio je ministar Delić.

 

Na kraju je zaključeno da je jedino pozitivno u svemu tome to što u vrijeme trajanja protesta nije bilo međuetničkih sukoba.

 

15.04.2014.

 

Predstavljena informacija o sigurnosti povratnika

 

 

U organizaciji Misije OSCE-a u BiH, u utorak, 15. aprila 2014. godine, u Zenici je održan radni sastanak sa predstavnicima Foruma građana povratnika, na kome su učestvovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

 

Tom prilikom predstavljena je Informacija o implementaciji Projekta 5.4. (Jačanje sposobnosti lokalne policije u pogledu sigurnosti povratnika) za 2013. godinu na području Zeničko-dobojskog kantona.  

 

Jedan od ciljeva ovog sastanka bila je razmjena iskustava i prenošenje slične prakse u Srednjobosanski kanton u kojem ima veliki broj povratnika, ali još uvijek nisu okupljeni u forum ili sličnu organizaciju.

 

Iz OSCE-a su izrazili nadu "da će slični sastanci doprinijeti boljoj informisanosti i ostvarivanju prava povratnika, odgovornosti vlasti i povezivanju svih aktera".

  

11.04.2014. 

Obilježavanje Dana policije ove godine u Tešnju

 

Već je postala praksa da se Dan policije Zeničko-dobojskog kantona svake godine održava u drugom gradu na području Kantona, a čast da bude domaćin ovog značajnog događaja 2014. godine pripala je Tešnju. Tim povodom, članovi Organizacionog odbora za obilježavanje Dana policije ZDK, posjetili su Policijsku upravu Tešanj, gdje su sa načelnikom PU i komandirima policijskih stanica, dogovorili detalje svečanog obilježavanja.    

 

Zbog mjera štednje koje su na snazi u Ministarstvu, Dan policije obilježit će se nešto skromnije u odnosu na prethodne godine. Centralna manifestacija održat će se 15. maja, a prethodit će joj prigodni propratni sadržaji i sportska takmičenja.   

Pripadnici MUP-a tradicionalno održavaju sportska takmičenja u malom nogometu, streljaštvu, stonom tenisu i šahu. U toku su prijave takmičara i ekipa, a nakon toga bit će sačinjen raspored takmičenja.  

PU Tešanj je druga po veličini u Kantonu i ovo će biti prvi put da joj se povjeri organizovanje ove manifestacije. Osim PS Tešanj, domaćini ovogodišnje Policijade su i PS Usora i PS Doboj Jug. 

 

 

 

 

28.03.2014.

 

Imenovan Ured za pritužbe javnosti

 

 

Nakon što je nadležna skupštinska Komisija imenovala članove Ureda za pritužbe javnosti Zeničko-dobojskog kantona, u petak, 28. marta 2014. godine, u sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova u Zenici, uručeno im je Rješenje o imenovanju.

 

Za predsjedavajućeg Ureda imenovan je Mladen Veseljak, članovi iz reda građana su Evelina Zadić, Ema Kavazović i Ahmed Bjelopoljak, dok će MUP u ovom Uredu predstavljati Ferid Bešić. Imenovani članovi Ureda dužnost preuzimaju 01. aprila i od tada će se sastajati jednom sedmično.

 

Ured za pritužbe javnosti je zbog svoje strukture nezavisan u radu od linije rukovođenja Ministarstva unutrašnjih poslova, a ima zadatak da na efikasan i transparentan način spriječava svako eventualno prekoračenje ovlaštenja od strane policijskih službenika, kao i njihovo neprofesionalno i nedolično ponašanje.

 

24.02.2014.  

SAOPĆENJE ZA JAVNOST 

 

    Udruženje decertificiranih policajaca Zeničko-dobojskog kantona, na posljednjoj Skupštini Udruženja održanoj u petak, 21. februara 2014. godine, dalo je punu podršku radu kantonalnog ministra MUP-a Rifata Delića i policijskog komesara Fahrudina Bečirovića. Naglašavaju da nikada nisu tražili njihovu smjenu i oštro osuđuju svaki pokušaj manipulacije javnim mnijenjem u ime decertificiranih policajaca. S tim u vezi oglasili su se i saopćenjem za javnost koje prenosimo u cjelosti:  

    "Na održanoj Izbornoj Skupštini Udruženja decertificiranih policajaca Ze-Do kantona, održanoj dana 21.02.2014.godine u Zenici, a na osnovu Statuta UDCP ZDK, Skupština UDCP ZDK, pored održanih izbora rukovodstva Udruženja, daje saopćenje za javnost, kojim demantuje saopćenja rukovodstva Plenuma građana Zenica, objavljenog putem interneta i drugih sredstava informisanja, da mi tražimo ostavku ministra MUP-a Ze-Do kantona i policijskog komesara MUP-a Ze-Do kantona, zbog navodnog onemogućavanja povratka decertificiranih policajaca na posao. 

            Navedena traženja o ostavkama su dezinformacije kojim se obmanjuje i laže javnost. U ime ovog udruženja saopćenja za javnost može samo da da naš predsjednik UDCP ZDK i predstavnik svih UDCP iz Federacije BiH Kobilica Kemal koji je ponovo izabran za Predsjednika UDCP ZDK na današnjoj Izbornoj Skupštini.  

            Navodimo da su decertificirani policajci Ze-Do kantona, koji su se prijavili na javni oglas u skladu sa Predsjedničkom izjavom Vijeća sigurnosti i u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Ze-Do kantona, prvi u Bosni i Hercegovini vraćeni na posao i jedini su sa decertificiranim policajcima SBK Travnik vraćeni svi na posao. Napominjemo da prilikom povratka na posao decertificirani policajci su morali proći provjere tražene javnim oglasom, trebaju da ispunjavaju opće i posebne uslove, te trebaju proći sigurnosne provjere. Svi koji su se prijavili i koji su prošli ove provjere primljeni su na posao i rade. Oni koji su se ogriješili o pozitivne zakonske propise ne mogu nikada biti vraćeni na posao i mi iza takvih decertificiranih policajaca nikada nećemo stati, što je stav ne samo našeg Udruženja, nego stav i svih ostalih udruženja iz FBiH, RS-a i UDCP Bosne i Hercegovine, čiji je zamjenik naš predsjednik UDCP ZDK. 

            Obavještavamo javnost da mi nikada nismo tražili smjenu gosp. Fahrudina Bečirovića, policijskog komesara MUP-a Ze-Do kantona, koji nam je puno pomogao i prvi u Bosni i Hercegovini imao hrabrosti da nas u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Ze-Do kantona vrati na posao, što mu se i ovaj put po drugi put zahvaljujemo.  

            Navodimo i to da ministar MUP-a Ze-Do kantona gosp. Rifat Delić, nije bio ministar kada nas je IPTF prinudno istjerao bez ikakvog postupka s posla, te isti nije bio ni ministar kad je raspisan javni oglas o našem povratku na posao, te ne znamo otkud Plenumu građana Zenica hrabrosti da traže u ime nas ostavku gosp. Ministra, koji nam pomaže da nastavimo daljnu borbu o regulisanju našeg statusa, a naša daljnja borba je Ministarstvo sigurnosti BiH i Vijeće ministara BiH, koji su jedini nadležni da implementiraju Predsjedničku izjavu Vijeća sigurnosti UN-a iz 2007.godine, te su isti dužni svoje zaključke proslijediti na izvršenje Entitetima i Kantonima.  

            Napominjemo da uporno i dalje tražimo rješavanje naših problema u vezi priznavanja našeg radnog staža i iskustva kao policijskih službenika i uvezivanje radnog staža, te smo na ove okolnosti više puta upućivali zahtjeve za sastanak ministru sigurnosti BiH, koji nije našao vremena da nas primi, te nam drugo ne preostaje nego da kao UDCP BiH organizujemo proteste pred Vijećem ministara BiH, zašto ćemo konačnu odluku donijeti na sastanku Upravnog odbora UDCP Bosne i Hercegovine.  

            U borbi za ljudska prava i nanesenu nepravdu decertificirani policajci Bosne i Hercegovine su protestvovali oko 7 (sedam) godina, a na posljednjem štrajku glađu organizovanom ispred OHR-a jedan nam je decertificirani policajac iz RS-a umro, a prije toga njih deset je zbog nepravde izvršilo samoubistvo ili je umrlo. U navedenoj borbi nijedna nevladina organizacija nije nam pomogla prilikom održavanja štrajkova, a podršku smo dobili od Sindikata i boračkih udruženja, te se pitamo gdje su tada bili Plenumi građana, ako nam tada nisu pomogli u našoj borbi zašto sada daju lažna saopćenja za javnost", stoji u saopćenju koje u ime Udruženja decertificiranih policajaca Zeničko-dobojskog kantona potpisuje Ivan Martić, predsjednik Skupštine UDCP ZDK Zenica.

 

19.02.2014. 

Ministar i komesar razgovarali sa predstavnicima Delegacije EU 

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rifat Delić i policijski komesar Fahrudin Bečirović razgovarali su danas u sjedištu Ministarstva sa savjetnikom u Sektoru unutrašnjih poslova i javne sigurnosti Delegacije Evropske unije u BIH Samirom Hadžimusićem.

 Razgovor je bio fokusiran na proteste nezadovoljnih građana na području Kantona i aktivnosti policije u vezi s tim. 

"Osim Zenice, najmasovnija okupljanja građana, ali i najveća materijalna šteta bila je u Zavidovićima i Visokom. Naši policajci nisi upotrebljavali silu, fizičkog kontakta sa građanima nije bilo, izuzev minimalne upotrebe hemijskih sredstava, odnosno suzavca", rekao je ministar Delić. Istakao je da podržava 90% zahtjeva obespravljenih građana, ali i naglasio da je većina njih izmanipulisana i upotrijebljena u druge svrhe, te da su u ovom slučaju zakazale krovne agencije.

 

Komesar Bečirović je istakao da su očekivani mirni protesti, ali je ipak policija postupila najbolje što je mogla u datim okolnostima i u skladu sa Ustavnim rješenjma. Dodao je da je povrijeđeno skoro 40 policajaca, 5 teže, pričinjena je velika materijalna šteta, ali je najbitnije da niko nije izgubio život. Do sada je podnijet izvještaj Tužilaštvu protiv 54 lica, a radi se na identifikaciji ostalih. 

Hadžimusića je interesovalo i kakvom opremom raspolažu naši policajci. "Mi smo izuzetni opremljeni sredstvima koja policajcima trebaju u normalnim okolnostima. Međutim, nedostaje nam adekvatna lična i kolektivna oprema za krizne situacije i kontrolu masa. Procedure za nabavku takve opreme traju dugo, ali mi smo već poduzeli neke korake", pojasnio je ministar Delić. 

Iz Delegacije EU izrazili su spremnost da posredstvom IPA fondova obezbjede  finansijska sredstva za nabavku opreme, prije svega, za Jedinicu za podršku MUP-a. 

 

14.02.2014.

Ministar Delić pohvalio policajce

 

Tokom proteklih desetak dana, kada su socijalni nemiri na širem prostoru Federacije BiH prijetili narušavanju bezbjednosne situacije i u nekoliko gradova na području Zeničko-dobojskog kantona, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova  pokazali su najviši stepen odgovornosti korektnim i profesionalnim djelovanjem.

S tim u vezi, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u ostavci Rifat Delić izražava zahvalnost svim policijskim službenicima koji su osiguravali bezbjednost građana, te kontinuiranim prisustvom i djelovanjem na terenu omogućili neometan rad institucija, javnih ustanova i privrednih subjekata na području Kantona.

"Nažalost, 29 policajaca je u vršenju službene dužnosti zadobilo tjelesne povrede i njima dugujemo posebnu zahvalnosti jer su, rizikujuću sopstvene živote, stali u odbranu građana i njihove imovine. U ime svih kolega želim im brz oporavak i nadam se da više nikada neće morati doći u ovakvu ili sličnu situaciju", poručio je ministar Delić.

 

On se ovom prilikom zahvalio i građanima koji su svoj protest izrazili na miran i dostojanstven način, svjesni da nasilje ne može nikome donijeti ništa dobro. Vjeruje da su građani shvatili da su svi javni i privredni objekti i institucije zajedničko dobro i u konačnici vlasništvo svih nas.  

Ministar Delić se osvrnuo i na događaj koji je zaprepastio ne samo građane Zenice, nego i cijele BiH pa i šire, u kome je 11-ogodišnja djevojčica bila žrtva brutalnog silovanja na putu iz škole. Brzom reakcijom pripadnika MUP-a, počinilac ovog stravičnog djela je uhapšen i predat u nadležnost Kantonalnom tužilaštva ZDK na dalje postupanje. Ovako efikasan rad policije zaslužuje svaku pohvalu, a istovremeno šalje poruku svim eventualnim počiniocima krivičnih djela da ne računaju da mogu proći nekažnjeno. 

 

 

 

31.01.2014.

 

Predstavnici OSCE-a posjetili Ministarstvo

 

 

U posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u petak, 31. januara 2014. godine, boravio je šef Terenskog ureda Travnik Misije OSCE-a u BiH Cristiano Barale sa saradnicama, Tanjom Vasiljević i Glorijom Alić.

 

Tema sastanka bila je sigurnosna situacija na području Kantona, bezbjednost povratnika u pojedinim općinama i, u tom smislu, zajedničke aktivnosti MUP-a i OSCE-a. "Prošlo je skoro 20 godina od Daytona i situacija u BiH se uveliko popravila, ali ostao je neodgovoren veliki broj, prije svega, političkih pitanja i tu je najveća odgovornost izabranih zvaničnika", pojasnio je gostima ministar unutrašnjih poslova Rifat Delić.

 

Policijski komesar Fahrudin Bečirović ocjenio je sigurnosnu situaciju na području Kantona zadovoljavajućom. Ukazao je na povećan broj saobraćajnih nezgoda tokom prošle godine, ali istovremeno i smanjen broj krivičnih dijela. "Ubistva, silovanja i ostala teška krivična djela koja zabrinjavaju građane rasvijetljena su 100%. Problem predstavlja nedovoljan kapacitet zatvora, tako da je 387 lica sa pravosnažnom presudom još uvijek na slobodi, od toga veliki broj povratnika u vršenju krivičnih djela", rekao je komesar Bečirović. Cristiano Barale je upozorio da je to vrlo osjetljivo pitanje koje može poljuljati povjerenje građana u pravosuđe. Pohvalio je aktivnosti policije i naglasio da je povoljna sigurnosna situacija jedan od razloga zašto je i zatvoren Terenski ured OSCE-a u Zenici 31. decembra prošle godine.

 

Razgovarano je i o Regionalnom programu stambenog zbrinjavanja. Riječ je o projektu koji i politički i finansijski podržava nekoliko zemalja, namijenjen je izbjeglicama i interno raseljenim osobama, a OSCE ima ulogu koordinatora prilikom selekcije korisnika. S tim u vezi inicirano je održavanje "Foruma građana povratnika" krajem mjeseca februara, na kome bi se razgovaralo o sigurnosti povratnika u različitim opštinama i uporedila njihova iskustva, što bi, na neki način, otvorilo put i novim povratnicima.    

 

S obzirom da Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona već ima iskusta u organizaciji "Foruma povratnika", predloženo je da se na taj događaj pozovu i predstavnici MUP-a Srednjobosanskog kantona, da bi se upoznali sa načinom organizacije i temama o kojima se razgovara, kako bi mogli da organizuju jedan takav forum i u Srednjoj Bosni.

 

28.01.2014.  

USVOJENA IZMJENA ZAKONA O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE KOJOM SE PRODUŽAVA ROK ZA ZAMJENU ORUŽNIH LISTOVA

           

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je, na sjednici održanoj 28.01.2014. godine po skraćenom postupku usvojila Zakon o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. Usvajanje izmjene ovog Zakona nastupilo je kao rezultat potrebe da zakonski rok za zamjenu oružnih listova koji su građanima izdati prije donošenja važećeg Zakona bude produžen. Usvojenom izmjenom zakonski rok za zamjenu oružnih listova produžen je do 30.06.2014. godine.

Iako je rok za zamjenu oružnih listova, u skladu sa odredbama ranijeg zakona, trebao isteći 07.01.2014. godine, prema evidencijama koje se vode u organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova  oko 4000 građana na području Zeničko-dobojskog kantona još uvijek nije izvršilo njihovu zamjenu. Razlozi za neizvršavanje ove zakonske obaveze sadržani su u činjenici da postojeće zakonske odredbe predstavlja svojevrsnu novinu u odnosu na zakonske odredbe koje su se primjenjivale u ranijem periodu, a građani jednim djelom ovu svoju zakonsku obavezu nisu izvršili i zbog nedovoljne informisanosti ili nedostatka finansijskih sredstava. Ministarstvo unutrašnjih poslova je, uvažavajući navedene razloge, iniciralo produženje roka za zamjenu oružnih listova kako bi bilo izbjegnuto provođenje zakonskih procedura u cilju oduzimanja oružja od građana.

U vezi s navedenim, Ministarstvo unutrašnjih poslova podsjeća sve građane Zeničko-dobojskog kantona koji posjeduju vatreno oružje za koje imaju odobrenje da su dužni, u zakonom propisanom roku, najkasnije do 30.06.2014. godine, pristupiti zamjeni oružnih listova kako im oružje ne bi bilo, u zakonom propisanoj proceduri, oduzeto.

 

 

 

23.01.2014. 

Uskoro konkurs za 60 policijskih službenika  

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, na posljednjoj sjednici održanoj 23. januara, donijela je odluku da se pokrene procedura prijema 60 novih policijskih službenika u toku 2014. godine.

"
Ova odluka donesena je prije svega zato što u narednih godinu-dvije veći broj policajaca stiče uslove za penzionisanje. S druge strane, nepopunjenost radnih mjesta u pojedinim policijskim stanicama može utjecati na stanje opće sigurnosti", rekao je ministar unutrašnjih poslova
ZDK Rifat Delić.

 

Po okončanju procedure, kandidati koji zadovolje uslove konkursa bit će upućeni na osnovnu policijsku obuku koja za čin policajca traje 12, a za čin mlađeg inspektora 6 mjeseci.

Kantonalna Vlada je na istoj sjednici usvojila izvještaj o radu i utrošku sredstava Ministarstva tokom prošle godine. Za projekte kapitalnog ulaganja u 2013. izdvojeno je 1.070.000 KM. Ova sredstva upotrijebljena su
za dovršetak treće faze izgradnje zgrade Policijske stanice u Kaknju, za rekonstrukcije na zgradama policijskih stanica u Visokom, Zenici i Nemili kao i za nabavku terenskih vozila i policijske opreme.
 
 

 

 

31.12.2013.

Produžen rok za zamjenu oružnih listova

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova, usvojila je Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije i uputila ga u skupštinsku proceduru po skraćenom postupku.

Predložene izmjene ovog Zakona rezultat su potrebe produženja zakonskih rokova za zamjenu oružnih listova koji su izdati prije donošenja Zakona na kantonalnom nivou. Na osnovu ovog Prijedloga, rok za zamjenu oružnih listova produžuje se do 30.juna 2014. godine.

Iako je rok za zamjenu oružnih listova trebao isteći 07. januara 2014. godine, prema evidencijama Ministarstva  više od 4000 građana na području Zeničko-dobojskog kantona još nije izvršilo zamjenu. Razlog za to je uglavnom što je ova zakonska odredba za građane još novina u odnosu na zakone koji su se ranije primjenjivali, a jednim djelom to nisu učinili i iz objektivnih razloga, neinformisanosti ili nedostatka finansijskih sredstava. Stoga je Ministarstvo iniciralo produženje roka kako bi građani koji imaju pravo i ispunjavaju uslove za držanje i nošenje oružja i municije bili zadovoljni pruženim uslugama, a istovremeno bi se izbjeglo provođenje upravnog postupka i oduzimanje oružja. Takođe, produženjem roka za zamjenu oružnih listova sigurno će se stvoriti bolji sigurnosni ambijent na području Kantona.

 

 

30.12.2013.  

Jedinica za podršku MUP-a ZDK dobila nova vozila 

Jedinici policije za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u ponedjeljak, 30. decembra 2013. godine, dodjeljena su tri nova Land Rovera. Ova terenska vozila opremljena su savremenom opremom i spremna odgovoriti na sve izazove bez obzira na vremenske prilike ili konfiguraciju terena.

 

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rifat Delić, prilikom predaje vozila komandiru Jedinice policije za podršku Senaidu Hasiću, istakao je da ovo predstavlja završni dio kontinuiranih aktivnosti koje su poduzimane u tekućoj godini na što boljem materijalno-tehničkom opremanju policijskih jedinica i službenika. To je istovremeno i pokazatelj, odnosno potvrda velikog truda, napora i ulaganja na usavršavanju rada policijskih službi s ciljem stvaranja što boljih uslova za rad i profesionalno postupanje i djelovanje na očuvanju lične i imovinske sigurnosti građana i stvaranja visokog stepena bezbjednosti na području Kantona. 

Za nabavku ovih vozila, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je iz Programa kapitalnih ulaganja izdvojilo novčana sredstva u iznosu od 245.349,00 KM.

 

 

17.12.2013. godine

 

USVOJEN ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA

           

Skupština Zeničko-dobojskog kantona je, na svojoj sjednici održanoj u utorak, 17. decembra 2013. godine, nakon javne rasprave koja je trajala 30 dana, jednoglasno usvojila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona. O usvojenom zakonskom tekstu, u svojim diskusijama, pohvalno su se izjasnili predsjednici svih poslaničkih klubova kao i predstavnici nadležnih skupštinskih komisija - Komisije za nadzor rada policije, Zakonodavno-pravne komisije i Komisije uza pravosuđe i upravu - koje su raspravljale o Prijedlogu Zakona prije njegovoga stavljanja u skupštinsku proceduru. Tokom skupštinske diskusije, konstatovano je da će predložene izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima u značajnoj mjeri doprinijeti kvalitetnijem radu policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona kao i unaprjeđenju ukupne bezbjednosne situacije.

Donošenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona pristupilo se radi usaglašavanja zakonskog teksta sa propisima drugih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i radi harmonizacije propisa u oblasti radno-pravnog statusa, ovlaštenja i odgovornosti policijskih službenika u policijskim organima u Bosni i Hercegovini. Izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima izvršena su usklađivanja važećeg Zakona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini-Prečišćeni tekst („Službeni glasnik BiH“, broj: 32/10), Zakonom o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06, 76/11 i 89/11), Zakonom o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09),  Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 59/07 i 59/09) i Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 43/10).

U toku 2011. i 2012. godine, uz koordinaciju EUPM-a, održano je više sastanaka predstavnika policijskih organa u Bosni i Hercegovini na kojima se, na ekspertskom nivou, razgovaralo o međusobnoj harmonizaciji zakona o policijskim službenicima, te izvršena analiza potrebe za izmjenama i dopunama tih zakona na osnovu dosadašnje prakse i utvrđenih potreba. Kao rezultat ovih sastanaka proistekao je prijedlog za izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima koji je dostavljen svim policijskim organima, a radi pristupanja proceduri izmjena i dopuna zakona iz ove oblasti, te potom i donošenja ili izmjena odgovarajućih podzakonskih propisa. Uvažavajući taj prijedlog pripremljene su i usvojene izmjene i dopune Zakona uzimajući u obzir potrebe Zeničko-dobojskog kantona, kao i potrebu otklanjanja nedostataka i pravnih praznina, koje su se pokazale u primjeni važećeg Zakona. 

 

 

12.12.2013.

U ZENICI ODRŽAN NAPREDNI KURS IZ OBLASTI SIGURNOSNE POLITIKE BiH

Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Rifat Delić obratio se učesnicima Naprednog kursa koji se, u organizaciji Interresorne radne grupe Vijeća ministara BiH za praćenje provodbe dokumenta „Sigurnosna politika BiH“, održao u Zenici u srijedu i četvrtak, 11. i 12. decembra 2013. godine.

 

Ministar Delić je istakao značaj sigurnosne politike za jednu zemlju, posebno zemlju kakva je Bosna i Hercegovina, u kontekstu globalnog okruženja, ali i regionalnih i unutrašnjih zbivanja. „Meni je žao što danas u našoj zemlji o sigurnosti brigu vode stranci i nadam se da će uskoro doći vrijeme kada će Bosanci i Hercegovci moći sami da odgovore na sigurnosne izazove. Nadam se da će ova dva dana doprinijeti sigurnijem, bezbjednijem i prosperitetnijem napretku naših prostora“, rekao je ministar u svom uvodnom obraćanju. Posebno se zahvalio predstavnicima međunarodnih organizacija koje su aktivno uključene u stvaranje sigurnijeg ambijenta u našoj zemlji, te doprinose bilateralnoj i multilateralnoj saradnji sa svim relevantnim međunarodnim institucijama.

Dokument „Sigurnosna politika BiH“ nastoji dati smjernice za izgradnju sistema, strukture i svih mehanizama neophodnih za efikasno djelovanje sektora sigurnosti. Sve veća međuzavisnost u svijetu može predstavljati sigurnosne izazove, prijetnje miru i stabilnosti država, posebno kada je u pitanju međunarodni terorizam, organizovani kriminal, te nelegalna trgovina ljudima ili narkoticima.

Kao aktivan učesnik kolektivne sigurnosti na globalnom planu, BiH je trenutno angažovana u  više međunarodnih mirovnih misija, a istovremeno je i korisnik mehanizma Zajedničke vanjske i sigurnosne politike EU. Brigadni general Harald Quiel, direktor Odjela za sigurnosnu saradnju Misije OSCE-a u BiH, izrazio je očekivanje da će institucije BiH napredovati u ovoj oblasti i da će ova edukacija poslužiti kao forum za saradnju različitih sigurnosnih aktera.

Ovaj dvodnevni Napredni kurs bio je namijenjen osobama koje su pohađale jedan od devet osnovnih kurseva o Sigurnosnoj politici BiH, organizovanih u periodu od 2007. do 2010. godine. Cilj je bio polaznicima pružiti aktuelne informacije iz ove oblasti, usavršiti i unaprijediti njihovo znanje, kao i daljnje razvijanje i održavanje kontakata među predstavnicima različitih institucija iz sigurnosnog sektora BiH.

10.12.2013. godine

 

SVEČANI ISPRAĆAJ PENZIONISANIH UPOSLENIKA MUP-a

 

Dana 10.12.2013. godine, u Zenici je upriličen svečani ispraćaj za 44 penzionisana zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona koji su penzionisani u toku 2012. i 2013. godine. Tom prilikom, penzionisanim kolegama su se obratili ministar unutrašnjih poslova Rifat Delić i policijski komesar Fahrudin Bečirović koji su ukazali na njihov nesebičan doprinos radu Ministarstva i njegovoj afirmaciji, ne samo na području Zeničko-dobojskog kantona nego na području cijele naše države.  

Ministar Rifat Delić se penzionisanim kolegama zahvalio za nesebičan trud i napor koji su tokom svoga radnog vijeka uložili, radeći časno i pošteno svoj posao, brinući se za dosljedno provođenje zakona i štiteći najveće društvene i civilizacijske vrijednosti, a prvenstveno živote i imovinu građana Zeničko-dobojskog kantona. On je istaknuo da penzionisani uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova, u budućnosti, neće biti zaboravljeni i da im je ovo ministarstvo, u granicama svojih mogućnosti, u slučaju potrebe, spremno ukazati sve vidove pomoći.

Policijski komesar Fahrudin Bečirović je, zahvalivši se penzionisanim kolegama za napore uložene u cilju unaprjeđenja rada Ministarstva unutrašnjih poslova i stvaranja boljih uslova za kvalitetniji i sigurniji život građana Zeničko-dobojskog kantona, istaknuo: „Radeći časno i pošteno svoj posao, brinuli ste se za dosljedno provođenje zakona, štiteći najviše društvene vrijednosti, prvenstveno živote i imovinu naših sugrađana. Vi ste bili odani članovi ovoga kolektiva i dali ste veliki doprinos njegovom razvoju. Na svemu tome želimo vam iskazati veliku zahvalnost i poželjeti svako dobro, dobro zdravlje i sreću vama i vašim porodicama. Takođe, želimo da znate da se vašim odlaskom u penziju ne prekida vaša veza sa ovim ministarstvom i da vam i u narednom periodu stojimo na raspolaganju,u okviru naših mogućnosti, za bilo koju vrstu pomoći.”

Na kraju svečanosti, penzionisanim uposlenicima Ministarstva uručeni su prigodni pokloni.

 

 

04.12.2013.

NOVI RADARI NA PUTEVIMA U ZDK

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona u srijedu, 04. decembra 2013. godine, održan je sastanak ministra Ministarstva unutrašnih poslova ZDK Rifata Delića i kantonalnog premijera Muniba Huseinagića sa direktorom preduzeća MIBO d.o.o. Mirsadom Keškićem. Ova kompanija je afirmisani distributer i montažer uređaja za kontrolu brzine na cestama (radara), a ovom je prilikom predstavljena ideja da se mreža postojećih mjernih stanica na putevima u Zeničko-dobojskom kantonu poveća u 2014. godini.

Ministar Delić podržao je svaki oblik unapređenja kontrole saobraćaja, koji će dovesti i do povećanje bezbjednosti saobraćaja i veće sigurnosti učesnika u saobraćaju. O realizaciji ove ideje razgovarat će se početkom naredne godine kada će biti precizirani i detalji elaborata vezani za broj  i mjesta radarskih stanica. Zatim, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, slijedi raspisivanje tendera.

Kompanija MIBO d.o.o. je izuzetno cijenjen partner među važnijim kupcima širom Bosne i Hercegovine (ministarstva unutrašnih poslova, ministarstva sigurnosti, državne institucije, telekom operateri i sl.) i posjeduje odobrenja i certifikate potrebne za izradu projekata, instalaciju opreme i monitoring svih aktivnosti vezanih za video nadzor i stacionirani sistem za mjerenje brzine vozila.

 

 

04.12.2013. 

AMBASADORI ŠVICARSKE I ŠVEDSKE POSJETILI MUP ZDK 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona posjetili su u srijedu, 04.12.2013. godine, ambasador Švicarske u Bosni i Hercegovini Andre Schaller, ambasador Švedske u našoj zemlji Fredrik Schiller i predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer. Posjeta je organizovana je u okviru saradnje na unapređenju maloljetničkog pravosuđa u BiH kao nastavak kampanje „Pravda za svako dijete“. 

Radi prikupljanja informacija na terenu o efektima UNICEF-ovih aktivnosti u oblasti maloljetničkog pravosuđa, ova je visoka delegacija, između ostalog, obišla prostorije prilagođene ispitivanju maloljetnika u PU I. Opremanje ove prostorije pomogli su Švedska agencija za međunarodni razvoj – SIDA i Švicarska agencija za razvoj i saradnju – SDC, a namijenjena je za obavljanje razgovora sa maloljetnim žrtvama nasilja, te maloljetnicima u svojstvu svjedoka ili osumnjičenih. 

Reforma sistema maloljetničkog pravosuđa je jedan od uslova za osiguravanje pravilnog provođenja UN-ove Konvencije o pravima djeteta, koja predstavlja skup globalno prihvaćenih pravila koja obuhvataju jednako postupanje prema djeci bez diskriminacije, te pravo na zdrav život i odrastanje. UNICEF zajedno sa SDC i SIDA pruža podršku BiH kako bi ona svoje sisteme pravosuđa za maloljetnike uskladila sa međunarodnim standardima.

 

 

03.12.2013.

PODRŠKA BORBI PROTIV KORUPCIJE MEĐU POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA

Sjedište Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u utorak, 03.12.2013.godine, posjetio je predstavnik Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Fishwick koji je ministra Rifata Delića i njegove najbliže saradnike upoznao sa novim projektom borbe protiv korupcije među policijskim službenicima.

Ovaj projekat ima za cilj stratešku procjenu trenutnog stanja i iznalaženje mogućih riješenja ovog problema, ali i isticanje dobrih primjera u praksi. Njegova realizacija podrazumijeva provođenje istraživanja kojim će se, metodom ankete, ispitati mišljenje javnosti i policijskih službenika. Projekat je općeg karaktera i obuhvatit će više geografskih područja u Bosni i Hercegovini kako bi se napravila cjelokupna slika bh. društva, sagledalo realno stanje i ispitala iskustva javnosti sa korupcijom u redovima policijskih službenika. Ovo istraživanje će se koristiti, prije svega, da bi se poboljšao kvalitet usluga policijskih službenika, ali i za postizanje ciljeva iz Poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i Poglavlja 24 (Pravda, sloboda i sigurnost) propisa Evropske unije.

Veliki dio projekta finansirat će EU u suradnji sa Ambasadom Velike Britanije  u BiH, a provest će se od januara do septembra naredne godine.

Ministar Delić je upoznao gospodina Fishwicka sa naporima koje ovo Ministarstvo ulaže u borbi protiv korupcije i dao je punu podršku ovom i svim drugim sličnim projektima. Inače, Michael Fishwick je u Londonu radio kao šef Odjela za borbu protiv korupcije u policiji i vlasti, te je zbog svog dugogodišnjeg iskustva pozvan u BiH.

 

27.11.2013. godine 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST 

Dana 26.11.2013. godine, u sali Bosanskog narodnog pozorišta Zenica održana je press konferencija, na kojoj je predstavnicima medija predstavljen početak zajedničkog projekta Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i  Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, a koji se temelji na realizaciji pozorišne predstave za djecu, koja će tematski tretirati ponašanje djece u saobraćaju i njihovu edukaciju o saobraćajnijm propisima, što u konačnici ima za cilj povećanje stepena sigurnosti mališana na putu od kuće do škole.

 

 

Riječ je o predstavi autora Branka Ružića pod naslovom „122“, kojom Bosansko narodno pozorište Zenica i Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kao njeni realizatori, našim najmlađim sugrađanima žele, na estetski i veoma atraktivan način, skrenuti pažnju na potrebu postupanja po osnovnim pravilima ponašanja u saobraćaju, poštivanja saobraćajnih znakova i osnova kulturnog ponašanja u sredstvima javnog prijevoza, a sve to na način prilagođen njihovom uzrastu, uz mnoštvo zanimljivih scenskih efekata.

 

 

Predstava će biti prikazana u velikom broju škola i drugih odgovarajućih objekata u svim općinama na području Zeničko-dobojskog kantona, kako bi što veći broj djece i učenika imao priliku pogledati istu, a njeno premijerno prikazivanje planirano je za 27.11.2013. godine, na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica,  u sklopu aktivnosti vezanih za obilježavanje 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine. 

Kako je naglašeno na održanoj konferenciji u uvodnom obraćanju ministra unutrašnjih poslova Delić Rifata, kada je u pitanju sigurnost učesnika u saobraćaju, osobito sigurnost pješaka, sve policijske aktivnosti i preventivni rad, pa recimo i edukativni, u osnovi imaju prvenstveno fokus na sigurnost djece u saobraćaju, uz svjesnost činjenice da je ova najmlađa populacija na svom putu do škole izložena mnogim rizicima na koje, sa apekta aspekta životne dobi ne mogu adekvatno reagovati i zaštiti sebe kada nastupi određena opasna situacija. Na ovaj način, kako je istaknuto,  nastoje se educirati naši najmlađi o osnovnim činjnicama koje trebaju znati kada se kreću ulicom, rizicima i opasnostima na koje mogu naići na tom putu i naravno načinima kako da se ponašanju u saobraćaju kako bi bili sigurniji.            

Vjerujemo da će se i ovim zajedničkim projektom postići željeni rezultati a sigurnost naših najmlađih učesnika u saobraćaju podići na što veći nivo.

 

 

 

19.11.2013.

           

PREDSTAVNICI OHR-a POSJETILI MUP ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

           

            Dana 19.11.2013. godine, u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona boravili su Eric Frejabue, pravni savjetnik pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, te Dijana Šatara i Senad Zlatar, predstavnici Ureda Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR).

Tokom sastanka sa Rifatom Delićem, ministrom Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, i Aidom Mujić, sekretarom Ministarstva, bilo je govora o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona.

Predstavnici Ureda Visokog predstavnika su podržali predloženi tekst Zakona, ali su se detaljnije osvrnuli na dio zakona koji se odnosi na propisane uslove i kriterije za izbor policijskog komesara. Zeničko-dobojski kanton je trenutno jedini kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine u kome, u skladu sa važećim Zakonom, kandidati za izbor na poziciju policijskog komesara trebaju imati najmanje čin „samostalni inspektor“, što bi, po mišljenju predstavnika međunarodne zajednice, u odgovarajućoj zakonodavnoj proceduri u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, trebalo biti usaglašeno sa ostalim kantonima.

 

19.11.2013.

UGOVORENA NABAVKA ZIMSKE OBUĆE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE 

U utorak, 19.11.2013. godine, u sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, potpisan je ugovor sa privrednim društvom „Antilop“ iz Žepča o nabavci 1050 pari obuće za policijske službenike, 134 para zimske obuće za pripadnike Jedinice za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, te 65 pari zimske obuće za pripadnike Jedinice policije za podršku. Vrijednost ugovorene robe iznosi oko 104.000 KM. Istoga dana, potpisan je ugovor sa privrednim društvom „Zenko“ Zenica o nabavci  dijela uniformi za pripadnike Jedinice policije za podršku u vrijednosti od oko 21.000 KM. Isporuka ugovorene zimske obuće i dijela uniformi trebala bi biti okončana do kraja novembra 2013. godine.

Ranije, za potrebe policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nabavljeno je 3.600 košulja u vrijednosti od 113.500 KM i 1050 pari ljetne obuće u vrijednosti 58.400 KM obuće, čime je nabavka ove vrste opreme za policijske službenike za 2013. godinu okončana.

 

 

11.10.2013.

 

DOGOVORENA SARADNJA MUP-a I BOSANSKOG NARODNOG POZORIŠTA NA REALIZACIJI PREDSTAVE ZA DJECU

 

Sredinom ove sedmice, u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona boravili su direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Hazim Begagić i rukovodilac Dječije, omladinske i lutkarske scene Bosanskog narodnog pozorišta Miroljub Mijatović.

Tokom razgovora sa ministrom unutrašnjih poslova Rifatom Delićem dogovorena je saradnja Bosanskog narodnog pozorišta i Ministarstva unutrašnjih poslova na realizaciji pozorišne predstave za djecu koja će tematski tretirati ponašanje djece u saobraćaju a čiji osnovni cilj je povećanje stepena sigurnosti mališana na putu od kuće do škole, odnosno povećanje njihove ukupne saobraćajne kulture. Riječ je o predstavi autora Branka Ružića pod radnim naslovom „Igrajmo se i kroz igru učimo“ kojom Bosansko narodno pozorište i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kao njeni realizatori, našim najmlađim sugrađanima žele, na estetski veoma atraktivan način, skrenuti pažnju na potrebu pridržavanja osnovnih pravila ponašanja u saobraćaju, poštivanje saobraćajnih znakova i osnove kulturnog ponašanja u sredstvima javnog prijevoza, a sve to na način prilagođen njihovom uzrastu, uz mnoštvo songova, muzike i drugih zanimljivih scenskih efekata.

Bosansko narodno pozorište će se, tokom realizacije ovog projekta pobrinuti za odabir glumaca, scenskog prostora, kostimografiju, dio scenografije, rasvjetu te obezbjeđenje sredstava za reprodukciju zvuka, a Ministarstvo unutrašnjih poslova će, osim snošenja dijela realizacijskih troškova, obezbijediti prijevozna sredstva do lokacija na kojima će predstava biti igrana te dio scenografskih elemenata.

Predstava će biti prikazana u velikom broju škola i drugih odgovarajućih objekata u svim općinama na području Zeničko-dobojskog kantona, a njeno premijerno prikazivanje planirano je za kraj novembra 2013. godine, na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, u sklopu aktivnosti vezanih za obilježavanje 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

 

28.08.2013. godine  

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

U prethodnom periodu, često se dešavalo da se, prilikom kontrole prelaska državne granice, prilikom kontrole saobraćaja ili registracije vozila utvrdi da je rok važenja ličnih dokumenata građana istekao.

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) je, uvidom u evidenciju ličnih karata i vozačkih dozvola, izvršila analizu svih ovakvih slučajeva, pri čemu je utvrđeno da su, u periodu od 01.03.2013. godine do 15.08.2013. godine, u Bosni i Hercegovini postojale 52.973 lične karte i 101.593 vozačke dozvole kojima je istekao rok važenja a za čiju zamjenu građani nisu podnijeli zahtjev.

Na području Zeničko-dobojskog kantnona, u navedenom periodu, broj ličnih karata kojima je istekao rok važenja a za koje građani nisu podnijeli zahtjev za njihovu zamjenu iznosio je 4.093 a broj vozačkih dozvola 8.477.

Stanje u pojedinim općinama na području Zeničko-dobojskog kantona izloženo je u sljedećoj tabeli:   

OPĆINA

VOZAČKE DOZVOLE

LIČNE KARTE

Breza

254

45

Doboj Jug

76

20

Kakanj

616

215

Maglaj

401

157

Olovo

192

36

Tešanj

638

248

Usora

272

51

Vareš

272

50

Visoko

714

186

Zavidovići

810

220

Zenica

3107

2.668

Žepče

1125

197

 Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona apeluje na sve građane čijim ličnim dokumentima je istekao rok važenja da, bez odlaganja, pristupe zamjeni istih kako bi izbjegli snošenje zakonskih posljedica i sebi olakšali ostvarivanje prava.

 

19.07.2013. godine

 

REALIZACIJA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA ZA 2013. GODINU

 

Realizacija Programa kapitalnih ulaganja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu odvija se planiranom dinamikom. Među najvažnije projekte realizirane u prvom polugodištu 2013. godine spada okončanje treće, posljednje faze izgradnje poslovnog objekta u Kaknju koja je koštala oko 245.000 KM. Inače, u izgradnju poslovnog objekta u Kaknju u kome su smješteni Policijska stanica, Odsjek za administraciju i Odsjek za podršku, investirano je oko milion KM.

Zaključen je ugovor o nabavci tri terenska vozila za potrebe Jedinice policije za podršku u vrijednosti 245.000 KM, nabavljeno je 60 radio-stanica u vrijednosti od 41.200 KM, a okončani su i radovi na realizaciji projekta ugradnje vanjske stolarije u Policijskoj stanici Crkvice i unutrašnje stolarije u Policijskoj stanici Maglaj, vrijedni 27.000 KM. U završnoj fazi je izrada fasade na objeku Policijske uprave I u Zenici te adaptacija prostorija arhive u Policijskoj stanici Nemila, u šta je investirano oko 44.600 KM.

Osim naprijed navedenog, kupljeno je 1050 pari ljetnih cipela za potrebe policijskih službenika u vrijednosti od oko 58.000 KM, nabavljeno je 50 računara i 36 štampača, kupljen je namještaj za lokacije za izdavanje ličnih dokumenata, u deset policijskih stanica instalirani su sistemi za kontrolu pristupa vrijedni oko 16.500 KM čime je projekat ugradnje ovih sistema na području cijelog Kantona okončan, a na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata u Zavidovićima i Tešnju ugrađeni su sistemi za izdavanje brojeva (sistem aktivnog čekanja) u čiju nabavku je investirano oko 43.500 KM.

Sredstva iz Programa kapitalna ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona koja u 2013. godini iznose 1.620.000 KM tokom prvog polugodišta realizirana su u iznosu od 51%.

 

15.07.2913.

 

PREDSTAVNICI MEĐUNARODNE ZAJEDNICE POSJETILI MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

U ponedjeljak, 15. jula 2013. godine, u radnoj posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona boravili su Dijana Šatara, politički direktor u Uredu Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Senad Zlatar, politički savjetnik u Uredu Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te Dragana Gluhović, savjetnica u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Tokom susreta predstavnika međunarodnih institucija sa ministrom unutrašnjih poslova Rifatom Delićem, policijskim komesarom Fahrudinom Bečirovićem i sekretarom Ministarstva Aidom Mujić, bilo je govora o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, te o budućem Nacrtu Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, pri čemu je od strane predstavnika međunarodne zajednice ukazano na neophodnost da ovi zakonski propisi, prije stupanja na pravnu snagu, budu u potpunosti usklađeni sa odgovarajućim propisima na državnome nivou.

 

16.05.2013.  

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Dana 16.05.2013. godine, ispred sjedišta Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u Zenici, prezentirana su tehnička rješenja njemačke kompanije Muehlbauer koja slovi kao svjetski lider u oblasti tehnologije za proizvodnju identifikacionih dokumenata i kao takva kroz više od 300 projekata podržava veliki broj država i državnih institucija širom svijeta. Grupacija Muehlbauer, čije sjedište je u bavarskom gradu Rodingu u Njemačkoj, ima poslovnice u više od 30 zemalja svijeta i upošljava više od 3.000 ljudi.

U okviru prezentacije koja je organizirana u prostoru visokotehnološkog vozila - kamiona „Tecurity Expres“, opremljenog najmodernijim tehničkim rješenjima za akviziciju i obradu podataka te izradu biometrijskih dokumenata (ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava itd.) posjetiocima je demonstrirana i upotreba novih biometrijskih dokumenata. U vozilu – kamionu instalirano je vlastito rješenje „eGate“ - automatizirana elektronska kapija koja građanima omogućuje da, korištenjem biometrijskih dokumenata, prođu pasošku kontrolu za šest sekundi, bez sudjelovanja ovlaštenih lica, kao i zanimljiva tehnička rješenja koja bi, kada bi bila primijenjena, umnogome olakašala rad policijskih službenika i drugih službenika u ministarstvima unutrašnjih poslova.

U saradnji sa Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA), demonstrirana je i upotreba nove lične karte državljana Bosne i Hercegovine kao medija za korištenje e-Government servisa, što predstavlja budućnost razvoja naprednije i efikasnije javne uprave.

 

 

25.02.2013.

 

KONTINUIRANO OPREMANJE MATERIJALNO-TEHNIČKIM SREDSTVIMA

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je, tokom realizacije Programa kapitalnih ulaganja za 2012. godinu, KM, izvršilo nabavku značajne količine materijalno-tehničkih sredstava. Tom prilikom, u sklopu nabavke policijske opreme, kupljena su dva terenska i 11 putničkih vozila, završeno instaliranje video-nadzora u objektima MUP-a i na javnim mjestima, kupljen veći broj radio-stanica i raznih drugih sredstava veze, digitalni snimač za „Providu“, oprema za automatizaciju obrade zapisa sa radara te softver za unaprjeđenje bezbjednosti saobraćaja.

Nabavljene zu i značajne količine kancelarijskoga namještaja, kompjutera i kompjuterske opreme poput mrežnih, matričnih i laserskih štampača, a instalirana je i moderna informatička mrežna oprema u sjedištu Ministarstva.

Iz kapitalnih ulaganja za 2012. godinu rekonstruisane su prostorije auto-servisa u Zenici i Tešnju, saniran krov na pomoćnim prostorijama Policijske stanice Nemila, asfaltirano 125 kvadratnih metara dvorišnog prostora Policijske stanice Tešanj. Osim navedenog, izmijenjena je, djelimično ili u potpunosti, vanjska stolarija u Policijskim stanicama Zavidovići, Maglaj, Visoko i Crkvice te unutrašnja stolarija u Policijskoj stanici Tešanj, a rekonstruisan je i glavni ulaz u Policijsku upravu I i šalter-salu za izdavanje ličnih dokumenata.

Značajna sredstva iz Programa kapitalnih ulaganja utrošena su za izgradnju objekta Policijske stanice Kakanj, dogradnju šalter-sale za izdavanje ličnih dokumenata u Žepču, te za dogradnju šalter-sala u Zavidovićima i Zenici.

U 2012. godini, za nabavku materijala za javni red i sigurnost, u šta spada kupovina policijskih uniformi, obuće, municije, sredstava za vršenje uviđaja, hrane i opreme za službene pse, sportske opreme za potrebe Jedinice policije za podršku itd., utrošeno je 498.000 KM, dok je u 2011. godini, za iste namjene utrošeno 574.000 KM.

U 2011. godini, iz sredstava Programa kapitalnih ulaganja koja su iznosila 2.075.000 KM nabavljena su dva kombi-vozila, 20 putničkih vozila, četiri policijska motora te veće količine kompjuterske opreme, opreme za instaliranje video-nadzora i kancelarijskog namještaja, pri čemu je najveći iznos ovih sredstava utrošen za rekonstrukciju i adaptaciju objekata koja je, zahvaljujući dodatnim ulaganjima u 2012. godini, najvećim dijelom okončana.

 

 

12.11.2012.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

U ponedjeljak, 12. novembra 2012. godine, u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskoga kantona boravio je Andreas Fellner, dugoročni ekspert IPA nacionalnog projekta 2010 za Bosnu i Hercegovinu - podrška Evropske Unije u oblasti provođenja zakona, zadužen za realizaciju Komponente VII Projekta koja se odnosi na policijska tijela na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta.

Tokom sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Rifatom Delićem i njegovim saradnicima, gospodin Andreas Fellner je, zajedno sa svojom asistenticom Almom Demirović, prezentirao dio Projekta koji se odnosi na njegovu nadležnost i ukazao na moguće pravce i metode zajedničkoga djelovanja u cilju njegove uspješne realizacije. On je istaknuo da će Komponenta VII Projekta biti realizirana kroz koordinirano djelovanje dva dugoročno angažirana eksperta od kojih će jedan imati sjedište u Sarajevu a drugi u Banjaluci, a njihov rad će biti fokusiran na agencije za provedbu zakona na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta, što će uključivati organiziranje kružoka kvaliteta, odnosno radnih grupa za najviše policijske rukovodne kadrove u cilju unaprjeđenja njihovoga radnoga učinka, lanca komunikacije i izvršavanja svakodnevnih aktivnosti kroz sistemski pristup vođen precizno definiranim procedurama i zasnovan na činjeničnom stanju.

Realizacija planiranih aktivnosti u okviru Komponente VII Projekta dovest će do poboljšanja ukupnog radnog učinka policijskih tijela na nivou entiteta, kantona i Brčko Distrikta, što će za konačan rezultat imati dovođenje institucija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini na nivo koji će ovoj državi omogućiti ulazak u Evropsku Uniju.

 

 

 

ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU - KABINET

 

 

 

 

Na svečanosti povodom obilježavanja 1. jula, Dana policije FMUP-a

 

URUČENA ZAHVALNICA MINISTRU RIFATU DELIĆU

 

Na Svečanoj akademiji u povodu 1. jula, Dana policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, koja je održana dana 03.07.2012. godine, u Domu policije u Sarajevu, federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač uručili su prigodna priznanja pojedincima i institucijama koje su u proteklom periodu ostvarile uspješnu saradnju sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova. Takođe, priznanja su dodijeljena i najboljoj organizacionoj jedinici, kao i najuspješnijim uposlenicima Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije.

Rifat Delić, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, jedan je od dobitnika priznanja, i to Zahvalnice „za izuzetnu saradnju sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova“. Ovo priznanje dodijeljeno je i ministrima kantonalnih MUP-ova USK-a, KS-a i SBK-a: Šefiku Smlatiću, Muhamedu Budimliću i Jozi Lučiću. Kao priznanje za lični angažman i uspješnu saradnju sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, satove sa posvetom dobili su gospoda Štefan Feler i Domenik Patern iz EUPM-a, te tužioci Tužilaštva BiH Dubravko Čampara i Diana Kajmaković.

  

Akademiji su prisustvovali brojni predstavnici diplomatskog kora, međunarodnih institucija, Vlade FBiH, Parlamenta FBiH, policijskih agencija u BiH i mnogi drugi.


20.06.2012.  

ODRŽANO EDUKATIVNO PREDAVANJE 

U skladu sa Memorandumom o razumijevanju i saradnji na projektu "Seksualno, fizičko i emocionalno nasilje nad djecom – determinacija, karakteristike, prevencija, istraživanje, zakonska regulativa, dokazivanje", koji je potpisan između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, 20.06.2012.godine, u Zenici je održano edukativno predavanje u vezi navedene teme.

Predavanje su održali predstavnici Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalna uprava policije, Policijske akademije Sarajevo i Sektora kriminalističke policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, dok su istom pored službenika policije, prisustvovali predstavnici vladinih i nevladinih institucija, koji se bave navedenom problematikom.


08.04.2011. 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na sjednici održanoj 07.04.2011. godine, prihvatila i u skupštinsku proceduru uputila Informaciju o stanju bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu. Skupština Kantona bi Informaciju trebala razmatrati na svojoj šestoj sjednici, kada se očekuje i njeno konačno usvajanje.

U Informaciji su detaljno izloženi parametri koji odražavaju ukupno stanje bezbjednosti na području Zeničko-dobojskog kantona koji se odnose na oblast kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja.

U oblasti kriminaliteta, u odnosu na 2009. godinu, zabilježeno je povećanje broja krivičnih djela dok je rasvijetljenost po nepoznatom počiniocu kao i ukupna rasvijetljenost ostala na približno istom nivou kao i u prethodnoj godini. Godinu obuhvaćenu Informacijom obilježio je problem učestalih krađa automobila, zbog čega su policijski službenici poduzimali opsežne mjere i radnje u cilju otkrivanja i snakcionisanja počinilaca ovih krivičnih djela. Poduzete mjere i radnje rezultirale su time da je broj ukradenih automobila smanjen za 31,9% u odnosu na prethodnu godinu.

U 2010. godini dogodilo se šest ubistava, koja su sva rasvijetljena a njihovi počinioci su, u skladu sa Zakonom, sankcionisani. Zabilježeno je smanjenje maloljetničke delikvencije, odnosno smanjenje učešća maloljetnih lica u ukupnom kriminalitetu. Naročito je važno istaknuti da broj maloljetnih lica uključenih u izvršavanje teških krivičnih djela pokazuje tendenciju stalnoga opadanja.

U oblasti javnog reda i mira zabilježeno je blago smanjenje broja prekršaja javnog reda i mira u odnosu na prethodnu godinu. Tokom 2010. godine izvršena su obezbjeđenja velikog broja javnih skupova visokog rizika, pri čemu ni u jednom slučaju nije došlo do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu koje bi moglo dovesti do usložnjavanja bezbjednosne situacije na području Zeničko-dobojskog kantona.

U oblasti bezbjednosti saobraćaja, zabilježeno je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda kao i smanjenje broja smrtno stradalih lica u odnosu na prethodnu godinu. Poboljšanju situacije u oblasti bezbjednosti saobraćaja te tendenciji nastavka poboljšanja u velikoj mjeri je, osim pojačanog rada policijskih službenika, doprinijela ugradnja fiksnih i mobilnih radarskih sistema koji su većinu učesnika u saobraćaju potakli da poštuju saobraćajne propise.

Ukupna bezbjednosna situacija na području zeničko-dobojskog kantona u 2010. godini može se ocijeniti kao zadovoljavajuća. Ministarstvo unutrašnjih poslova će u narednom periodu nastaviti sa intenzivnom realizacijom planiranih mjera i aktivnosti kako bi, na planu bezbjednosti građana i njihove imovine, bili postignuti još bolji rezultati.

24.03.2011.


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

           

Dana 24.03.2011. godine, u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona boravili su Fikret Plevljak, premijer Zeničko-dobojskog kantona, i Miroslav Penko, kantonalni ministar za upravu i pravosuđe.

Tokom posjete dvojice uvaženih gostiju Ministarstvu, najviše je bilo govora o sigurnosnoj situaciji na području Zeničko-dobojskog kantona koja je od strane ministra unutrašnjih poslova Rifata Delića i njegovih saradnika ocijenjena kao zadovoljavajuća, a premijer Plevljak se interesirao i za materijalno-tehničku opremljenost policijskih službenika koja će, kako je rekao, u cilju postizanja njihove što veće efikasnosti, u narednom periodu biti u samom vrhu Vladinih prioriteta.

Kada je riječ o pripremama policijskih službenika za obezbjeđenje kvalifikacione utakmice između nogometnih reprezentacija Bosne i Hercegovine i Rumunije koja će u subotu, 26.03.2011. godine, biti odigrana na stadionu Bilino Polje u Zenici, premijer je od strane čelnih ljudi Uprave policije informiran da se one privode kraju bez naročitih poteškoća. Rečeno je da su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantnona koji imaju ogromno iskustvo u obezbjeđivanju velikih sportskih događaja i drugih vidova masovnog okupljanja građana navrijeme poduzeli sve neophodne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi svima koji u subotu dođu na Bilino polje da uživaju u igri dviju reprezentacija bila zagarantovana maksimalna bezbjednost.

Premijer je, tokom razgovora sa ministrom i njegovim saradnicima, najavio mogućnost da Vlada Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, već od iduće godine pristupi izradi strategije razvoja policije u Zeničko-dobojskom kantonu, kako bi se što preciznije odredili ciljevi kojima se teži u smislu stvaranja što bolje bezbjednosne situacije kao i najefikasniji načini njihovog dostizanja.

Na sastanku je nagoviještena i mogućnost održavanja naučno-stručnog skupa čija tema bi bila bezbjednosna situacija i načini njenog unaprjeđenja koji bi, jednom godišnje, u saradnji sa naučnim institucijama koji se u svom radu bave ovom tematikom i institucijama zaduženim za provođenje bezbjednosne politike, organizovalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

 

Odsjek za odnose s javnošću – Kabinet ministra

 

13.01.2011.

 

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE OPĆINE TEŠANJ 

 

Obavještavamo građane općine Tešanj da će se u dane 13.01.2011. godine i 14.01.2011. godine vršiti preseljenje lokacije za izdavanje ličnih dokumenata Tešanj iz zgrade BH Telecoma / BH Pošte u novu šalter-salu koja se nalazi u objektu Policijske stanice Tešanj, zbog čega u navedene dane neće biti moguć rad sa strankama.

Izdavanje ličnih dokumenata za građane općine Tešanj u novim prostorijama počet će u ponedjeljak, 17.01.2011. godine u 7 sati i 30 minuta.

U vezi s ovim, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona građane Tešnja moli za razumijevanje i strpljenje. 

 

Odsjek za odnose s javnošću – Kabinet ministra

 

26.11.2010. 

„SCOUT FILM“ IZRAZIO ZAHVALNOST MUP-u ZDK ZA POMOĆ PRILIKOM SNIMANJA FILMA ANGELINE JOLIE 

Dana 24.11.2010. godine, Udruženje za razvoj filmske znanosti „Scout film“ iz Sarajeva, uputilo je pismo sa izrazima zahvalnosti ministru unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Azizu Brotliji u kome se kaže:

„Koristimo se ovom prilikom da Vam se, u ime filmske produkcije „Scout film“ iz Sarajeva koja je, u saradnji sa „GFK Films, LLC“ iz Los Angelesa, Holiwood (USA), organizirala snimanje dugometražnog igranog filma pod radnim naslovom „Untitled love story“ rediteljice Angeline Jolie na prostoru Bosne i Hercegovine, zahvalimo za Vašu pomoć i podršku pri snimanju. Tri dana snimanja u Bosni i Hercegovini uspješno su prošla zahvaljujući i Vašoj podršci.“

Zahvalnost „Scout filma“ je uslijedila nakon što su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, poduzimanjem neophodnih mjera i radnji iz svoje nadležnosti, omogućili da snimanje dijelova spomenutog filma na području Općine Vareš protekne bezbjedno.

 

 

23.11.2010.godine.

 

KAKO PUTOVATI BEZ VIZA

 

Od 15.12.2010. godine svim građanima Bosne i Hercegovine koji posjeduju važeći biometrijski pasoš neće trebati viza za odlazak u zemlje Šengena. Bezvizni režim vrijedi isključivo za kratkoročna putovanja i ne omogućuje trajni boravak i zaposlenje u bilo kojoj od zemalja Šengena.

 

Zemlje Šengena i Evropske unije u koje je moguće putovati bez vize su: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Island, Italija, Letonija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švicarska.

Građanima Bosne i Hercegovine i dalje će trebati vize za ulazak u Veliku Britaniju i Irsku jer su te zemlje izvan Šengen zone.

 

Putovanje bez vize u zemlje Šengena nije moguće sa starim pasošima koji nisu biometrijski. Ako posjedujete stari pasoš, i nakon 15.12.2010. godine možete putovati s njim, ali vam je za ulazak u zemlju Šengena u koju putujete potrebna viza.

 

Bezvizni režim omogućuje vam da u zemljama Šengena tokom 6 mjeseci provedete najviše 90 dana.

Šestomjesečna razdoblja računaju se od dana prvog ulaska u zemlje Šengena. Naprimjer, ako je vaš prvi ulazak bio 1. februara, onda tokom idućih 6 mjeseci, sve do 31. jula, možete u zemljama Šengena boraviti ukupno 90 dana.

Tih 90 dana možete iskoristiti tokom jedne posjete ili u sklopu više putovanja, ali je važno da vodite računa o broju dana koje ste proveli u zemljama Šengena. Takođe je važno da nakon 90 dana boravka obavezno napustite zonu Šengena sve dok ne prođe razdoblje od 6 mjeseci od vašeg prvog ulaska. Kada tih 6 mjeseci istekne, tada za vas počinje sljedeći šestomjesečni ciklus u kojem ponovo možete provesti 90 dana u zemljama Šengena.

 

Boravak bez vize duži od 90 dana ilegalan je i u tom slučaju možete računati na trajnu zabranu ulaska u zemlje Šengena. Samo uz odgovarajuću dugoročnu vizu, boravišnu ili radnu dozvolu, moguće je trajno boraviti u nekoj od zemalja Šengena.

Dakle, ako želite u zemljama Šengena boraviti duže od 90 dana u razdoblju od 6 mjeseci, obratite se ambasadi ili konzularnom predstavništvu države u kojoj želite boraviti kako biste dobili informacije o mogućnostima produženog boravka.

 

Uz to što trebate posjedovati biometrijski pasoš i poštovati ograničenje dužine boravka, ne postoje drugi posebni uslovi za ulazak u zemlje Šengena.

Generalni uslovi za ulazak u zemlje Šengena za građane koji nisu državljani Evropske unije ostaju na snazi tako da pojedine granične službe mogu od vas zahtijevati dokaz o posjedovanju novčanih sredstava za boravak u toj zemlji ili informaciju o adresi na kojoj ćete odsjesti.

Takođe, granične službe imaju pravo odbiti ulazak onim građanima za koje smatraju da su prijetnja javnom redu, zdravlju ili međunarodnoj sigurnosti.

 

 

 

 

 

29.03.2010. godine

 

ZAHVALNOST ŠPANSKE AMBASADE ZA USPJEŠNU AKCIJU VISOČKIH POLICAJACA

 

Dana 03.03.2010. godine u Visokom, na lokalitetu starog grada Visoki, izvršeno je krivično djelo razbojništva nad dva državljanina Kraljevine Španije, kojom prilikom su od istih otuđeni lični predmeti, bankovne kartice, novac, fotografski aparati i video kamere.

Od strane službenika Policijske uprave II odmah su poduzete potrebne mjere i radnje u cilju dokumentovanja ovog krivičnog djela te otkrivanja i procesuiranja izvršilaca. Nakon poduzetih aktivnosti te intezivnog operativnog rada na terenu, indicirana su dva lica za koja je utvrđeno da su izvršila navedenog krivično djelo. Lica su lišena slobode a otuđeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasnicima.

U znak zahvalnosti za uspješno provedenu akciju policijskih službenika, ambasador Kraljevine Španije u BiH, njegova ekselencija Alejandro Alvargonzález je ministru unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, gospodinu Azizu Brotliji uputio pismo u kome se, između ostalog, kaže:

“Poštovani gospodine ministre,

želim da Vas zamolim da policajcima u Policijskoj upravi II u Visokom lično prenesete moje riječi zahvale i ličnog oduševljenja zbog brzog otkrivanja, hvatanja i predaje pravosudnim organima počinilaca koji su otuđili lične predmete dvojice španskih državljana. Oni su došli iz Španije da snime dokumentarac o Bosni i Hercegovini i sa sobom su donijeli skupu opremu koja je bila otuđena, ali je, uz pomoć stručnih policajaca, brzo pronađena i vraćena vlasnicima. Gospodine ministre, koristim i ovu priliku da Vam uputim izraze svog osobitog poštovanja.”

 

Odsjek za odnose s javnošću

 

 

ODRŽANA 21. SJEDNICA FORUMA GRAĐANA POVRATNIKA

 

Dana 18. marta 2010. godine, u prostorijama MUP-a Zeničko-dobojskog kantona održana je 21. sjednica Foruma građana povratnika na kojoj je usvojena Informacija o stanju sigurnosti povratnika na području ZE-DO kantona za period  od 1. oktobra 2009. do 10. marta 2010. godine.

Stanje sigurnosti povratničke populacije ocijenjeno je kao povoljno, o čemu svjedoči podatak da u izvještajnom periodu nije evidentiran ni jedan događaj koji bi imao obilježja narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, teških krivičnih djela i drugih radnji koje bi mogle u većoj mjeri narušiti ličnu i imovinsku sigurnost građana povratnika.

U izvještajnom periodu evidentirano je ukupno 25 događaja ili, u prosjeku, 4,7 događaja mjesečno. Najveći broj zabilježenih događaja, njih devet, odnosio se na krađe dijelova sa nadgrobnih spomenika, električnih uređaja i drugih predmeta, zatim osam slučajeva oštećenja nadgrobnih spomenika, te pet slučajeva fizičkog napada, uznemiravanja, vrijeđanja i slično, te tri slučaja provalnih krađa u kuće, vjerske i druge objekte.

Kada je riječ o područjima koja pokrivaju policijske uprave, najveći broj događaja evidentiran je na području Policijske uprave III - 281 događaj, na području Policijske uprave II – 109 događaja, na području Policijske uprave V – 97 događaja itd.

Kada su u pitanju područja koja pokrivaju policijske stanice, najveći broj događaja evidentiran je na području Policijske stanice Kakanj – 9 događaja, na području Policijske stanice Crkvice – 6 događaja, Policijske stanice Zavidovići – 5 događaja itd.

U periodu od 1. januara 2005. godine, kada je osnovan Forum građana povratnika, do 10. marta 2010. godine evidentirano je ukupno 640 događaja narušavanja lične i imovinske sigurnosti povratnika ili 10,3 događaja mjesečno. U istom periodu najveći broj događaja evidentiran je na području Policijske stanice Zavidovići – 195 događaja, na području Policijske stanice Kakanj 98 događaja, na području Policijske stanice Maglaj 86 događaja, na području Policijske stanice Crkvice 50 događaja itd.

 

 

Pregled događaja po godinama, od osnivanja Foruma građana povratnika do 10. marta 2010. godine, iz koga se vidi trend kontinuiranog smanjenja broja slučajeva ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti povratnika:

 

- 2005. godina     131 događaj ili 10,9 događaja mjesečno

- 2006. godina     228 događaja ili 19 događaja mjesečno

- 2007. godine     149 događaja ili 12,4 događaja mjesečno

- 2008. godine     74 događaja ili 6,2 događaja mjesečno

- 2009. godina     47 događaja ili 3,9 događaja mjesečno

 

Imajući u vidu navedene činjenice i druge kriterije i parametre koji utiču na ocjenu bezbjednosne situacije, može se konstatirati da je na području ZE-DO kantona gdje žive pripadnici povratničke populacije opće stanje sigurnosti stabilno i zadovoljavajuće.

 

26.05.2009.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O PLAĆAMA, NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U ZE-DO KANTONU

U vezi sa Programom mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu od 16.04.2009. godine, Vlada Kantona je donijela Zaključak kojim je Ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo da važeće odredbe Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika u Zeničko-dobojskom kantonu uskladi sa Uredbom o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće Zeničko-dobojskog kantona od 16.04.2009. godine. 

S obzirom da je Zakon o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona definisao pojedina prava na naknadu i druga materijalna prava policijskih službenika, ista su u Uredbi samo spomenuta, a ta prava policijski službenici ostvaruju na osnovu Zakona. Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe koje je bilo moguće izmijeniti radi usklađivanja sa naprijed spomenutom Uredbom koja se odnosi na sve ostale zaposlenike u Kantonu. 

Najvažnije izmjene i dopune Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona ogledaju se u slijedećem:

-         Usklađena je procedura ostvarivanja prava na naknadu za troškove prevoza na posao i sa posla. Izmjenama i dopunama Uredbe propisana su jedinstvena pravila po kojima Služba za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona, na osnovu zahtjeva, pismene izjave policijskog službenika da savakodnevno putuje od mjesta prebivališta do mjesta rada i potvrde o prebivalištu, utvrđuje visinu naknade.

-         Usklađena je visina odobravanja sredstava u slučaju smrti člana uže porodice policijskog službenika. Prema izmjenama i dopunama Uredbe, u slučaju smrti člana uže porodice policijskog službenika, istom se isplaćuje naknada u visini dvije prosječne plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku. Propisano je da zaposleniku Ministarstva u slučaju smrti roditelja pripada pravo na naknadu bez obzira da li su živjeli u zajedničkom domaćinstvu.

-         Jasnije je propisana procedura podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju teške bolesti ili teške povrede policijskog službenika ili člana njegove porodice. Uredbom je, između ostalog, propisano da se,  u slučaju nastanka teške bolesti ili teške povrede policijskog službenika ili člana njegove uže porodice, policijskom službeniku može, u skladu sa raspoloživim sredstvima, isplatiti jednokratna novčana pomoć u visini dvije prosječne neto plaće ostvarene u Federaciji Bosne i Hercegovine prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

-         Jasnije je definisano ko se, u smislu Uredbe, smatra članom uže porodice policijskog službenika, pri čemu je propisana obaveza da član uže porodice, ukoliko ostvaruje prava iz ove Uredbe, mora živjeti sa policijskim službenikom u zajedničkom domaćinstvu.

 

 

Datum: 21.05.2009. godine

 

Saopćenje za javnost

 

Dana 21.05.2009. godine policijski komesar Fahrudin Bečirović je sa načelnicima Sektora uniformisane policije i Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona kao i načelnicima policijskih uprava na području MUP-a ZE-DO kantona  službeno posjetio  Kaznenopopravni zavod zatvorenog tipa Zenica kojom prilikom je  sa direktorom  Spahić Nihadom i njegovim saradnicima održan radni sastanak.

 

Na naznačenom sastanku je razgovarano o dosadašnjoj saradnji ostvarenoj između Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona i Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica kao i svim segmentima unapređenja te saradnje u budućem radu. Takođe je razgovarano o aktuelnim problemima sa kojim se susreću policijski službenici Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona i uposlenici Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica kada su u pitanju određene zajedničke aktivnosti kao i postupanje po međusobnim zahtjevima. Poseban akcenat u razgovoru je stavljen na analizu i razmatranje odredaba Memoranduma o razumjevanju policijskih agencija i sudske policije-ovlaštenih zavodskih službenika u Bosni i Hercegovini, koji je u izradi i koji će stupanjem na snagu i usvajanjem definisati sve bitne segmente saradnje policijskih agencija i sudske policije i zavodskih službenika, obaveze svih strana kada je i pitanju informisanje i dostavljanje raspoloživih podataka kao i preciziranje svih obaveza u zajedničkim aktivnostima.

 

Direktor Spahić je upoznao prisutne sa načinom rada i funkcionisanja  Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica, dugogodišnjem iskustvu kao i postignutim rezultatima, sa posebnim akcentom na rezultate ostvarene u saradnji sa policijskim službenicima Uprave policije, te je  istakao izuzetnu dobru saradnju sa istom.

 

Policijski komesar je takođe istakao izuzetno dobru  saradnju koja je u proteklom periodu ostvarena između Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona i Kaznenopopravnog zavoda zatvorenog tipa Zenica te je naglasio da će, u okviru svojih ovlaštenja, inicirati i naložiti preduzimanje svih potrebnih aktivnosti kako bi ta saradnja bila još bolja a prvenstveno kada se radi o zajedničkim aktivnostima u vezi procesuiranja lica koja se nalaze na izdržavanju kazni u Kaznenopopravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica i prihvatanju lica koja su pravosnažnim presudama osuđena na kazne zatvora zbog počinjenih krivičnih djela. Naročito je ukazao na značaj Memoranduma o razumjevanju policijskih agencija i sudske policije-ovlaštenih zavodskih službenika u Bosni i Hercegovini, koji će se uskoro biti usvojen i koji će olakšati rad obje institucije a sve u cilju poboljšanja svih aspekata bezbjednosti na području Zenice i  kantona u cjelini.

   

                                                                                                   

                                                                                   

                                                                                         URED POLICIJSKOG KOMESARA

18.05.2009. 

OBILJEŽEN DAN POLICIJE MUP-a ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Policija će uvijek biti garant sigurnosti građana i njihove imovine

Vlada Kantona će i u 2009. godini, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju, nastaviti sa ulaganjima u materijalno opremanje policije i njeno kadrovsko jačanje

Centralna manifestacija u povodu obilježavanja Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, održana je u petak, 15. maja 2009. godine na Trgu Bosne i Hercegovine u Zenici.

Smotru policijskih jedinica, nakon njihovog svečanog defilea, izvršili su kantonalni ministar unutrašnjih poslova Aziz Brotlija i policijski komesar Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona Fahrudin Bečirović.

Nakon smotre, prisutnima su se obratili ministar unutrašnjih poslova Aziz Brotlija i premijer Vlade Zeničko-doojskog kantona Miralem Galijašević. Ministar Brotlija je istaknuo da su u 2008. i za prvih nekoliko mjeseci 2009. godine učinjena značajna poboljšanja u svim oblastima funkcionisanja Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Uspješno su rasvijetljeni svi slučajevi najtežih krivičnih djela, pri čemu je ukupan broj krivičnih djela u 2008. godini, u odnosu na prethodnu godinu, značajno smanjen. Broj saobraćajnih nesreća na putevima u ZE-DO kantonu takođe je manji nego prethodne godine a nije zabilježen ni jedan slučaj težeg narušavanja javnog reda i mira – kazao je, između ostalog, ministar Aziz Brotlija.

Premijer ZE-DO kantona Miralem Galijašević je rekao da će Vlada Kantona i u 2009. godini, bez obzira na tešku ekonomsku situaciju, nastaviti sa ulaganjima u materijalno-tehničko opremanje policije i njeno kadrovsko jačanje, jer to je najbolji garant opće sigurnosti ljudi i njihove imovine.

Na svečanosti su uručena priznanja i nagrade najboljim službenicima MUP-a, pri čemu je najveće priznanje, „Zlatnu policijsku značku“, dobio Fakir Arnaut, policijski službenik Jedinice policije za podršku.

Na kraju svečanosti, izvedene su i dvije pokazne vježbe Jedinice policije za podršku – vježba sa policijskim psima i demonstracija odbrambenih vještina.

 

18.05.2009. 

DOBITNICI PRIZNANJA I NAGRADA POVODOM 15. MAJA, DANA POLICIJE MUP-a ZE-DO KANTONA POJEDINAČNA PRIZNANJA 

ZLATNA POLICIJSKA ZNAČKA 

      1. Arnaut Fakir – policijski službenik Jedinice policije za podršku, Uprava policije 

 

POHVALA MINISTRA 

 1. Tešanović Dalibor, policijski službenik Jedinice policije za podršku, Uprava policije
 2. Hajdo Edin, policijski službenik Policijske stanice vareš, Policijska uprava V
 3. Perić Ivica, policijski službenik Policijske stanice Tešanj, Policijska uprava IV
 4. Bešlija Muradif, policijski službenik Policijske stanice Olovo, Policijska uprava V
 5. Muminović Muhamed, policijski službenik Policijske stanice Maglaj, Policijska uprava III
 6. Rajković Nataša, policijski službenik Policijske stanice Centar, Policijska uprava I
 7. Kalčo Nafisa, državni službenik u Sektoru za podršku

 

POJEDINAČNE NAGRADE 

RUČNI SAT SA POSVETOM 

 1. Valentić Samir, policijski službenik Sektora kriminalističke policije, Uprava policije
 2. Hibić Edin, policijski službenik Sektora kriminalističke policije, Uprava policije
 3. Smriko Šaban, policijski službenik Policijske stanice Centar, Policijska uprava I
 4. Kajmaković Emir, policijski službenik u Odsjeku kriminalističke policije, Policijska uprava I
 5. Spahić Mujesir, policijski službenik Policijske stanice Visoko, Policijska uprava II
 6. Topalović Vahidin, policijski službenik Policijske stanice Kakanj, Policijska uprava II
 7. Zahirović Nihad, policijski službenik Policijske stanice Breza, Policijska uprava II
 8. Hasić Ibro, policijski službenik Policijske stanice Zavidovići, Policijska uprava III
 9. Šimić Anto, policijski službenik Policijske stanice Žepče, Policijska uprava Žepče
 10. Hasanić Senad, policijski službenik Policijske stanice Tešanj, Policijska uprava IV
 11. Kulić Janja, državni službenik u Odsjeku za administraciju Usora, Sektor za administraciju
 12. Mehmedović Halima, namještenik u Odsjeku za administracijuVisoko, Sektor za administraciju
 13. Hasanica Rusmira, državni službenik u Sektoru za podršku

 

ZAHVALNICE 

1.       Hajlovac Sejad iz Kaknja

 

 

   12. Kantonalne policijske sportske igre “Policijada 2009”

  

TEŠANJCI NAJBOLJI U MALOM NOGOMETU

  

U povodu 15. maja, Dana policije Zeničko-dobojskog kantona, službenici Ministarstva unutrašnjih poslova tradicionalno održavaju sportska takmičenja.

 Dana 08.05.2009. godine, na malonogometnom igralištu kod Srednje industrijske škole u Zenici, održan je završni turnir u malom nogometu na kojem su učestvovale četiri najbolje plasirane ekipe iz ranijih doigravanja: PU V Olovo, PU IV Tešanj, PU III Zavidovići i PS Kakanj.

 U fer i korektnoj igri praćenoj sportskim navijanjem postignuti su sljedeći rezultati:

 

Polufinalni susreti:

PU V Olovo – PS Kakanj                  3:0

PU IV Tešanj – PU III Zavidovići    4:3

 

Finale:

PU IV Tešanj  – PU V Olovo                        6:4

 

Utakmica za treće mjesto:

PU III Zavidovići – PS Kakanj         5:1

 

Konačan poredak:

1.      PU IV Tešanj

2.      PU V Olovo

3.      PU III Zavidovići

4.      PS Kakanj

 

Na turniru je odigrana i revijalna utakmica između ekipa PS Centar i Turskog bataljona koja je završena rezultatom 4:2.

 

Za najboljeg igrača i strijelca turnira proglašen je Matošević Ilija iz PU IV Tešanj.

 

 

Detalj sa finalne utakmice

 

Pobjednički pehar ekipi Tešnja

 

PU Tešanj 1.mjesto

 

PU Olovo 2.mjesto

 

PU Zavidovići 3.mjesto

 

PS Kakanj 4.mjesto

 

 

07.05.2009. 

ZNAČAJNIJE IZMJENE U NACRTU ZAKONA O NABAVLJANJU, DRŽANJU I NOŠENJU ORUŽJA I MUNICIJE U ODNOSU NA ZAKON KOJI JE TRENUTNO U PRIMJENI 

1. Izmjene uslova za izdavanje odobrenja:

Važeći zakon predviđa da se odobrenje ne može izdati maloljetnom licu. Nacrt novog zakona predviđa starosnu dob od 21 godinu života, s izuzetkom pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, službnika sudske policije, pripadnika straže kazneno-popravnih ustanova, pripadnike Obavještajno sigurnosno gencije BiH, kojima se odobrenje može izdati i sa 18 godina života.

Važeći zakon nije propisao obavezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti zdravstvene organizacije ovlaštene za obavljanje takvih ljekarskih pregleda. Nacrt novog zakona predviđa obavezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti zdravstvene organizacije ovlaštene za obavljanje takvih ljekarskih pregleda.

Važeći zakon nije propisao kao uslov tehničko znanje za rukovanje oružjem i poznavanje propisa o oružju. Nacrt novog zakona kao uslov propisuje tehničko znanje za rukovanje oružjem i poznavanje propisa o oružju čije poznavanje će provjeravati komisija imenovana od strane MUP-a. 

2. Oružni list

Važeći zakon je propisao neograničen rok važenja oružnog lista. Nacrt novog zakona predviđa rok važnosti oružnog lista od deset godina i obavezu zamjene istog nakon isteka roka. 

3. Količina nabavljanja oružja za ličnu zaštitu     

Važeći zakon nije propisao ograničenje nabvke oružja. Nacrt novog zakona predviđa mogućnost nabavke jednog pištolja i jednog revolvera. 

4. Prijava promjene prebivališta

Nacrt novog zakona je detaljnije propisao način prijave oružja u slučaju promjene mjesta prebivališta. 

5. Posjedovanje nelegalnog oružja

Važeći zakon nije predvidio oslobađanje od krivične i prekršajne odgovornosti dobovoljnu predaju nelegalnog oružja. Nacrt novog zakona predviđa da lica koja nelegalno posjeduju oružje isto mogu predati prije istražnih radnji policije u prekršajnom ili krivičnom postupku te će na taj način biti oslobođeni pokretanja prekršajnog ili krivičnog postupka. 

6. Uzimanje otisaka oružja

Važeći zakon nije predvidio uzimanje i evidentiranje otisaka oružja (mehanički trag). Nacrt novog zakona predviđa uzimanje otisaka oružja radi unosa otiska u propisanu evidenciju koja ima preventivni karakter i doprinos u provođenju istražnih radnji nadležnih organa. 

7. Obrasci i evidencije

Nacrt novog zakona propisano je donošenje novih obrazaca i evidencija u pogledu nabavljanja držanja i nošenja oružja i municije. 

8. Prelazne odredbe

Nacrt novog zakona je predvidio zamjenu oružnih listova izdatih po ranijem zakonodavstvu u roku od 3 godine. 

9. Kaznene odredbe

Nacrt novog zakona propisuje krivična djela i to:

a) nabavljanje, držanje i nošenje vatrenog oružja, dijelova z avatreno oružje i municije bez potrebnog odobrenja;

b) prodaja vatrenog oružja pravnom licu ili pojedincu koji nemaju odobrenje za nabavljanje te vrste oružja;

c) davanje pištolja ili revolvera na poslugu ili davanje lovačkog oružja licu koje za tu vrstu oružja nema oružni list.

 

29.04.2009.

Policijada 2009 – Takmičenje u streljaštvu

NAJUSPJEŠNIJI PRIPADNICI JEDINICE POLICIJE ZA PODRŠKU

U povodu 15. maja, Dana policije Zeničko-dobojskog kantona, službenici MUP-a tradicionalno održavaju sportska takmičenja.

Dana 28.04.2009. godine, na strelištu “Dom strijelaca” u Zenici, održano je takmičenje u streljaštvu. Takmičilo se u muškoj i ženskoj, te ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, a postignuti su sljedeći rezultati:

Muškarci – ekipno

 1. Jedinica policije za podršku
 2. PS Visoko
 3. PS Centar

Žene – ekipno

 1. Jedinica policije za podršku
 2. PS Centar
 3. PS Zavidovići

Muškarci – pojedinačno

 1. Imširović Nihad – PS Visoko
 2. Pašalić Memsud – Jedinica policije za podršku
 3. Kamenjaš Elvedin – PS Visoko

Žene – pojedinačno

 1. Pavlović Ana – Jedinica policije za podršku
 2. Kovač Đurđica – Jedinica policije za podršku
 3. Đuranović Nedeljka – PS Zavidovići

Iako se radilo o sportskom takmičenju, policijski službenici su i na ovaj način pokazali visoki stepen obučenosti prilikom rukovanja vatrenim oružjem, o čemu svjedoče izbušene mete i postignuti rezultati.

Najboljim takmičarima i ekipama su uručena priznanja, a kako se i očekivalo najbolje rezultate su postigli pripadnici Jedinice policije za podršku. Tom prilikom od strane istih je izvedena i prigodna pokazna vježba.

 

09.04.2009.

 

MINISTAR I POLICIJSKI KOMESAR POSJETILI POLICIJSKE STANICE TEŠANJ I DOBOJ JUG

 

Dana 09.04.2009. godine, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Aziz Brotlija i policijski komesar Fahrudin Bečirović posjetili su Općine Tešanj i Doboj Jug gdje su o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na ovom području razgovarali sa načelnicima općina, načelnikom Policijske uprave IV i komandirima policijskih stanica Tešanj i Doboj Jug.

Ministar i policijski komesar su ovom prilikom posjetili objekat koji je MUP ZE-DO kantona kupio za potrebe Policijske stanice Doboj Jug, za šta je prošle godine iz Programa kapitalnih ulaganja MUP-a za 2008. godinu izdvojeno oko 200.000,00 KM. Ovaj objekat bi trebao biti useljen i stavljen u funkciju prije isteka 2009. godine, s tim da je potrebno uložiti više od 100.000,00 KM u njegovu adaptaciju.

 

 

06.04.2009. 

PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE 15. MAJA – DANA POLICIJE MUP-a ZDK 

Početkom aprila 2009. godine, startovale su pripreme za svečano obilježavanje 15. maja - Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. U tom cilju, na nivou Ministarstva formiran je Organizacioni odbor čija zadaća je da realizira aktivnosti koje će se narednih dana poduzimati na ovom planu.

Programom obilježavanja Dana policije MUP-a ZE-DO kantona predviđeno je da će se u periodu od 6. aprila do 8. maja 2009. godine organizovati takmičenja u malom nogometu i streljaštvu a od 11. maja do 15. maja 2009. godine bit će organiziran obilazak mezara i grobova poginulih i nastradalih policajaca te obilazak njihovih porodica.

Centralna svečanost će, kao i ranijih godina, biti održana 15. maja 2009. godine na platou ispred Investiciono-komercijalne banke u Zenici. Tom prilikom će, nakon smotre jedinica i pokazne vježbe Jedinice policije za podršku, najboljim organizacionim jedinicama i pojedincima biti uručene nagrade i priznanja.

 

27.03.2009.godine

 

VIDEO-NADZOR NA RASKRSNICAMA U ZENICI

  

 

Nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona privelo kraju sve neophodne pripreme, najfrekventnije raskrsnice u Zenici su dana 19.03.2009. godine stavljene pod stalni video-nadzor instaliranjem i puštanjem u rad video-opreme za nadzor. Stalnim video-nadzorom i snimanjem raskrsnica operativni rad policije na terenu bit će olakšan a bezbjednost saobraćaja na posmatranim raskrsnicama značajno povećana.

 

Video-nadzor je instaliran na sljedećim raskrsnicama:

- plato „Kameni spavač“ (kod RK „Bosna“);

- raskrsnica ulica Školska – Travnička – Fakultetska;

- raskrsnica ulica Londža – Talića brdo – Trg Alije Izetbegovića;

- raskrsnica kod Drvenog mosta

- raskrsnica kod Hotela „Metalurg“;

- raskrsnica petlja Blatuša (kod Stacionara);

- raskrsnica Radakovo;

- raskrsnica ulica Crkvice – Prve zeničke brigade

- raskrsnica ulica Sarajevska – Bulevar Kulina bana.

 

Na platou “Kameni spavač” i na raskrsnici Radakovo postavljene su pokretne brze kamere visoke rezolucije dok su na ostalim raskrsnicama postavljene fiksne kamere. Naznačene raskrsnice se nadziru 24 sata dnevno uz pomoć sofisticirane opreme kojom prilikom se, osim nadzora, vrši snimanje i memorisanje posmatranog prostora i promjena na istom. Kao važan segment u funkcionisanju ovog nadzornog sistema su dva nadzorna centra koja su instalirana u Policijskoj stanici Centar i Policijskoj stanici Crkvice.

Za nabavku opreme za video nadzor izdvojena su novčana sredstva u iznosu od 126.000,00 KM, od kojih sredstava je Općina Zenica uplatila iznos od 30.000,00 KM, koja je dala punu podršku realizaciji ovog projekta i kojoj se i na ovaj način zahvaljujemo. Naznačene aktivnosti su nastavak mjera i radnji koje su poduzimane u proteklom periodu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u cilju povećanja ukupne bezbjednosti građana, kao i u cilju povećanja bezbjednosti u oblasti saobraćaja. Na ovaj način pozivamo građane da se pridržavaju svih zakonskih propisa, da rade na povećanju lične saobraćajne kulture, te da poštuju saobraćajne propise i na taj način doprinesu postizanju što boljih efekata realizovanih aktivnosti.

 

 

Nadzorni centar 1.

 

 

Nadzorni centar 2.

 

 

26.03.2009. godine

  

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

  

Obavještavamo javnost da će policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u vremenu od 27.03.2009. godine od 16,00 sati do 29.03.2009. godine do 06,00 sati, vršiti akciju pojačane kontrole saobraćaja na lokacijama u blizini ugostiteljskih objekata i na saobraćajnicama gdje je evidentiran povećan broj saobraćajnih nezgoda.

 

Aktivnosti policijskih službenika bit će usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima zbog činjenja prekršaja koji su najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda, kao što su brza vožnja, nedozvoljeno preticanje, vožnja bez sigurnosnog pojasa, vožnja uz korištenje mobilnog telefona i slično, a poseban akcenat bit će stavljen na kontrolu mladih vozača-početnika i vozača mlađe starosne dobi.

 

Takođe, zaustavljena vozila bit će pregledana shodno članu 25. Zakona o policijskim službenicima ZE-DO kantona s ciljem pronalaska predmeta koji potiču iz izvršenog krivičnog djela, pronalaska predmeta namijenjenih za vršenje krivičnih djela kao i drugih predmeta koje lica posjeduju protivno odredbama Zakona.

 

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona ovom prilikom još jednom apeluje na vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa, kako bi zaštitili svoju sigurnost i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

 

Predstavnici medija koji žele zabilježiti ove aktivnosti policijskih službenika dodatne informacije o naznačenoj akciji, kao i pomoći u realizaciji njihovih novinarskih uradaka mogu dobiti pozivom na kontakt telefon 242-135.

  

 

19.03.2009.godine

UPOZNAVANJE GRAĐANA SA KAMPANJOM 122

 

U okviru zajedničke informativne kampanje svih policijskih agencija u BiH pod nazivom „122“, kojom je predviđena afirmacija i poboljšanje dvosmjerne komunikacije građana i policije u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela, policijski službenici PU I Zenica su u proteklom periodu na nekoliko postavljenih info punktova u gradu upoznavali građane sa ciljevima kampanje, ulozi građana u njenoj realizaciji i postizanju željenih efekata. Tom prilikom građanima su dijeljeni prigodni info letci, brošure, trakice za mobitel, majice, kačketi, te drugi promo materijali kampanje.

Uloga građana u naznačenoj kampanji je od ključne važnosti. Građani se pozivaju da aktivno sarađuju s policijom, da pozivom na broj 122 dostavljaju sva raspoloživa saznanja i podatke o nezakonitim i negativnim pojavama, te da budu partner policiji u stvaranju pretpostavki za bolji i sigurniji život.

                                                           Ured policijskog komesara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.02.2009.

 

PRIPREME ZA UVOĐENJE BIOMETRIJSKIH PASOŠA

 

Dana 23.02.2008. godine, u prostorijama MUP-a održan je sastanak na kome su, uz predstavnike MUP-a, bili prisutni predstavnici svih općina sa područja ZE-DO kantona. Na sastanku se govorilo o predstojećem uvođenju biometrijskih pasoša.

Predstavnici MUP-a su prisutne podsjetili na listu zadataka iz iz “Mape puta“ koje Bosna i Hercegovina mora izvršiti ukoliko se želi osloboditi rigoroznog viznog režima. Među te zadatke spada i uvođenje biometrijskih pasoša, u skladu sa standardima Evropske unije. Naglašeno je da treba osigurati implementaciju administrativnih mjera koje će osigurati integritet i sigurnost procesa izdavanja biometrijskih pasoša, osigurati visok stupanj sigurnosti za identifikacione dokumente i definirati procedure njihovog izdavanja.

Na nivou Bosne i Hercegovine do sada su usvojene izmjene i dopune Zakona kojim je propisan postupak i način izdavanja ličnih dokumenata građanima BiH. Usvojene su izmjene i dopune odgovarajućih podzakonskih propisa, a u toku su i pripreme za donošenje određenog broja podzakonskih propisa u vezi sa izdavanjem biometrijskih pasoša. Usvojeni su i Standardi zaštite na lokacijama i preporuke za rad službenika nadležnih organa te Standardi za opremu i software, a na razini Ministarstva civilnih poslova BiH organiziran je i niz sastanaka sa entitetskim i kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i policijom Brčko Distrikta. Pored nadležnih državnih organa, za realizaciju ovog projekta odgovorne su i nadležne organizacione jedinice u entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova i policiji Distrikta Brčko te općinske službe koje izdaju izvode iz matičnih knjiga rođenih i knjiga državljana BiH. Istaknuto je da su nadležni općinski organi dužni pridržavati se rokova predviđenih za okončanje svake pojedine faze projekta.

Na sastanku je ukazano da treba sačiniti Instrukcije neposrednim rukovodiocima koje se odnose na način rukovođenja i kontrole izvršilaca koji rade na izdavanju dokumenata te, ako bude potrebno, inicirati poboljšanje zakonske regulative koja se odnosi na matične knjige i državljanstvo. Potrebno je, takođe, izraditi interni propis kojim će se definirati obaveza nadležnih općinskih službi da, na traženje MUP-a, potvrđuju identitet osobe i njegove lične podatke upisane u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana. Prilikom izbora službenika koji će vršiti poslove u vezi s ovim, potrebno je voditi računa o tome da moraju biti uvedeni u evidencije CIPS-a, da su državljani BiH, da ispunjavaju uvjete predviđene za radno mjesto i moraju biti osobe visokih moralnih kvaliteta.

 

MUP PRIMA U RADNI ODNOS 100 POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, sredinom januara 2009. godine, dala saglasnost na odluku Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova da raspiše konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme 100 policijskih službenika, među kojima će biti 70 policajaca i 30 mlađih inspektora.

Potreba za donošenjem odluke o zapošljavanju novih policijskih službenika ukazala se nakon detaljne analize stanja u ovoj oblasti koja je pokazala da je starosna struktura policije prilično nepovoljna, a evidentiran je i određen broj policijskih službenika čija radna sposobnost je umanjena zbog zdravstvenih problema. Usljed ovoga, neki od njih su morali biti raspoređeni na radna mjesta koja odgovaraju stepenu njihove radne sposobnosti, dok je određen broj policijskih službenika često primoran odsustvovati sa posla zbog odlaska na bolovanje. Osim naprijed navedenih smetnji u funkcionisanju policije, veliki broj policijskih službenika je, u međuvremenu, dobio zaposlenje u drugim agencijama za provedbu zakona a značajan broj njih je otišao u mirovinu, što se sve skupa, negativno odrazilo na funkcionisanje Ministarstva kao cjeline.

Kandidati koji, nakon provedene konkursne procedure, budu primljeni u radni odnos bit će upućeni na šestomjesečnu, odnosno jednogodišnju obuku u Policijsku akademiju, zavisno od početnog čina za koji se obučavaju, a pravo prijavljivanja na konkurs imat će i decertificirani policajci koji budu ispunjavali uslove predviđene u konkursu.

 

 

 

Kampanja Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica i MUP-a ZDK

BEZ POJASA NISTE SIGURNI

Istraživanje Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo je pokazalo da u gradskoj vožnji samo 21% vozača i 14% suvozača koristi pojas, dok se samo 5% male djece u automobilima vozi u posebnim dječijim stolicama

Kantonalni zavod za javno zdravstvo je, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova ZDK, dizajnirao kampanju „Bez pojasa niste sigurni“, a u okviru projektne aktivnosti „Prevencija povređivanja“. U okviru ove kampanje štampano je 1.000 velikih plakata i 40.000 letaka prigodnog sadržaja, koji će biti distribuirani na području cijelog Kantona. Pored toga, predviđen je niz radijskih i televizijskih emisija na lokalnim medijima, kako bi se i na taj način skrenula pažnja građanima na značaj upotrebe pojasa i zaštite djece u vozilima.

Istraživanje koje je proveo Zavod za javno zdravstvo pokazalo je da u gradskoj vožnji samo 21% vozača i 14% suvozača koristi pojas. Posebno je porazno ponašanje prema maloj djeci. Samo 5% male djece se u automobilima vozi u posebnim dječijim stolicama. Ponukani ovim podacima ukazala se potreba da se učesnicima u saobraćaju skrene pažnja na značaj upotrebe pojasa, a posebno upotrebe dječijih stolica za vožnju djece u automobilu.

Najveći broj nesreća se dešava u uslovima gradske vožnje kada, istina, nema puno smrtnih ishoda, ali ima veliki broj povrijeđenih. Pravilnom upotrebe pojasa i odgovarajućom zaštitom djece, moguće je znatno smanjiti neželjene posljedice.

Uprava policije MUP-a ZDK će u okviru svojih nadležnosti dati punu podršku i saradnju na realizaciji kampanje i sprovođenju planiranih aktivnosti u cilju postizanja efekata zavedene kampanje.

Dr. Senad Huseinagić, direktor Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo Zenica, Aldina Ahmić, portparol Uprave policije MUP-a ZDK i Senaid Hasić, šef Ureda policijskog komesara MUP-a ZDK, na press konferenciji u povodu početka kampanje.

Jedan od plakata u okviru kampanje


30.12.2008. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Imajući u vidu predstojeće novogodišnje praznike, a u okviru provođenja kampanje „Pazi kako voziš“, policijske stanice na području Zeničko-dobojskog kantona će u okviru svoje nadležnosti na magistralnim, regionalnim i lokalnim putnim pravcima organizirati akcije pojačane kontrole saobraćaja. Akcija će početi 31.12.2008. godine u 12,00 sati i trajat će do 03.01.2009. godine u 06,00 sati.

Aktivnosti policije bit će usmjerene na preduzimanje represivnih mjera prema vozačima zbog činjenja prekršaja koji su najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda, kao što su brza vožnja, nedozvoljeno preticanje i slično, a poseban akcenat bit će stavljen na kontrolu mladih vozača i vozača koji upravljaju vozilom pod djejstvom alkohola.

Zaustavljena vozila bit će pregledana, shodno Zakonu o policijskim službenicima, s ciljem pronalaska predmeta koji potiču od izvršenog krivičnog djela, pronalaska predmeta za vršenje krivičnih djela kao i predmeta koje lica posjeduju protivno odredbama Zakona, kao što su pištolji, noževi i slično.

MUP ZE-DO kantona ovom prilikom još jednom apeluje na vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa, kako bi zaštitili svoju sigurnost i sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

 

Odsjek za odnose s javnošću

 

Dana: 30.12.2008. godine

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Proteklih dana su, aktivnostima koje su poduzimane na području Kantona od strane policijskih službenika MUP-a ZE-DO kantona na području kantona, pronađene i oduzete određene količine pirotehničkih sredstava, tačnije oko 6.000 petardi. Značajniji dio naznačenih pirotehničkih sredstava je oduzet od strane policijskih službenika Policijske stanice Centar. Tom prilikom je građanima izdato 10 prekršajnih naloga zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru Zeničko-dobojskog kantona.

Obzirom da se očekuje povećana upotreba pirotehničkih sredstava, podsjećamo građane da je u članu 3. Zakona o javnom redu i miru ZE-DO kantona utvrđeno činjenje prekršaja u slučajevima kada se vrši prodaja, kupovina, ustupanje na prodaju i upotreba pirotehničkih sredstava na javnom mjestu bez odobrenja nadležnog organa. Službenici policije će u skladu sa zakonskim ovlaštenjima  vršiti oduzimanje navedenih sredstava, a prekršiocima Zakona o javnom redu i miru izdavati prekršajne naloge.  

Ukazujemo na činjenicu da se u činjenju ovih prekršaja u velikoj mjeri pojavljuju djeca te i na ovaj način  skrećemo pažnju roditeljima da će u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru za prekršaje počinjene od strane  maloljetnih lica službenici policije izdavati  prekršajne naloge roditeljima.

 

 

URED KOMESARA

                                                                                                   

 

26.12.2008. godine

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Dana 26.12.2008. godine održan je je sastanak u prostorijama Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona na kojem su prisustvovali policijski komesar Fahrudin Bečirović, direktorica Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Mirsada Silajdžić, sekretar Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Indira Krujeziu i glavni kantonalni turističko-ugostiteljski inspektor Ševal Delić. Sastanak je održan na inicijativu policijskog komesara a u skladu sa realizovanjem zaključaka Skupštine ZE-DO kantona koji su doneseni na 25. sjednici Skupštine ZE-DO kantona.       

Na početku sastanka policijski komesar je upoznao prisutne sa dostavljenim zaključcima kojim su od strane Skupštine ZE-DO kantona naložene određene radnje i aktivnosti Upravi policije MUP-a ZE-DO kantona i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, kao i sa  sačinjenim akcionim planovima kojim su predviđene zajedničke aktivnosti koje će se poduzimati u narednom periodu sa ciljem  poboljšanja stanja bezbjednosti na području kantona kao i realizacije naloženih radnji.

Policijski komesar je istakao da će pružiti svu potrebnu pomoć i podršku Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove i njenim inspektorima prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka a naročito u slučajevima kada u svom postupanju naiđu na određene  probleme i poteškoće.

Sekretar Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Indira Krujeziu je istakla izvanrednu saradnju sa policijom MUP-a ZE-DO kantona, koja je doprinjela ostvarivanju zavidnih rezultata u radu inspekcije i na koji način su otklonjene sve prepreke u radu. Takođe je ukazala na činjenicu  da su u proteklom periodu u  Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove redovno zaprimane službene zabilješke policajaca koje su sadržavale određena saznanja u vezi nezakonitosti u radu ugostiteljskih objekata i po kojim su inspektori Uprave pokretali prekršajne postupke.

Istaknuto je da će  Kantonalna uprava za inspekcijske poslove u narednom periodu, a u skladu sa radnjama naloženim  zaključcima Skupštine ZE-DO kantona, intezivirati aktivnosti na kontroli točenja alkohola maloljetnim licim u ugostiteljskim objektima, produženog rada ugostiteljskih objekata i nelegalnog rada odnosno rada na crno ugostiteljskih objekata.  

Na kraju razgovora policijski komesar je istakao da će se i u narednom periodu nastaviti dobra saradnja sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove i da će policijski službenici biti maksimalno angažovani na terenu radi sprovođenja naznačenih aktivnosti.

 

 

URED KOMESARA

 

25.12.2008. godine

OBAVIJEST ZA JAVNOST

Dana 25.12.2008. godine održan je je sastanak u prostorijama Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona na kojem su prisustvovali policijski komesar Fahrudin Bečirović i direktor KPZ Zenica Nihad Spahić. Sastanak je održan na inicijativu policijskog komesara a u skladu sa realizovanjem zaključaka Skupštine ZE-DO kantona koji su doneseni na 25. sjednici Skupštine ZE-DO kantona.

Na početku sastanka policijski komesar je upoznao direktora Spahića sa dostavljenim zaključcima kojim su od strane Skupštine ZE-DO kantona naložene određene radnje i aktivnosti Upravi policije MUP-a ZE-DO kantona kao i drugim subjektima u društvu i agencijama koje imaju određena ovlaštenja te ga je upoznao sa sačinjenim akcionim planovima kojim su predviđene aktivnosti koje će se poduzimati u narednom periodu sa ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti na području kantona kao i realizacije naloženih radnji.

Policijski komesar je istakao izuzetnu saradnju koja je u proteklom periodu ostvarena između Uprave policije MUP-a ZE-DO kantona i KPZ-a Zenica te je naglasio da će preduzeti sve potrebne aktivnosti kako bi ta saradnja bila još bolja a prvenstveno kada se radi o zajedničkim aktivnostima u vezi procesuiranja lica koja se nalaze na izdržavanju kazni u KPZ-u Zenica i prihvatanju lica koja su pravosnažnim presudama osuđena na kazne zatvora zbog počinjenih krivičnih djela. Ovdje je naročito istaknut problem prihvatanja lica koja su osuđena zbog počinjenih teških krivičnih djela, na što je direktor Spahić izjavio da će KPZ Zenica sa svojim kapacitetima odgovoriti svim postavljenim zahtjevima gdje će svako lice u skladu sa uputnim aktima suda bez odlaganja prihvatiti na izdržavanje zatvorske kazne a naročito izvršioce teških krivičnih djela.

Policijski komesar je istakao da će se policijski službenici maksimalno angažovati u svakom slučaju kada se lice koje je na izdržavanju zatvorske kazne u KPZ-u Zenica ne vrati sa pogodnosti odnosno dopusta, a u cilju pronalaska i dovođenja istog. Takođe je dogovorena zajednička akcija policijskih službenika i službenika KPZ-a u kojoj će se vršiti pretresi prostorija i lica u KPZ-u Zenica kao i pregledi lica koja su u posjeti licima na izdržavanju kazni sa ciljem pronalaska narkotičkih sredstava i drugih nedozvoljenih predmeta.

 

URED KOMESARA

22.12.2008. godine 

NOVA ULAGANJA U POLICIJSKU OPREMU

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona nastavlja sa ulaganjima u bolju opremljenost policijskih službenika, što bi, uz njihovu dobru obučenost i profesionalnost, trebalo rezultirati boljim stanjem sigurnosti građana i njihove imovine.

MUP je za sve policijske službenike nabavilo zimske vjetrovke, za šta je izdvojeno 92.000 KM. Za pripadnike Jedinice policije za podršku nabavljena je sportska oprema (sportske patike, trenirke, šorcevi i majice) u vrijednosti oko 35.000 KM, dok su pripadnici Jedinice za sprječavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu dobili nove, funkcionalnije uniforme koje su koštale oko 30.000 KM. Oko 35.000 KM izdvojeno je za kupovinu 65 svečanih policijskih uniformi, a komplet novih službenih odijela nabavljen je i za potrebe pripadnika kriminalističke policije.

 

Pripadnik Jedinice za sprečavanje narušavanja JRM u većem obimu u novoj uniformi

 

19.12.2008. godine 

SVEČANI ISPRAĆAJ PENZIONERA 

Danas je u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK-a u Zenici, upriličen svečani ispraćaj penzionisanih zaposlenika Uprave policije koji su penzionisani u 2008. godini. 

Radi se o sljedećim zaposlenicima: 

1.     Mlačo Eldar – MUP sjedište,

2.     Alibabić Zijad - MUP sjedište,

3.     Šišić Elvir  – MUP sjedište,

4.     Jurković Jelena –MUP sjedište,

5.     Posavljak Pero – MUP sjedište,

6.     Šabanović Zekerijah – MUP sjedište,

7.     Mangić Abdulah – MUP sjedište,

8.     Šehović Enesa – PU I,

9.     Muslić Ramiz – PU I,

10.   Bektaš Miralem – PU I ,

11.   Mujkanović Hata – PU I,

12.   Blažević Emir – PU II,

13.   Ivanković Mladen – PU II,

14.   Obralić Sema – PU III,

15.   Kljajić Zijad – PU III,

16.   Šporer Josip – PU III,

17.   Hadžan Hakija – PU IV,

18.   Bartolović Mara – PU V,

19.   Bašić Nurija – PU Žepče,

20.   Mihajlović Dragica – PU Žepče,

21.   Bulajić Mirko - PS Žepče,

22.   Širić Stipo – PS Žepče,

23.   Leper Mirsada – PS Vareš,

24.   Risonjić Nikola – PS Usora. 

Policijski komesar Fahrudin Bečirović se u prigodnom obraćanju prisutnima osvrnuo na teška vremena u kojima su ovi službenici MUP-a radili dajući svoj nesebičan doprinos, radeći časno i pošteno svoj posao, brinući se za dosljedno provođenje zakona i štiteći društvene vrijednosti. 

“Na svemu tome želim vam iskazati veliku zahvalnost i poželjeti svako dobro, dobro zdravlje i sreću vama i vašim porodicama. Takođe, želim da znate da se vašim odlaskom u penziju ne prekida vaša veza sa ovim ministarstvom i da vam i u narednom periodu stojimo na raspolaganju za bilo koju vrstu pomoći, u okviru naših mogućnosti”, istakao je policijski komesar. 

Ovom prilikom penzonisanim službenicima su uručeni prigodni pokloni.

 

 

POLICIJSKA UPRAVA I DOBIVA NOVU FASADU

 

Zgrada Policijske uprave I u Zenici uskoro bi trebala dobiti novi, ljepši izgled nego do sada. Radovi na temeljitoj rekonstrukciji njene fasade uveliko su u toku, a njihov završetak se očekuje najkasnije do kraja 2008. godine. Za ovu namjenu, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona investiralo je sredstva u iznosu od oko 27.000 KM.

Osim obnove fasade koja je u toku, krajem jula ove godine, u Policijskoj upravi I okončana je i adaptacija šalter-sale što, sve skupa, govori o jasnom opredjeljenju Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona da, uz podršku Vlade Kantona, svojim službenicima omogući što bolje uslove za rad, a građanima Zenice što ugodniji ambijent i lakši dolazak do prava koja su u nadležnosti MUP-a.

 

 

IZ ŠTAMPE IZAŠAO PRVI BROJ BILTENA MUP-a ZE-DO KANTONA

 

Ovih dana izašao je iz štampe prvi broj Biltena Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona koji nosi naziv „ZE-DO policajac“. Prioritetan cilj izdavanja ove publikacije jeste da se uposlenici MUP-a i šira javnost ZE-DO kantona informiraju o aktivnostima Ministarstva i o aktivnostima koje se poduzimaju u okvirima svake od njegovih organizacionih jedinica.

U prvom broju „ZE-DO policajca“ akcent je stavljen na rad policijskih službenika, budući da policijska aktivnost predstavlja suštinu funkconiranja ove institucije. Neophodna pažnja posvećena je i radu organizacionih jedinica poput Sektora administracije Sektora podrške itd. koje nisu izravno angažirane na poslovima obezbjeđenja javnoga reda i mira, borbe protiv kriminaliteta i povećanja bezbjednosti u oblasti saobaćaja, ali bez kojih bi efkasno funkcionisanje Ministarstva unutrašnjih poslova bilo nemoguće. Uz sve to, ukazali smo i na značaj i ulogu Vlade ZE-DO kantona, koja iz godine u godinu, svjesna važnosti policije za funkcionisanje cjelokupnog sistema društva, sve više sredstava ulaže u poboljšanje njenog životnog standarda, materijalno-tehničko opremanje i edukaciju.

Prvi broj „ZE-DO policajca“ jednim dijelom je posvećen Danu policije koji je obilježen 15. maja ove godine, kada su, uz održavanje brojnih sportskih i drugih manifestacija, najistaknutijim organizacionim jedinicama MUP-a i pojedincima uručena zaslužena priznanja.

Vjerujemo da će „ZE-DO policajac“, osim naprijed spomenutog, odigrati značajnu ulogu i na planu postizanja veće transparentnosti rada MUP-a ZE-DO kantona, te da će pomoći da se poveća stepen međusobnog povjerenja i saradnje između građana i policije. Povjerenje građana u policiju i njihova saradnja sa policijskim službenicima prilikom otkrivanja nezakonitih radnji i njihovih počinilaca predstavljaju bitan faktor od koga zavisi opća sigurnost ljudi i njihove imovine. Zbog ovoga ćemo se naročito truditi da u narednim brojevima naše publikacije pažnju posvetimo i radu policije u zajednici, po čemu MUP ZE-DO kantona prednjači u odnosu na druge kantone u Federaciji BiH. Da bi funkcionirala kao vjerodostojan čuvar civilizacijskih vrijednosti na kojima počiva moderno društvo, policija se i sama mora afirmirati kao društvena vrijednost. Vjerujemo da će „ZE-DO policajac“ predstavljati značajan doprinos na planu njene takve afirmacije.

 

 

 

 

19.11.2008. godine 

Dana 18.11.2008. godine, službenici Policijske stanice Tešanj izvršili su pretres porodične kuće, dvorišta i pomoćnih objekata u naselju Jablanica, Općina Tešanj, koje koristi S.S.(1973).

Tokom pretresa, pronađen je jedan ručni bacač raketa („zolja“), jedna ručno pravljena puška kalibra 12 mm, jedna automatska puška kalibra 7,62 mm, 30 komada ručnih bombi, 511 metaka kalibra 7,62 mm, 9 metaka kalibra 7,9 mm, tromblonski nastavak za automatsku pušku, 5 upaljača za ručnu bombu, kolut žice spojene na električni upaljač za minsko-eksplozivna sredstva, jedan upaljač za potezno-rasprskavajuću minu, jedna torbica za držanje municijskih okvirova i jedan komplet pribora za čišćenje naoružanja.

Pored navedenog, u dvorištu kuće pronađeno je 19 komada registarskih tablica.

S obzirom da se S.S. u vrijeme pretresa nije nalazio na području koje pokriva Policijska stanica Tešanj, policijski službenici poduzimaju intenzivne mjere i radnje u cilju njegovog pronalaženja.

 

31.10.2008.godine

 SPECIJALNA ZAHVALNICA MUP-u ZE-DO KANTONA

 Dobra sigurnosna situacija je uslov za dolazak investitora

U petak 31. oktobra 2008. godine, direktor Generalnog sajma ZEPS Abndulah Serdarević i glavni projektant Sajma Kasim Sarajlić, u povodu 15. godišnjice postojanja ZEPS-a, uručili su Specijalnu zahvalnicu Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. Kako je, prilikom svečane dodjele Specijalne zahvalnice, rekao direktor Serdarević, ovo priznanje MUP-u se uručuje zbog podrške, aktivnog odnosa i dugogodišnjeg doprinosa uspjehu ZEPS sajmova u Zenici, sa uvjerenjem da će bliska saradnja na ovom projektu od međunarodnog značaja biti nastavljena i u budućnosti.

Dodjeli priznanja prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Aziz Brotlija, policijski komesar Fahrudin Bečirović, te rukovodioci većine organizacionih jedinica u Upravi policije MUP-a ZE-DO kantona.

Zahvalnicu je, u ime Ministarstva, primio ministar Aziz Brotlija, koji se menadžmentu ZEPS-a zahvalio za veliko priznanje i izrazio uvjerenje da će policija svoj dio posla, kao svih prethodnih godina, dobro raditi i tokom budućih sajamskih manifestacija.

- Tokom 15 godina postojanja ZEPS-a, njegov menadžment je postigao zavidne rezultate, zbog čega je ZEPS postao prepoznatljiv širom Evrope pa i šire. Svojim djelovanjem dali ste ogroman doprinos afirmaciji privrede Zenice, ZE-DO kantona i Bosne i Hercegovine, što je, uz ostale uspjeha, za rezultat imalo dolazak velikog broja investitora iz našeg bližeg i daljeg okruženja. Poznato je da niko ne želi investirati u područjima koja su nesigurna. Bez sigurnosti nema investicija a bez investicija nema ekonomije. Dolazak sve većeg broja investitora u ZE-DO kanton pouzdan je dokaz da je na ovom području bezbjednosna situacija zadovoljavajuća, za šta najviše trebamo zahvaliti predanom radu naših policajaca - rekao je ministar Brotlija.

On je izrazio zahvalnost prvim ljudima ZEPS-a što su prepoznali ulogu i važnost policije prilikom organiziranja sajamskih manifestacija, što sve uposlenike MUP-a dodatno obavezuje da nastave predano raditi na uspostavljanju što sigurnijeg ambijenta za život i rad.

Direktor ZEPS-a Abdulah Serdarević je rekao da se nikada do sada, prilikom organiziranja sajamskih manifestacija nije dogodio ni jedan ozbiljan incident, za šta najveća zasluga pripada policajcima MUP-a ZE-DO kantona.

- Na ovogodišnjem ZEPS-u okupilo se 690 izlagača iz 32 zemlje, a vjerujemo da će se narednih godina taj broj stalno povećavati. Izrastanje ZEPS-a u najveći sajam u BiH odnosno u jedan od najvećih javnih skupova u ZE-DO kantonu nezamislivo je bez policije koja će se starati za sigurnost izlagača i posjetilaca sajma. Na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva čvrsto smo uvjereni da će policija tokom svakog budućeg ZEPS-a ostati na visini svog odgovornog zadatka – kazao je direktor Serdarević.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.09.2008. godine

 

POČELA S RADOM RENOVIRANA ŠALTER-SALA U POLICIJSKOJ UPRAVI II

 

U petak 05.09.2008. godine, svečano je otvorena i puštena u rad renovirana šalter sala pri Policijskoj upravi II (Visoko). U prisustvu predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Općine Visoko, predstavnika privrednih subjekata i policijskih stanica koje djeluju u sastavu Policijske uprave II, adaptiranu šalter-salu su građanima Visokog svečano predali na korištenje premijer ZE-DO kantona Miralem Galijašević i ministar unutrašnjih poslova Aziz Brotlija.

Osim premijera Galijaševića i ministra Brotlije, prisutnim na svečanosti otvorenja šalter-sale obratili su se Dijana Odobašić, pomoćnica ministra unutrašnjih poslova za administraciju, Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko i Faruk Zečević, šef Odsjeka za administraciju Visoko. Valja napomenuti da je, osim šalter-sale, u sklopu Policijske uprave II renovirana i sala za edukaciju.

Renovirana šalter-sala će građanima, korisnicima usluga, znatno olakšati proceduru rješavanja po njihovim zahtjevima, ali i zadovoljiti stroge međunarodne norme u oblasti kvaliteta pružanja administrativnih usluga. Bolji uslovi za rad u šalter-sali značajno će ubrzati provedbu administrativnih procedura, a građanima će omogućiti ugodniji boravak u prostoriji prilikom ostvarivanja njihovih prava iz nadležnosti MUP-a.

Projekat rekonstrukcije šalter-sale realiziran je iz sredstava kapitalnih ulaganja namijenjenih MUP-u ZE-DO kantona, a za njegovu realizaciju utrošene su 62 000 KM. Zahvaljujući sredstvima iz kapitalnih ulaganja, krajem jula 2008. godine obnovljena je i šalter-sala u Policijskoj upravi I (Zenica).

Godišnje, na području ZE-DO kantona građanima se izda više od 30 000 putnih isprava, registrira se ili se produži registracija za oko 60 000 vozila. Za isto to vrijeme izda se na desetine hiljada raznih rješenja, uvjerenja i slično, a u okviru CIPS-projekta za područje Kantona do sada je izdato oko pola miliona dokumenata, od čega je oko 28.000 ličnih karata i oko 15.000 vozačkih dozvola.

 

 Gosti na svečanosti otvorenja šalter-sale  

 

 

 

 Bolji uslovi za rad službenika građanima će omogućiti brže ostvarenje prava  

 

Novi izgled šalter-sale u PU II  

 

 Renovirana sala za edukaciju  

 

 

 

09.09.2008. godine

 

OKONČANO OBNAVLJANJE VOZNOG PARKA MUP-a ZA 2008. GODINU

 

U ponedjeljak 8. septembra 2008. godine, u sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, nekim od organizacionih jedinica MUP-a izvršena je dodjela novih vozila, kupljenih po principu „staro za novo“.

Jedno vozilo dodijeljeno je Uredu policijskog komesara, dok su po jedno dobile Jedinica policije za podršku i Policijska stanica Kakanj, koja funkcionira u sastavu Policijske uprave II. Dva ranije kupljena vozila, jedno koje je bilo dodijeljeno Uredu policijskog komesara a drugo Jedinici policije za podršku, preraspoređena su policijskim upravama III (Zavidovići) i IV (Tešanj).

Ovim je okončano obnavljanje voznog parka MUP-a planirano za 2008. godinu, što je podrazumijevalo nabavku 15 novih vozila, uključujući četiri takozvane „marice“. Za ove namjene u kantonalnom budžetu je bio predviđen iznos od 580.000 KM.

Kako je, prilikom dodjele ključeva novih vozila njihovim budućim korisnicima, rekao ministar unutrašnjih poslova Aziz Brotlija, Vlada i MUP ZE-DO kantona će i ubuduće nastaviti sa davanjem podrške policiji, u smislu njenog kvalitetnog opremanja i edukacije.

 

 Ključeve novog automobila za JPP preuzeo je komandir Jedinice Semir Šut

 

 Ministar Aziz Brotlija i policijski komesar Fahrudin Bečirović sa predstavnicima organizacionih jedinica MUP-a koje su dobile vozila

 

29.08.2008.godine

MINISTAR I POLICIJSKI KOMESAR U POSJETI POLICIJSKIM UPRAVAMA

 

Ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Aziz Brotlija i policijski komesar Fahrudin Bečirović tokom ove sedmice, su posjetili općine Žepče, Zavidovići, Tešanj i Olovo, gdje su sa načelnicima policijskih uprava razgovarali o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji.

Tokom posjete Tešnju, ministar i policijski komesar sastali su se sa načelnikom Općine Ademom Huskićem kome su izrazili zahvalnost za saradnju tokom njegovoga mandata. Tada je, između ostalog, zajedničkim naporom MUP-a i Općine Tešanj, izgrađeno prilazno stepenište do šalter-sale u Policijskoj upravi, vrijedno oko 30.000 KM.

Ministar Brotlija je, nakon sastanaka sa načelnicima policijskih uprava, izjavio da je zadovoljan radom policijskih službenika, odnosno stanjem sigurnosti na području Kantona, napomenuvši da je potrebno stalno raditi na njegovom unaprjeđenju. Na planu sprječavanja i otkrivanja počinilaca krivičnih djela, održavanja javnog reda i mira te sigurnosti učesnika u saobraćaju, policija poduzima sve neophodne, zakonom propisane radnje, što građanima ZE-DO kantona pruža dovoljno garancija da se ne moraju brinuti za svoju ličnu i imovinsku sigurnost.

Načelnici policijskih uprava su ministra i policijskog komesara obavijestili da je policija izvršila sve pripreme kako bi mjesec ramazan i početak nove školske godine na području Kantona protekli u najboljem redu, a spremna je građanima garantirati maksimalan stepen sigurnosti i kada je riječ o održavanju općinskih izbora, planiranih za oktobar 2008. godine.

Početkom septembra, ministar Brotlija i policijski komesar Bečirović posjetit će još Općinu Visoko, kada će u Policijskoj upravi biti svečano otvorena i građanima stavljena na raspolaganje adaptirana šalter-sala, u čije renoviranje je utrošeno oko 70.000 KM.

 

 

 

 

05.08.2008. godine 

Puštene u rad adaptirane prostorije šalter-sale u PU I Zenica 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je u toku proteklog mjeseca, zahvaljujući sredstvima Vlade ZDK u iznosu od 70.000 KM, realizovalo projekat adaptacije prostorija šalter-sale u PU I Zenica. Tim povodom danas je upriličena svečanost na kojoj su adaptirane prostorije zvanično puštene u funkciju.

Svečanosti je prisustvovao kantonalni premijer Miralem Galijašević koji je istakao opredijeljenost Vlade za modernizaciju, opremanje i osavremenjavanje u pružanju svih usluga građanima.

„Pored ulaganja u opremu, mi imamo potrebu da ulažemo i u objekte. Kada je u pitanju ovo ministarstvo u toku je adaptaciju sale i u Visokom, te obezbjeđenje prostora za policijske stanice u Usori i Doboj Jugu. Želimo da kroz ovakva ulaganja osavremenimo i poboljšamo nivo usluga građanima i stvorimo bolje uslove za rad uposlenicima“, istakao je premijer Galijašević.

Ministar MUP-a ZDK Aziz Brotlija je u svom obraćanju naglasio važnost projekta sa aspekta građana kojima su ovakve prostorije ogledalo MUP-a, pa i države.

Adaptirane prostorije šalter-sale

„U ovoj sali se dešavaju neposredni kontakti i htjeli smo da taj prvi susret građanina sa državom, sa MUP-om i njegovim uposlenicima upriličimo u ovako lijepom ambijentu, i mi ovakve standarde utvrđujemo i u ostalim odsjecima za administraciju u svim općinama ZDK. Dakle, ovo je standard kojeg smo uspostavili i kojem težimo u vremenu koje je pred nama“, kazao je ministar Brotlija.

Detalj sa današnje svečanosti

Radovi na adaptaciji, čiji izvođač je bilo zeničko peduzeće “Zenica stan”, trajali su od 7. do 25. jula, i za to vrijeme rad sa strankama se odvijao pod nešto izmijenjenim uslovima. Tokom rekonstrukcije šalter-sale građani Zenice su ispoljili maksimalno razumijevanje i strpljenje, ostvarujući svoja prava u drugim prostorijama u sklopu Policijske uprave.

Sada, uz novu i savremenu opremu građani mogu očekivati bržu i kvalitetniju uslugu, a uposlenici Odsjeka za administraciju Zenica bolje uslove za rad.

 

 

NA PET LOKACIJA PRONAĐENO 30 STABLJIKA INDIJSKE KONOPLJE

31.07.2008. godine

Na osnovu operativnih saznanja policijski službenici PU I Zenica su u toku jučerašnjeg dana i danas na pet lokacija: Donja Vraca, Kanal, Crkvice, Jagodići i Batve, pronašli 30 stabljika indijske konoplje. Tom prilikom dva lica su privedena, a nakon obrade i daljih vještačenja protiv njih će biti podneseni izvještaji Kantonalnom tužilaštvu Zenica za počinjeno krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“, iz člana 238. Krivičnog zakona FBiH.

Ovim putem apelujemo na građane da u slučaju bilo kakvih saznanja o mjestu ili licima koja se mogu dovesti u vezu sa proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih sredstava, obavijeste najbližu policijsku stanicu ili daju informacije pozivom na broj 122.

 

 

Predstavnici udruženja penzionera u posjeti Policijskoj stanici Crkvice 

31.07.2008. godine

U okviru aktivnosti na projektu „Rad policije u zajednici“ juče je u Policijskoj stanici Crkvice upriličen sastanak sa članovima udruženja penzionera iz ovog dijela grada Zenice. Prisutnima se obratio komandir policijske stanice Esad Mujić ističući potrebu kontinuirane saradnje građana sa policijom, kako bi zajedno doprinijeli većem stepenu opšte sigurnosti i kvalitetnijem rješavanju mnogih problema iz životnog okruženja.

„Nama je važna sigurnost svih građana, a svakako smo osjetljiviji na sigurnost djece i starijih osoba. Sigurnost građana je kako naš, tako i interes građana i zbog toga, svaka informacija od građana dobro dođe, a posebno kada je ona pravovremena, odnosno kada možemo na vrijeme reagovati i poduzeti odgovarajuće aktivnosti“, kazao je komandir Mujić.

Predstavnici udruženja penzionera su u nastavku upoznati sa organizacionom strukturom i aktivnostima koje se provode u ovoj policijskoj stanici. Takođe, bili su u prilici i sami postavljati pitanja, davati prijedloge i moguća rješenja određenih problema. Praktična korist od ovakvih susreta ogleda se i u činjenici da će sve primjedbe, prijedlozi i inicijative sa ovog sastanka biće razmatrane i analizirane, nakon čega će se utvrditi smjernice konkretnih aktivnosti. 

Sa sastanka u PS Crkvice 

 

 

Službenici MUP-a ZDK odlučni u borbi protiv zloupotrebe opojnih sredstava 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Ze-do kantona je prije dvije godine sačinilo „Plan i program borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na području ZDK za period 2006-2009. godina“. Jedan od segmenata ovog Plana je i borba protiv zloupotrebe opojnih sredstava. Inače, ovo ministarstvo svake godine sačinjava plan i program za narednu godinu u cilju efikasnije borbe protiv zloupotrebe opojnih droga, te dokumentuje krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“ iz člana 238. i „Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga“ iz člana 239. Krivičnog zakona FBiH. Svaka tri mjeseca u saradnji sa policijskim upravama vrši analizu rada po tom pitanju, nakon prikupljenih saznanja sa terena o učestalosti zaprimljenih prijava i evidentiranih slučajeva zloupotrebe opojnih droga, sačinjavaju se konkretni planovi.

U toku 2007. godine ovo ministarstvo je nadležnim tužilaštvima dostavilo 240 izvještaja protiv 262 počinioca, od kojih su 19 maloljetnici.

Na osnovu šestomjesečnog izvještaja Odjeljenja Federalnog MUP-a za borbu protiv zlolupotrebe droga, na području FBiH u prvih šest mjeseci ove godine pronađeno je ukupno 684 stabljika „cannabisa sativa“. Od ovog broja, na području Ze-do kantona je pronađeno 456 stabljika, što je 66% od ukupnog broja na području Federacije.

Ovi pokazatelji su rezultat kontinuiranog i koordiniranog rada službenika MUP-a ZDK na suzbijanju zloupotrebe opojnih sredstava.

 

Jedna od pronađenih plantaža „cannabisa“

 

 

Potpredsjednik FBiH Mirsad Kebo posjetio MUP ZDK 

Dana 24.07.2008. u posjeti Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona boravio je potpredsjednik Federacije BiH gosp. Mirsad Kebo. Ministar Aziz Brotlija i policijski komesar Fahrudin Bečirović sa saradnicima informisali su potpredsjednika Federacije sa aktuelnom bezbjednosnom situacijom u Kantonu, kao i mjerama koje se poduzimaju kako bi stanje sigurnosti bilo na zadovoljavajućem nivou. Bila je ovo prilika da se ukaže i na probleme sa kojima se Ministarstvo i policijski službenici susreću u radu, a posebno je naglašen problem adekvatnog smještaja Jedinice policije za podršku, kao i opremanje ove jedinice specijalnom policijskom opremom.

„Rješenje problema vidimo u dodjeljivanju dijela kasarne u Zenici za potrebe ove jedinice. U tom smislu smo i ranije u kontaktima imali razumijevanje potpredsjednika FBiH gosp. Kebe, a danas smo razgovarali o mogućim konkretnim rješenjima ovog problema“, kazao je ministar Brotlija.

Ističući zadovoljstvo izvještajem o stanju bezbjednosti na području ZDK gospodin Kebo je rekao kako je cilj njegove današnje posjete upoznavanje sa svim bitnim pitanjima u radu ovog ministarstva i iznalaženje načina za rješavanje problema.

„To su, prije svega, obuka i opremanje policije. Mislim da ćemo odlukama Vlade FBiH omogućiti da se dio kasarne u Zenici dodijeli Jedinici za podršku“, istakao je gosp. Kebo obećavši i pomoć u nabavci specijalne opreme.

Takođe, pozdravio je napore koji se čine na uspostavi reda i veće bezbjednosti na putevima, a posebno na putu M-17, najavivši podršku vlasti FBiH projektima kao što je uspostavljanje video nadzora na crnim tačkama te frekventne saobraćajnice.

U okviru posjete upriličen je i obilazak Jedinice za podršku gdje se gospodin Kebo i lično mogao uvjeriti u potrebu što skorijeg obezbjeđivanja adekvatnih prostorija za rad ove jedinice. Specijalno za ovu priliku pripadnici ove jedinice su izveli pokazne vježbe sa psima tragačima i presretanje vozila, te prezentirali borilačke vještine.

Na kraju posjete, na strelištu u Lukovom Polju, uglednom gostu su prezentirane mogućnosti najmodernijeg oružja za specijalne jedinice vojski i policije, koje je MUP ZDK nabavio prvi u BiH, a gospodin Kebo se i sam u to uvjerio okušavši se u gađanju automatskom puškom „Swissarms SG 551“.

Dolazak u sjedište MUP-a

Sastanak u kabinetu Ministra

Sa press konferencije

 

Obilazak Operativnog centra

Smotra Jedinice policije za podršku

Boravak u prostorijama Jedinice policije za podršku

Pokazna vježba presretanja auta kriminalaca

 

Na strelištu u Lukovom Polju

 

 

POLICIJA DOBILA ČETIRI NOVE „MARICE“

 

U petak, 04.07.2008. godine, u sjedštu Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, predstavnicima policijskih stanica Centar, Žepče, Zavidovići i Kakanj uručeno je po jedno teretno vozilo marke „furgon“ (popularna „marica“).

Kupovinom ovih vozila za potrebe policije, MUP je realizirao veći dio plana zanavljanja voznog parka za 2008. godinu. Do kraja godine, trebala bi biti kupljena još tri službena vozila, čime će plan, uz 12 do sada kupljenih službenih vozila, biti potpuno realiziran.

Kupovinom novih vozila, za šta je u 2008. godini predviđen ukupni iznos od oko 580.000 KM, Vlada i MUP ZE-DO kantona još jednom su potvrdili da namjeravaju istrajati na planu pružanja tehničke podrške policiji, što će, uz kontinuiranu obuku i druge vidove podrške, značajno doprinijeti povećanju njene efikasnosti.

 

 

Takmičenje u streljaštvu za žene

 

ĐURĐICA KOVAČ PRVA, ŽENSKA EKIPA MUP-a ZDK DRUGA

 

Povodom obilježavanja 1. jula, Dana policije FBiH, na strelištu sportske dvorane „Zetra“ u Sarajevu održano je takmičenje u streljaštvu za žene, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.  Policijske službenice su imale priliku pokazati svoje vještine gađajući iz službenog pištolja kalibra 9 mm.

Tom prilikom, policijska službenica Đurđica Kovač, pripadnica Jedinice policije za podršku MUP-a ZDK, osvojila je prvo mjesto u pojedinačnoj konkurenciji.

I u ekipnoj konkurenciji postignut je izvrstan rezultat osvajanjem drugog mjesta ženske ekipe ovog Ministarstva.

 

Ostvareni rezultati su veoma značajni i predstavljaju najbolji način promoviranja ugleda i sposobnosti policijskih službenika MUP-a Zeničko-dobojskog kantona.

 

Đurđica Kovač – izvrstan rezultat

 

 

TEŠKO POVRIJEĐEN POLICAJAC IZ KAKNJA 

Noću 11.06.2008. godine, pola sata prije ponoći, u Ulici Branilaca u Kaknju, prilikom obavljanja redovnih poslova i zadataka na kontroli saobraćaja, došlo je do povređivanja policajca Vanje Nikolića, od strane putničkog motornog vozila „opel-corsa“, registarskih oznaka 560-J-353, koje se udaljilo sa lica mjesta. Brzom intervencijom policije vozilo je zaustavljeno u mjestu Vrbica, općina Kakanj, a slobode je lišen vozač K.S. (1983) iz Kaknja.

Povrijeđeni policajac, koji je zadobio teške tjelesne povrede donjih ekstremiteta, zbrinut je u kakanjskom Domu zdravlja, odakle je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica gdje je u toku noći operisan. Prema riječima dežurnog doktora, stanje povrijeđenog policajca nakon operacije je stabilno i zadovoljavajuće.

U jutarnjim satima narednog dana povrijeđenog Nikolića obišli su policijski komesar Fahrudin Bečirović, načelnik PU Visoko Šerif Ramović, komandir PS Kakanj Esnaf Buza i predsjednik sindikata policije Elvedin Mioč. 

Policijski komesar sa saradnicima u posjeti povrijeđenom policajcu

11.06.2008. godine

ZAVRŠENA OBUKA RONILAČKOG TIMA JEDINICE POLICIJE ZA PODRŠKU

U periodu od 2. do 9. juna 2008. godine pripadnici ronilačkog tima Jedinice policije za podršku MUP-a ZE-DO kantona boravili su u Neumu na redovnoj godišnjoj obuci. Boravak u Neumu iskorišten je za treninge u ronjenju, korištenju opreme kao i ronjenju u noćnim uslovima.

Ovogodišnja obuka je bila vrlo sadržajna i intenzivna, a tri pripadnika Jedinice su polagala ispit za sticanje zvanja ronioca sa jednom zvijezdom R-1 .

Ispit su obavili članovi „ECO SPORTS GRUPE“ iz Sarajeva čiji su ovlašteni ispitivači „MASTER DIVING INSTRUCTOR (CMAS) Rusmir Hanić te predsjednik „ECO SPORTS GRUPE“ Sead Muratović, koji su, između ostalog, istakli:

 „Pripadnici ronilačkog tima MUP-a ZE-DO kantona veoma savjesno i profesionalno obavljaju ovaj zahtjevni posao. Posebno cijenimo njihov entuzijazam i volju za učenjem.“

Takođe, instruktori i članovi komisije ističu posebno teške uslove u akvatoriju ZE-DO kantona.

Ovogodišnja obuka je poslužila za planiranje daljih aktivnosti i nabavke potrebne opreme.

Uprava policije MUP-a ZE-DO kantona namjerava ne samo održati trenažu i opremljenost na sadašnjem nivou, već će u narednom periodu intenzivirati i opremanje i podizanje obuke na viši nivo u cilju napredovanja naših ronilaca kako po iskustvu tako i u kategorizaciji po preporukama „CMAS“ (World underwater federation).

Video klip obuke ronilačkog tima možete pogledati OVDJE.


10.06.2008. godine

ZAHVALNICA NTV HAYAT MUP-u ZDK 

Ministarstvu unutrašnjih poslova Ze-do kantona je ovih dana dodijeljena Zahvalnica NTV Hayat Sarajevo za nesebičnu pomoć, podršku i doprinos u realizaciji priloga za emisiju „Slučajevi X“ koja se svakog ponedjeljka u 21:00 sati emitira na ovoj televizijskoj stanici.

Emisija prikazuje slučajeve protuzakonitog karaktera koje, u saradnji s pripadnicima policije, tužilaštva i sudstva, realizira novinarska ekipa NTV Hayat. Glavni akteri "Slučajeva X" su odmetnici od zakona, narkomani, dileri, ubice, silovatelji i razuzdani vozači, revolveraši, auto mafija i počinitelji teških razbojničkih djela.

Emisija objedinjuje "reality" avanture u noćnim policijskim patrolama i objektivne prikaze sa subjektivnim iskazima protagonista zamršenih kriminalnih slučajeva.

 

 

09.06.2008. godine

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Pripadnici policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona podnijeli su izvještaj Kantonalnom tužilaštvu Zenica protiv Karić Sabahudina zvanog Žule (1976.), Bajić - Pašalić Nermina zvanog Ikaja (1973.) i Salčinović Adila zvanog Kike (1952.), svi iz Zenice, zbog osnovane sumnje da su počinili krivična djela „teške krađe“ iz člana 287. i člana 287. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.

Prijavljeni Karić Sabahudin, Bajić Pašalić Nermin i Salčinović Adil su u večernjim satima 05.04.2008. godine, u Ulici Zukići, u Zenici, zajedno sudjelovali u izvršenju krivičnog djela teške krađe putničkog motornog vozila „fiat uno TD“, vlasništvo H.S. iz Zenice.

Prijavljeni Karić Sabahudin je dana 26.05.2008. godine, u vremenu između 19,30 i 20,00 sati, u Ulici S. Cakana Mulalića u Zenici, izvršio krađu putničkog motornog vozila „fiat uno“, vlasništvo I.M. iz Zenice, a nekoliko dana kasnije, 01.06.2008. godine, isti je, u Ulici Londža, izvršio krađu putničkog motornog vozila „fiat uno“, vlasništvo O.M. iz Zenice.

Prijavljeni Bajić - Pašalić Nermin je 23.03.2008. godine, u vremenu između 15,00 i 19,00 sati, u Ulici Dr. Adolfa Goldbergera u Zenici, izvršio krađu putničkog motornog vozila „fiat uno“, vlasništvo O.M. iz Zenice.

Sva ukradena vozila vraćena su njihovim vlasnicima.

Protiv osumnjičenog Karić Sabahudina pokrenuta je istraga i određen jednomjesečni pritvor, Salčinović Adil je, nakon saslušanja u službenim prostorijama MUP-a, pušten kući, dok se osumnjičeni Bajić - Pašalić Nermin nalazi u bjekstvu.

Odsjek za odnose s javnošću

 

POLICIJSKI KOMESAR FAHRUDIN BEČIROVIĆ DOBIO ZAHVALNICU OPĆINSKOG SUDA U ZENICI 

Na svečanoj ceremoniji povodom obilježavanja „Dana Općinskog suda u Zenici“, 02.06.2008. godini, dodijeljene su zahvalnice pojedincima, organizacijama i spoljnim saradnicima Suda za uspješan rad, svesrdnu saradnju i poseban doprinos na efikasnosti rada Općinskog suda u Zenici, u 2007.  godini.

Zahvalnicu je, među ostalim, dobio i policijski komesar Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK Fahrudin Bečirović.

 

 

 

OKONČAN KURS ENGLESKOG ZA SLUŽBENIKE MUP-a 

Odjeljenje za edukaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona organiziralo je kurs engleskog jezika za službenike Ministarstva, kao vid kontinuirane edukacije.

Kurs, koji je prije nekoliko dana okončala prva grupa polaznika, počeo je 28. januara 2008. godine i trajao dva mjeseca, odnosno 54 nastavna sata. Nastavu, tokom koje su polaznici ovladali osnovama engleskog jezika, izvodila je profesorica Senada Tabaković Šabani.

Po okončanju kursa izvršeno je testiranje polaznika. Testirani kandidati su pokazali zadovoljavajući nivo znanja i njima će biti uručena odgovarajuća svjedočanstva.

Uskoro bi trebala uslijediti nastava za novu grupu polaznika.

 

TEKU PRIPREME ZA OBILJEŽAVANJE DANA POLICIJE 

U povodu 15. maja, Dana policije Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova će i ove godine organizirati niz prigodnih manifestacija.

Centralna svečanost bit će održana 15. maja 2008. godine na platou ispred Investiciono-komercijalne banke Zenica, gdje će biti izvršena smotra policijskih jedinica i pokazna vježba pripadnika Jedinice za podršku MUP-a ZE-DO kantona. Istoga dana, najboljim organizacionim jedinicama MUP-a i najzaslužnijim pojedincima bit će dodijeljene nagrade, pohvale i priznanja.

Policajcima poginulim u ratu i policajcima stradalim prilikom izvršavanja svojih zadataka u miru bit će odata počast tako što će predstavnici Ministarstva položiti cvijeće na njihove mezare i grobove, te posjetiti njihove porodice i uručiti im prigodne poklone.

Tokom aprila i maja bit će održana takmičenja u malom nogometu, odbojci, stonom tenisu, šahu, streljaštvu i košarci, u kojima će sudjelovati ekipe policijskih stanica sa područja ZE-DO kantona.

 

ODRŽAN SASTANAK DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE SA POLICIJSKIM KOMESARIMA 

U Zenici je juče održan redovni sastanak direktora Federalne uprave policije sa policijskim komesarima.

Na sastanku, kojem su prisustvovali i predstavnici EUPM-a, upriličeno je svečano potpisivanje Instrukcije o vršenju potražne djelatnosti za otuđenim vozilima, predočena je Informacija o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za mjesece januar i februar tekuće godine, kao i izvještaji sa sastanaka načelnika operativno komunikacijskih centara i predstavnika EU CARDS-a, načelnika Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebu droga Federalne uprave policije i načelnika odjeljenja za droge i posebne namjene kantonalnih MUP-ova, i načelnika odjeljenja za privredni kriminalitet kantonalnih MUP-ova i Odjeljenja za ekonomski kriminal, borbu protiv korupcije, pranja novca i kompjuterskog kriminala Federalne uprave policije.

Razgovaralo se i o problemu maloljetničke delikvencije, potrebi jedinstvene evidencije iz te oblasti,  pitanju nadležnosti i kontrole zaštitarskih agencija, kao i strukturi policijskih i državnih službenika, i namještenika u upravama policije.

POSJETA OBDANIŠTU "KANARINAC" U CRKVICAMA 

U okviru projekta "Rad policije u zajednici", komandir i RPZ policajci PS Crkvice su u petak, 28.3.2008. godine, posjetili obdanište "Kanarinac" u Crkvicama.

Družeći se sa policajcima, mališani su imali priliku da se, kroz igru, upoznaju sa osnovnim poslovima koje oni obavljaju i ulozi koju imaju u društvu. Tokom druženja mališanima su posebno bili interesantni policijski rekviziti: šapke, stop tablice i motorole, te im je omogućeno da se njima i posluže, što je izazvalo veliko oduševljenje kod djece. Ni policajci nisu ostali uskraćeni upoznavanja sa aktivnostima u obdaništu, pa je ljubazno osoblje ove dječije ustanove priredilo pravu malu priredbu za goste, na kojoj su djeca pjevala, recitovala i igrala.

Cilj ovakvih posjeta je približavanje policije svim strukturama života u zajednici, kako bi se međusobnom saradnjom efikasnije djelovalo na rješavanju svih društvenih problema.

PERMANENTNA EDUKACIJA POLICAJACA 

Odjeljenje za edukaciju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona, počev od 31. marta 2008. godine planira realizirati Nastavni plan i program permanentne godišnje obuke policije, koji ima za cilj povećanje nivoa osposobljenosti policijskih službenika za obavljanje njihovih svakodnevnih poslova i zadataka. Riječ je o edukaciji koja se prakticira u razvijenim zemljama Evrope, tokom koje će ranije stečena teorijska i praktična znanja policijskih službenika, uz upotrebu najsavremenijih nastavnih metoda, u značajnoj mjeri biti proširena.

Tokom obuke, koju će pohađati ovlaštena službena lica sa činom policajac zaključno sa činom mlađi inspektor, polaznici će se, kroz niz predavanja i praktičnih vježbi, upoznati sa najnovijm dostignućima u oblasti čuvanja javnog reda i mira, javnog saobraćaja te lične i imovinske sigurnosti građana, kao i sa visokim profesionalnim, kulturološkim i humanističkim standardima ophođenja policije prema građanma, koji se prakticiraju u najvećem broju evropskih zemalja.

Nastavnim planom edukacije predviđena je sistematska obrada niza tematskih cjelina u okviru kojih će policajci steći nova i produbiti ranija znanja. Edukacija će se vršiti kroz obradu sljedećih tematskih cjelina:

- Javni red i mir - Zakon o prekršajima;

- Saobraćaj - Zakon o bezbjednosti saobraćaja;

- Kriminalitet - Zakon o krivičnom postupku FBiH;

- Poslovi policije i kodeks ponašanja

- Zakon o policijskm službenicima;

- Rukovanje oružjem i izvođenje bojevog gađanja;

- Saradnja sa lokalnom zajednicom;

- Fizička pripremljenost;

- Odbrambene taktike;

- Prva pomoć;

- Nasilje u porodici;

- Narkomanija.

Teorijska i praktična nastava iz oblasti Prve pomoći bit će realizrana uz pomoć Crvenog križa a nastava iz oblasti Nasilje u porodici u saradnji sa Nevladinom organizacijom Medica. Nastava će biti organizirana po grupama i održavat će se u nastavnim centrima Zenica, Visoko, Zavidovići i Tešanj.

 

ZAVRŠENE REKONSTRUKCIJE OBJEKATA I PROSTORIJA

U okviru programa Kapitalnih ulaganja Vlade Ze-do kantona u 2007. godini izvršene su rekonstrukcije zgrada i prostorija policijskih uprava: Zenica, Visoko, Vareš, Olovo, Tešanj i Žepče, i prostorija u sjedištu MUP-a ZDK u Zenici.

Za ove namjene Vlada je izdvojila 198.620,00 KM. 

- Zamjena krova u PU Žepče 28.892,00 KM


- Rekonstrukcija prostorija za zadržavanje lica u PU Zenica 26.844,00 KM


- Adaptacija 3 mokra čvora u PU Zenica 22.605,00 KM

- Adaptacija 1 mokrog čvora u sjedištu MUP-a  6.243,00 KM


- Fasada i drvena stolarija u starom dijelu zgrade PU Tešanj 18.058,00 KM

- Učešće u izradi stepeništa za šalter salu PU Tešanj 8.000,00 KM


- PVC stolarija zgrade u PU Visoko  21.027,00 KM

- Fasada u PU Visoko   17.648,00 KM


- Fasada u PU Vareš  15.107,00 KM


- Rekonstrukcija grijanja u PU Olovo   9.321,00 KM


- Rekonstrukcija Operativnog centra u sjedištu MUP-a   18.682,00 KM


- Rekonstrukcija prijemne prostorije u sjedištu MUP-a   6.188,00 KM


NAGRADE ZA NAJUSPJEŠNIJE RPZ POLICAJCE

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Zeničko-dobojskog kantona u svojoj strategiji poseban akcenat u radu stavlja na uspostavljanje i razvijanje dobre komunikacije sa građanima. Ovakvo opredjeljenje polazi od činjenice da će se razvojem komunikacije sa građanima sticati njihovo povjerenje, što je preduslov za izgrađivanje partnerskog odnosa policije i građana na obezbjeđenju većeg stepena opće sigurnosti. Aktivnosti na ovom planu baziraju se na izgradnji novog pristupa radu policije, koji u rješavanju bezbjednosnih problema akcenat stavlja na prevenciju.

U proteklom periodu uzeta su u obzir iskustva policijskih institucija iz naprednih zemalja koje su ranije uspješno okončale ove procese, te su na području ZE-DO kantona implementirana takva dva projekta - u Općini Žepče projekat Britanskog odjela za međunarodni razvoj (DFID) i u Zenici projekat Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Na bazi iskustava iz ovih, kao i nekih ranijih projekata, MUP ZDK je prije dvije godine sačinio vlastiti Program „Rad policije u zajednici (RPZ)“. Ovim programom definirano je nekoliko pravaca rada i djelovanja, odnosno nekoliko projekata koji treba da omoguće realizaciju cjelokupnog programa. Glavni cilj Projekta je da policijski službenici shvate suštinu RPZ projekta, pri čemu je nezaobilazna podrška građana koji u ovome treba da prepoznaju svoj interes. Ova strategija polazi od činjenice da policija ne može sama riješiiti sve probleme u zajednici.

U okviru RPZ programa planirani su i realizuju se sljedeći projekti:

 • RPZ policajac - policajac zadužen za realizaciju projekta i uspostavljanje što bolje saradnje sa zajednicom;
 • Forumi za sigurnost - tijela u općinama sastavljena od predstavnika općinske administracije, sudova, škola, uglednih građana, koji prate, analiziraju i predlažu mjere za rješavanje određenih pitanja zajednice;
 • Dani otvorenih vrata - dani kada policiju slobodno mogu posjetiti građani i on funkcioniše trenutno zadnje srijede u svakom mjesecu;
 • Sastanci sa građanima - dan u sedmici kada rukovodioci PU i PS treba da su dostupni za razgovore i sastanke sa građanima;
 • Sigurnost učenika u školi - policajac u školi, projekat koji funkcioniše, ali ga je potrebno dograđivati;
 • Za realizaciju određenih konkretnih problema predviđeno je sačinjavanje posebnih projekata.

U nekoliko navrata, vrlo korisnim su se pokazali Forumi za bezbjednost, putem kojih su određeni problemi rješavani sinhronizovanim djelovanjem više relevantnih institucija i pojedinaca. Korisnim su se pokazali i Forumi za bezbjednost građana povratnika, koji su, pored učešća u rješavanju nekih pitanja, doprinijeli i razvijanju osjećaja sigurnosti građana i svojom ocjenom dali objektivnu predstavu o događajima, posebno u slučajevima neobjektivnog informisanja o bezbjednosti povratnika. Naš koncept policijskog djelovanja u zajednici iskorišten je za realizaciju ovakvih projekata na državnom nivou.

Budući da uspjeh ovog projekta umnogome zavisi od toga koliko su policajci shvatili njegov značaj, u proteklom periodu je tom pitanju posvećena posebna pažnja. S tim u vezi, ovi policajci su prošli i dodatnu obuku. Da MUP ZDK vodi računa o razvijanju RPZ koncepta, dokazuje činjenica da je 07.03.2008. godine policijski komesar ZE-DO kantona Fahrudin Bečirović najuspješnijim RPZ policajcima uručio nagrade za doprinos u razvoju i afirmaciji PRZ projekta.

Ručni sat sa posvetom dobili su:

 1. Kićo Osman - PS Kakanj
 2. Dunđer Franjo - PS Žepče
 3. Rihić Admir - PS Crkvice

Novčanu nagradu dobili su:

 1. Rajković Nataša - PS Centar
 2. Balta Midhat - PS Visoko
 3. Kolak Fahrudin - PS olovo
 4. Blitvo Elmedin - PS Maglaj
 5. Bahtić Samir - PS Tešanj

Odsjek za odnose sa javnošću


DJECA ROMSKE NACIONALNOSTI POSJETILA POLICIJSKU STANICU CRKVICE

 

U četvrtak, 28. februara 2008. godine, Policijsku stanicu Crkvice u Zenici posjetila je grupa djece romske nacionalnosti, koju je predvodio Salko Musić, predsjednik zeničkog Udruženja građana „Romano centro“. Ova posjeta jedna je u nizu sličnih posjeta policijskim stanicama na području Zeničko-dobojskog kantona, koje kantonalno Ministarsvo unutrašnjih poslova (MUP), bar jednom mjesečno, realizira u okviru projekta „Rad policije u zajednici“.

Tokom višesatnog druženja sa djecom, komandir Policijske stanice Crkvice Esad Mujić i njegov pomoćnik Mladen Kolak proveli su svoje goste kroz važnije prostorije u sklopu Policijske stanice, gdje su im policijski službenici pokazali neka od osnovnih sredstava kojima se služe u obavljanju svojih svakodnevnih poslova. Djeci je ovom prilikom ukazano na ulogu koju policajci imaju u otkrivanju i hvatanju počinilaca krivičnih djela, u očuvanju javnog reda i mira i opće sigurnosti građana, a objašnjeno im je i kako trebaju postupiti u situacijama kada bude ugrožena njihova lična sigurnost ili sigurnost drugih ljudi.

Na kraju druženja, predsjednik Udruženja građana „Romano centro“ Salko Musić zahvalio se policajcima za gostoprimstvo i poželio da svoj posao nastave raditi onako dobro kako su to i do sada činili, a službenici Policijske stanice Crkvice djeci su uručili skromne poklone.

 

PRIPADNICI JEDINICE ZA PODRŠKU MUP-a ZDK DAROVALI KRV 

Povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH, pripadnici Jedinice za podršku MUP-a ZDK organizovali su akciju dobrovoljnog davanja krvi za potrebe pacijenata Kantonalne bolnice Zenica. Već treću godinu zaredom pripadnici ove jedinice, povodom ovog značajnog datuma, na ovaj način pokazuju humanost i daju svoj doprinos zdravlju građana.

"Pored naših primarnih zadataka, i ovo je jedan od načina na koji želimo poslati poruku građanima da smo u svim okolnostima uz njih. Neka ovo bude naš poklon i pacijentima bolnice kojima je krv najpotrebnija", kazao je komandir ove jedinice Semir Šut.

Akciji dobrovoljnog darivanja krvi odazvali su se svi pripadnici ove jedinice. 

 

Specijalci u akciji

 

SASTANAK GRAĐANA I POLICIJE U VISOKOM 

U srijedu 27. februara 2008. godine, u prostorijama Općine Visoko održan je sastanak Foruma građana Visokog. Na sastanku su, uz načelnika Općine i predsjedavajućeg Općinskog vijeća Visoko, sudjelovali predstavnici MUP-a ZE-DO kantona, predstavnici Policijske uprave Visoko, predstavnici nevladinih organizacija „Grozd“ i „Bedem“, te predstavnici Foruma za bezbjednost i veća grupa građana.

Na sastanku je bilo govora o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji na području Općine Visoko, sa osvrtom na stanje u oblasti maloljetničkog kriminala. Načelnik Policijske uprave Šerif Ramović je istaknuo da policijski službenici uspješno izvršavaju svoje zadatke, o čemu svjedoči podatak da su rasvijetljena sva teška krivična djela počinjena na području ove općine. On je naveo podatak da je tokom 2007. godine u Visokom boravilo oko 250.000 turista, da je u gradu održano oko 300 javnih skupova koje su obezbjeđivali policajci, uključujući i vašar na kome se okupilo nekoliko desetina hiljada ljudi, pri čemu se nije dogodio ni jedan incident. Načelnik je upozorio na ponašanje vlasnka nekih ugostiteljskih objekata čije radno vrjeme nije u skladu sa općinskom Odukom o javnom redu i miru, i apelovao na nadležne inspekcijske organe da u ovom smislu poduzmu neophodne mjere.

Ovom prilikom je konstatiran naročit značaj preventivnog djelovanja u suzbijanju kriminaliteta, što je, naročto u slučaju maloljetnih delikvenata, zadaća porodice, Centra za socijalni rad, vjerskih zajednica, obrazovnih i drugih relevantnih institucija.

Mjere koje je na ovom planu poduzimala i poduzima policija od strane prisutnih građana ocijenjene su veoma pozitivno, a na račun rada policijskih službenika upućene su brojne pohvale. Ukazano je na obavezu svih građana da aktivno sarađuju sa policijskim službenicima, kako bi njihov rad na planu suzbijanja svih vrsta kriminaliteta, uključujući i maloljetnički, bio još efikasniji. 

Sa sastanka u Visokom

 

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA KANTONALNIH PREMIJERLIGAŠA I ZAŠTITARSKIH AGENCIJA

U povodu početka proljetnog dijela prvenstva fudbalske Premijer lige BiH, u MUP-u ZDK održan je sastanak sa direktorima kantonalnih klubova, NK Čelik i NK Žepče, koji se takmiče u ovoj ligi, te predstavnicima zaštitarskih agencija "Kondor" i "Biga". Tema sastanka je bila analiza stanja u pogledu organizovanja fudbalskih utakmica i preduzimanje aktivnosti na sprečavanju pojava koje remete javni red i mir tokom njihovog odigravanja.

Zajednička je ocjena da je potreban maksimalan angažman svih kako bi se izbjegle nemile scene koje nemaju veze sa fer sportskim navijanjem. Posebno je naglašen problem dosljedne primjene Zakona o bezbjednosti održavanja sportskih takmičenja, odnosno pregleda stadiona prije utakmice, kao i pregleda navijača prilikom ulaska na stadion i unošenje pirotehničkih sredstava i alkohola.

Dogovoreno je da se prije svake utakmice održi sastanak komesara za bezbjednost sa upravom kluba, policijom i zaštitarima, na kojem će se izdefinisati pojedinačne obaveze i odgovornost kako bi se osiguralo poštivanje javnog reda i mira na utakmicama.

Sastanak u MUP-u ZDK

 

 

EDUKACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA U 2008. GODINI 

Policijski komesar Fahrudin Bečirović održao je radni sastanak sa predstavnicima Odjela za edukaciju MUP-a ZDK. Tema sastanka bilo je utvrđivanje plana aktivnosti u 2008. godini.

Na osnovu analize Plana i programa obuke u 2007. godini došlo se do spoznaje da je permanentna edukacija policije neophodna, kako bi se podigla osposobljenost i psihofizička pripremljenost ovlaštenih službenih lica za uspješno, kvalitetno i profesionalno obavljanje poslova i zadataka.

Policijski komesar je upoznat sa Planom i programom stručnog osposobljavanja ovlaštenih službenih lica MUP-a ZDK u 2008. godini. Među najznačajnijim aktivnostima navode se: edukacija službenika i obuka kadeta za osnovnu policijsku obuku na Policijskoj akademiji u Sarajevu, obuka instruktora za izvođenje permanentne obuke, permanentna godišnja obuka službenika, obuka za rukovodni kadar, kurs informatike, kurs engleskog jezika, provjera pripremljenosti pripadnika Jedinice za podršku, bojevo gađanje iz službenog pištolja i projekat Rad policije u zajednici. Odjeljenja za edukaciju će svoje aktivnosti u ovoj godini provoditi u četiri nastavna centra: Zenica, Visoko, Tešanj i Zavidovići.

Edukacija službenika je jedna od najvažnijih odgovornosti u instituciji koja se bavi provođenjem zakona. Samo dobro obučeni policajci i zaposleni mogu spremno, odlučno i ispravno reagovati u svakoj konkretnoj situaciji.

Sa sastanka kod Policijskog komesara

 

PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA MUP-a ZA 2008. GODINU 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na sjednici održanoj 20. februara 2008. godine, usvojila Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova ZE-DO kantona za 2008. godinu.

Programom je predviđeno da će MUP ZE-DO kantona tokom ove godine, za kupovinu novih vozila i opreme, odnosno za rekonstrukciju postojećih i kupovinu novih objekata, dobiti 2.500.000 konvertibilnih maraka.

Sredstva iz Programa bit će utrošena na sljedeći način: 

- Nabavka motornih vozila ------------------------- 687.000 KM

- Nabavka sredstava veze ------------------------- 126.000 KM

- Nabavka računarske opreme ------------------------- 100.660 KM

- Nabavka policijske opreme ------------------------- 487.000 KM

- Nabavka kancelarijskog namještaja ------------------------- 30.940 KM

- Kupovina ili izgradnja objekata

  za PS Usora i PS Doboj Jug ------------------------- 700.000 KM

- Rekonstrukcija određenog

  broja policijskih uprava ------------------------- 279.000 KM

- Nabavka ostale opreme ------------------------- 89.500 KM 

 

REALIZACIJA PROGRAMA KAPITALNIH ULAGANJA MUP-a ZA 2007. GODINU 

Sredstva iz Programa kapitalnih ulaganja MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u iznosu od 1.468.108 KM potrošena su za nabavku opreme, te za izvođenje rekonstruktivnih zahvata u sjedištu MUP-a i određenom broju policijskh uprava.

Sredstva iz Programa kapitalnih ulaganja potrošena su na sljedeći način: 

- Nabavka motornih vozila ------------------------- 502.300 KM

- Nabavka komunikacijske

  opreme (sredstava veze) ------------------------- 83.546 KM

- Nabavka policijske opreme ------------------------- 299.770 KM

- Nabavka računarske opreme ------------------------- 240.592 KM

- Nabavka kancelarijskog namještaja ------------------------- 105.093 KM

- Rekonstrukcija u sjedištu MUP-a

  i policijskim upravama ------------------------- 198.620 KM

- Nabavka ostale opreme ------------------------- 38.187 KM

 

JEDINICI ZA PODRŠKU URUČENA DVA NOVA TERENSKA VOZILA

U četvrtak, 14. februara 2008. godine, ministar unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Aziz Brotlija i policijski komesar Fahrudin Bečirović uručili su Jedinici za podršku MUP-a ZE-DO kantona dva terenska vozila sa sedam sjedišta marke „patrol nissan“. Vozila su nabavljena iz Prorama kapitalnih ulaganja Vlade ZE-DO kantona za 2007. godinu, a njihova ukupna vrijednost iznosi oko 170.000 konvertibilnih maraka.

Tokom 2007. godine, iz Vladinog Programa kapitalnih ulaganja za potrebe Kantonalnog ministarstva unutašnjih poslova, osim spomenutih vozila, kupljena su još četiri transportna vozila „marica“, dva putnička vozila i deset motocikla marke „piaggio“. Za nabavku novih vozila MUP-a prošle godine je iz Programa kapitalnih ulaganja utrošeno pola miliona maraka.

Nabavka novih prijevoznih sredstava za potrebe policije bit će nastavljena i tokom 2008. godine, kada bi trebala biti kupljena još četiri transportna vozila „marica“, 12 putničkih automobila i četiri motocikla.

Ključeve vozila je od ministra Brotlije dobio komandir Jedinice Semir Šut

Novi terenci prije polaska na probnu vožnju

 

 

REZULTATI POJAČANIH MJERA POLICIJE

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona je tokom proteklog vikenda na području Zeničko-dobojskog kantona, preduzelo pojačane represivne mjere, a u skladu sa Planom preduzimanja pojačanih mjera i aktivnosti na poboljšanju bezbjedonosnog stanja.

Preduzete mjere su obuhvatile pojačano prisustvo policijskih službenika na identifikovanim mjestima, gdje je do sada zabilježeno češće okupljanje kriminogenih lica, kao i lica sklonih narušavanju javnog reda i mira, kao i na drugim javnim mjestima na području ovog kantona. U skladu sa sačinjenim planom, policijski službenici su vršili pojačanu kontrolu i legitimisanje lica, uključujući pregled i pretres vozila, te ugostiteljskih objekata u skladu sa postojećim zakonima.

U okviru planiranih mjera, uz asistenciju pripadnika Jedinice za podršku   MUP-a ZE-DO kantona, na području općine Zenica izvršena je blokada i pretres 5 ugostiteljskih objekata: „Gatto“, „Collegium club“, „Fortuna“, „Žurnal“ i „Avanti“. Tom prilikom legitimisan je veliki broj lica, a pronađeni su i oduzeti slijedeći predmeti: 1 automatska puška, 2 pištolja, 3 palice, 1 nož, 2 paketića sa sadržajem koji asocira na indijsku konoplju, 2 CS spreja i 1 UKT stanica. Ovom prilikom je zbog parkiranja na zabranjenim mjestima prekršiocima uručeno 36 prekršajnih naloga, a jedno vozilo je zbog potreba pregleda prevezeno pred prostorije MUP-a.

Pored navedenog, policijski službenici Jedinice za podršku MUP-a ZE-DO kantona su pronašli dva pištolja od čega jedan na području Visokog, a drugi, gasni, na području Zenice. Uspješni su bili i pripadnici Jedinice za bezbjednost saobraćaja, koji su kontrolom učesnika u saobraćaju na području Zenice pronašli jedan gasni pištolj.

U okviru navedenih aktivnosti, po raznim osnovima slobode je lišeno i u službene prostorije privedeno devet lica. Nakon dokumentovanja ovih događaja, protiv slih lica koja su prekršila zakon bit će preduzete zakonom propisane mjere.

Treba napomenuti i kooperativnost građana, te da službenici policije nisu kao ranije imali potrebu da zbog nepostupanja po zahtjevu ovlaštenih službenih lica ili sprječavanja u vršenju službenih poslova vrše privođenje lica. 

 

 

                                                        Odsjek za odnose sa javnošću

 

SASTANAK FORUMA ZA BEZBJEDNOST OPĆINE ZENICA

 

U srijedu 13. februara 2008. godine, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona održan je sastanak Foruma za bezbjednost građana Općine Zenica, na kome je analizirana trenutna bezbjednosna situacija. Sastanku su, uz predstavnike Policijske uprave Zenica, prisustvovali predstavnici Općine, Općinskog suda i Centra za socijalni rad, te predstavnik Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.

Načelnik Policijske uprave Mirsad Pehadžić je sudionicima sastanka prezentirao izvještaj o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira te bezbjednsti saobraćaja na području Općine Zenica tokom 2007. godine. On je, izlažući uporedne podatke o stanju kriminaliteta tokom prošle i nekoliko prethodnih godina, konstatirao da maloljetnički kriminal na području Zenice pokazuje tendenciju opadanja, dok nasilje u porodici bilježi postepeni rast. Inače, stanje u oblasti maloljetničke delikvencije bit će jedna od tačaka dnevnog reda na narednoj sjednici Foruma.

Za predsjednika Foruma izabran je Nihad Topalović, čiji mandat će trajati dvije godine, a dužnost njegovog zamjenika vršit će Fahir Imamović.

Usvojen je Poslovnik o radu Foruma, kojim je predviđeno da će ovo tijelo sačinjavati određen broj stalnih članova, uključujući predstavnike policije, općinske vlasti, Centra za socijalni rad, nevladinog sektora i vjerskih zajednica. U rad Foruma uključivat će se i pridruženi članovi, u skladu sa potrebama koje bude nalagala trenutna bezbjednosna situacija.

 

 Sa sastanka Foruma za bezbjednost

 

Datum: 15.2.2008. 

Saopštenje za medije 

Povodom posljednjih dešavanja po pitanju narušavanja javnog reda i mira u Kantonu Sarajevo, kao i procjenama iz RS u vezi sa najavljenim proglašenjem nezavisnosti Kosova, Ministarstvo unutrašnjih poslova ZDK je preduzelo niz mjera i radnji u cilju sprečavanja refleksije posljedica takvih pojava na području našeg Kantona.

Održani su sastanci sa svim načelnicima policijskih uprava i komandirima policijskih stanica na temu analize aktuelnog stanja bezbjednosti na području ZDK. Nakon detaljne analize, ocjenjeno je da je stanje zadovoljavajuće te da ne postoje pokazatelji značajnijeg narušavanja javnog reda i mira na području ZDK. Na sastanku su date smjernice za djelovanje u narednom periodu.

Ministar unutrašnjih poslova i Policijski komesar ZDK održali su sastanak i sa premijerom Miralemom Galijaševićem, na kojem su ga upoznali sa aktivnostima ovog ministarstva u narednom periodu. Premijeru je prezentovan Plan preduzimanja pojačanih mjera i aktivnosti na poboljšanju bezbjedonosnog stanja na području ZE-DO kantona, u okviru kojeg je utvrđen i prijedlog mjera Vladi ZE-DO kantona za poboljšanje bezbjedonosne situacije. Cilj mjera je da se preko kantonalnih ministarstava aktiviraju svi subjekti, koji imaju određenu zakonsku ulogu u vezi sa održavanjem povoljnim stanja stanja kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja, na preduzimanju dodatnih mjera - svako iz svoje nadležnosti. Krajnji cilj je smanjenje broja izvršenja krivičnih djela, prekršaja i saobraćajnih delikata kako sveukupno, tako i u najvećoj mjeri od strane maloljetnih lica.

Sastanak sa premijerom Galijaševićem

Sastanak sa komandirima policijskih stanica

 

 

MINISTAR AZIZ BROTLIJA PRIMIO PREDSTAVNIKE KANTONALNOG UDRUŽENJA KRIMINALISTA

 

Ministar unutrašnjih poslova Aziz Brotlija je, u ponedjeljak 11. februara 2008. godine, primio delegaciju Udruženja kriminalista ZE-DO kantona, koju su sačinjavali: Aldin Jusić iz Breze, Zijad Delibašić iz Kaknja, te Lejla Babić i Mersad Hadžimehmedagić iz Visokog.

Tokom ovog susreta, diplomirani kriminalisti i kriminalisti su se interesovali za mogućnosti zaposlenja, budući da se trenutno njih 77 nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje.

Nakon što im je predočio trenutnu kadrovsku situaciju u MUP-u, ministar Brotlija je predstavnicia Udruženja objasnio proceduru prijema u policijsku službu i sugerirao da se obrate Agenciji za državnu službu, Službi za zapošljavanje te drugim relevantnim institucijama, gdje mogu dobiti dodatna uputstva i informacije o mogućnostima za njihov radni angažman.

 

NEKOLIKO STATISTIČKIH PODATAKA

 

U periodu od 31. decembra 2002. do 31. januara 2008. godine, radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova prestao je za 347 službenika.

Tokom 2003. godine radni odnos je prestao za 60 službenika. U 2004. godini radni odnos je prestao za 57, u 2005. godini za 74, u 2006. godini za 81, a u 2007. godini za 71 službenika.

U januaru 2008. godine, radni odnos u Ministarstvu prestao je za četvero službenika.

Od ukupnog broja službenika čiji radni odnos u Ministarstvu je u navedenom periodu prestao po raznim zakonskim osnovima, uključujući penzionisanje, prelaske u druge agencije i institucije itd., njih 257 su bili policijski a 90 neovlašteni službenici.

U periodu, od 31. decembra 2002. do 31. januara 2008. godine, radni odnos u MUP-u zasnovalo je 115 službenika, od čega su 82 policijska i 33 neovlaštena službenika.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE   08.02.2008. god. 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona vrši posljednje pripreme za stavljanje u funkciju stacionarne radarske kamere, pomoću koje će se vršiti nadzor i kontrola saobraćaja na magistralnom putu M-17.

Ovih dana  toku je testiranje uređaja, a tokom naredne sedmice očekuje se njegovo puštanje u rad, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Cilj ove aktivnosti je povećanje sigurnosti učesnika u saobraćaju, odnosno smanjenje broja saobraćajnih nesreća. 

Odsjek za odnose sa javnošću

 

SVEČANI ISPRAĆAJ PENZIONERA 

U MUP-u ZDK je 4. februara 2008. godine upriličen svečani ispraćaj penzionisanih zaposlenika Uprave policije, koji su penzionisani u septembru i decembru prošle godine. Radi se u sljedećim zaposlenicima: 

1.      Avdija Spahić – Sektor kriminalističke policije;

2.      Ivan Vidaković – Sektor uniformisane policije;

3.      Mira Dujaković – Sektor za administraciju;

4.      Besim Ćutuk – Operativni centar;

5.      Semiz Gračić – Operativni centar;

6.      Ferid Ajanović – Operativni centar;

7.      Muradif Hajdar – Odjeljenje za informatiku;

8.      Fikret Karabegović – Policijska stanica Centar;

9.      Edin Hakanović – Policijska uprava Visoko;

10. Jusuf Buza – Policijska uprava Visoko;

11. Rizah Ćušković – Policijska uprava Zavidovići;

12. Marinko Petrović – Policijska uprava Tešanj;

13. Blaženko Terzić – Policijska stanica Vareš i

14. Pero Duvnjak – Policijska stanica Usora. 

Ispraćaju su prisustvovali ministar unutrašnjih poslova Aziz Brotlija i policijski komesar Fahrudin Bečirović, sa saradnicima.

Prisutnima se obratio ministar Brotlija istakavši njihov veliki doprinos u proteklom burnom periodu za BiH i ujedno zahvalivši im se za sve ono što su, svako u svom domenu, uradili.

Uz želje za zdravljem i srećom u zasluženoj mirovini, penzionisanim zaposlenicima su, ovim povodom, tradicionalno uručeni prigodni pokloni.  

Obraćanje ministra Brotlije

Prisutnima su podijeljeni prigodni pokloni

Zajednička fotografija pred zgradom MUP-a ZDK

 

SAOPĆENJE ZA JAVNOST  

Danas je policijski komesar sa svojim saradnicima održao radni sastanak sa rukovodstvom Policijske uprave Zenica, na kojem je analizirano stanje bezbjednosti na području Zenice, posebno u vezi sa događajem od sinoć, kada je u naselju Crkvice jedno lice usljed upotrebe vatrenog oružja zadobilo lakše tjelesne povrede.

Tom prilikom, sa ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti na području PU Zenica, policijski komesar je naložio preduzimanje određenih mjera i radnji. Na sastanku je konstatovano da je u proteklom periodu na području PU Zenica bilo nekoliko sličnih događaja, ali da su službenici policije većinu tih događaja rasvijetlili i prema počiniocima preduzeli mjere u skladu sa zakonom. Kada je u pitanju događaj od sinoć, do sada preduzetim mjerama i radnjama došlo se do određenih korisnih informacija i saznanja da se u vezu sa ovim događajem može dovesti nekoliko lica, od kojih je jedno lišeno slobode, dok se ostala lica potražuju, a preduzimaju se i druge mjere na dokumentovanju ovog događaja, radi podnošenja izvještaja nadležnom tužilaštvu.   

Radni sastanak u PU Zenica

                                                                            

NOVČANA NAGRADA ZA OSAM POLICIJSKIH SLUŽBENIKA 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je 1. februara 2008. godine, na inicijativu kantonalnog ministra unutrašnjih poslova Aziza Brotlije, usvojila Zaključak o odobravanju novčanih sredstava kojim se nagrađuju policijski službenici angažovani na rasvjetljavanju krivičnog djela ubistva Hasana Bilala, taksi-vozača iz Zenice.

Iz MUP-a ZDK nagrađeni su: Fahrudin Bečirović - policijski komesar, Admir Gazić - načelnik Sektora kriminalističke policije, Senad Spahić - inspektor u Odjeljenju za opći kriminalitet, Ramo Suhić - inspektor u Odjeljenju za opći kriminalitet, Abdulah Mangić - inspektor uniformisane policije, Edhem Omanović - šef Odjeljenja kriminalističke policije u Policijskoj upravi Visoko,  te Elmira Karahasanović - vještak za biološke tragove u MUP-u Federacije BiH i Mehmed Kolar - šef Odjeljenja kriminalističke policije u Policijskoj upravi Ilidža, MUP Kantona Sarajevo.

Sredstva u iznosu od 4.000 KM izdvojena su iz Budžeta ZE-DO kantona za 2008. godinu, a svaki nagrađeni policijski službenik dobio je po 500 KM.

U obrazloženju za donošenje ovog Vladinog zaključka navedeno je da su nagrađeni policijski službenici, pri rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, iskazali vanredno zalaganje, veliku profesionalnost i efikasnost.

 

   

Na obuci sa pripadnicima Jedinice za podršku 

U okviru planirane obuke, pripadnici Jedinice za podršku MUP-a ZDK su 31.1.2008. godine promarširali područjem od svoje baze u Zenici, preko Gornje Zenice do kote Jelika. Nakon toga Jedinica je, prema unaprijed pripremljenom planu, podijeljena u tri tima u cilju obilaska što šireg terena, a krajnje odredište je bila Lašvanska petlja na koju su se timovi uputili preko sela Gumanci, Janjičkog vrha, dok se treća grupa kretala put pravca Suha. Ovu trasu karakterišu teška prohodnost, blato, odroni i stjenoviti predjeli. Pripadnici Jedinice su ovaj put u ukupnoj dužini oko 25 km uspješno savladali pokazujući visok stepen fizičke pripremljenosti i uvježbanosti.

Treba istaći da su svo vrijeme ovoga zadatka padali kiša i snijeg, ali pripadnicima Jedinice to nije predstavljalo smetnju i među njima je vladalo veoma dobro raspoloženje. 

Ovakvi marševi organizuju se 4-5 puta godišnje i primarno imaju za cilj održavanje psihofizičke kondicije pripadnika ove jedinice, zatim obilazak terena i kontakt sa građanima, vrlo često najudaljenijih područja na Kantonu. 

Pripadnici Jedinice na putu prema Gornjoj Zenici

Pauza za čaj i doručak

Izdavanje zadataka na koti Jelika

Timovi podijeljeni u tri pravca

 

KURS ENGLESKOG JEZIKA ZA SLUŽBENIKE MINISTARSTVA

 

Odjeljenje za edukaciju Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona organiziralo je kurs engleskog jezika za službenike Ministarstva.

Kurs, koji će pohađati 16 polaznika, počeo je 28. januara 2008. godine i trajat će dva mjeseca, odnosno 54 nastavna sata. Nastavu izvodi profesorica Senada Tabaković Šabani.

Po završetku kursa polaznici će izaći na testiranje, i oni koji na provjeri stečenog znanja budu uspješni dobit će odgovarajuće certifikate.

Sa jednog od prvih časova                       

ZAVRŠENA OBUKA SLUŽBENIKA NA TEMU "PRIMJENA SILE"

 

Shodno Planu obuke službenika, budućih instruktora, o upotrebi sile, Odjeljenje za edukaciju MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, u saradnji sa Jedinicom za profesionalne standarde, Jedinicom za bezbijednost saobraćaja, Jedinicom za podršku, Inspektoratom, Policijskom upravom Zenica – PS Centar, Odjeljenjem za kadrovska pitanja i podršku te Odjeljenjem za informatiku, u decembru prošle i u januaru ove godine, organiziralo je obuku službenika iz svih policijskih stanica i Odjeljenja kriminalističe policije PU Zenica, na temu "Upotreba sile". Cilj obuke bio je da se izvrši edukacija određenog broja službenika - budućih instruktora iz svake policijske stanice o načinu upotrebe sile od strane službenih lica, u skladu sa važećim propisima.

Obuka, kojom su bilo obuhvaćena 42 službenika podijeljena u tri grupe, sastojala se iz teorijskog i praktičnog dijela, a za svaku grupu je trajala pet dana.

Kako bi sve organizacione jedinice dobile dovoljan broj instruktora, obuci su pristupila po četiri službenika iz PS Centar, PS Visoko, PS Kakanj, PS Zavidovići i Tešanj, tri službenika iz PS Doboj Jug, te po dva službenika iz PS Maglaj, PS Nemila, PS Crkvice, PS Vareš, PS Olovo, PS Žepče, PS Usora i PS Breza. Na obuci je učestvovao i po jedan službenik iz Odjeljenja kriminalističke policije, Jedinice za bezbijednost saobraćaja, te Jedinice za bezbijednost saobraćaja – PO Maglaj.

Obuka je završena sa uspjehom, što su pokazali testovi iz teorijskog i praktičnog dijela nastave, a uspješni polaznici će dobiti certifikat o završenoj edukaciji. Službenici koji su završili obuku o upotrebi sile u 2008. godini će izvršiti edukaciju službenika u svojim organizacionim jedinicama.

Obraćanje Policijskog komesara Fahrudina Bećirovića polaznicima obuke

Polaznici obuke  

Praktični dio obuke

Završna provjera teorijskog znanja

SPONZOR WEB-a

EUPM